شش سیگما

سیگما حرف هجدهم از حروف الفبای یونانی و اصطلاحی در آمار است که به نمایش انحراف از وضع مطلوب (انحراف از استاندارد) می‌پردازد.شش سیگما یک روش جامع بهبود اثر بخشی سازمانی است که در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار است معنای شش سیگما تلاش برای نزدیکی هر چه بیشتر به درجه تکامل و برتری در تولید محصول و با ارائه خدمات است. هدف شش سیگما کاهش انحراف از وضع مطلوب با تغییر‌پذیزی خروجی فرآیند‌هاست به طوری که حتی با ۶ سیگما انحراف استاندارد فرآیند مورد نظر بین حدود بالا و پائین مشخصات فنی قرار بگیرد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۲۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
مقدمه ۲
راهبران و پیشگامان شش سیگما ۳
الگوریتم هفت مرحله ای اجرای شش سیگما در سازمان ۴
عوامل کلیدی در راه اندازی شش سیگما ۱۰
شش سیگما و تامین کنندگان ۱۴
ارتباط tqm و شش سیگما در هرم سازمان ۱۶
فن آوری اطلاعات فن آوری داده ها و شش سیگما ۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شش سیگما را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight] سیگما حرف هجدهم از حروف الفبای یونانی و اصطلاحی در آمار است که به نمایش انحراف از وضع مطلوب (انحراف از استاندارد) می‌پردازد.شش سیگما یک روش جامع بهبود اثر بخشی سازمانی است که در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار است معنای شش سیگما تلاش برای نزدیکی هر چه بیشتر به درجه تکامل و برتری در تولید محصول و با ارائه خدمات است. هدف شش سیگما کاهش انحراف از وضع مطلوب با تغییر‌پذیزی خروجی فرآیند‌هاست به طوری که حتی با ۶ سیگما انحراف استاندارد فرآیند مورد نظر بین حدود بالا و پائین مشخصات فنی قرار بگیرد.
شش سیگما اساساَ یک هدف کیفی با ارزش و متعالی برای هر فرآیندی است. به همین سبب در قالب مباحث قابلیت فرآیند مطرح می‌شود. پروژه‌های شش سیگما را بعنوان پروژه‌های کاهش نرخ خطا تا حداکثر ۴/۳ نقص در میلیون( با استفاده از تکنیک‌هایی مانند تجزیه و تحلیل آماری، حل مسأله و اصول کیفیت) تعریف کرده‌اند و نقص را هر چیز خارج از رضایت مشتری می باشد .
از نگرش دیگر، هدف شش سیگما بهبود رضایت مشتری است که دستیابی به این هدف از راه کاهش و از بین بردن ضایعات محصولات یا خدمات دارای نقص امکان پذیر است. از طرفی رضایت مشتری یک هدف متحرک است، چرا که انتظارات مشتری پیوسته در حال تغییر است. «ارزش یک مشتری وفادار» و «هزینه یک مشتری از دست رفته » دو دلیلی که ما را به دنبال کردن هدف نقص وادار می‌کند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]راهبران و پیشگامان شش سیگما [/highlight] مقوله ضایعات صفر بر این رویکرد تأکید دارد که همه خطاها قابل پیشگیری هستند. در حقیقت این مفهوم همان چیزی است فیلیپ حدود سه دهه پیش مطرح کرد. در این راستا بسیاری از سازمانهای ژاپنی این مفهوم را به کار بستند سو به طور مؤثری از آن سود بردند، در حالی که ضایعات صفر ابتدا در آمریکا به عنوان و به طور مؤثری از آن سود بردند، در حالی که ضایعات صفر ابتدا در آمریکا به عنوان یک ابزار محرک معرفی شد .

[highlight txtcolor=”#eded00″]عوامل کلیدی در راه اندازی شش سیگما [/highlight] امروزه در بسیاری از سازمان ها شش سیگما روشی است محبوب ومورد توجه که با بکارگیری فنون و ابزارهای قدرتمند آماری، نوسانات فرایند را حذف کرده و ضایعات را کاهش می دهد . به زبان آمار شش سیگما همان ۴، ۳ عیب در هر یک میلیون فرصت یا احتمال وقوع عیب است .
بسیاری از سازمان ها نشان داده اند که سود قابل توجهی از بکار گیری شش سیگما نصیبشان شده اما بکار گیری این روش فرایندی پیچیده و همه جانبه است و باید عوامل کلیدی موقعیت شناسایی شوند. مسئله شناسایی این عوامل به عنوان مبانی اطلاعاتی لازم برای مدیریت را نخستین بار رو کارت (۱۹۷۹) در سطح وسیعی مطرح کرد. از دیدگاه به کار گیری شش سیگما این عوامل از جمله پایه های اصلی کار هستند که بدون آنها امکان دستیابی به موفقیت بسیار کم می شود .

[highlight txtcolor=”#eded00″]دگرگونی فرهنگی [/highlight] اجرای شش سیگما یک تحوااساسی در راهبردهای مدیریت است چرا که ارزشها و فرهنگ سازمان را در همان بدو امر دگرگون می سازد همچنین در تشکیلاا سازمان و ساختارهای زیربنایی آن نیز تغییرات اساسی پدید می آور معمولاً هنگامی بروز تحولات مهم کارکنان هر سازمان ساز آنچه ممکن است پیش بیاید هراسانند و لزوم اجرای تغییرات را زیرسؤال می برند ممکن است بگویند ما قبلاً این چیزها را امتحان کرده ای و نتیجه ای هم نگرفته ایم و اینکه خوب قبلاً هم این کار را
می کردیم و به این طریق در برابر تغییرات مقاومت نشان می‌دهند در برخ سازمانها مدیران با ایجاد ترس در کارکنان مدیریت خود را اعمال می کنند. هیچ اتباهی جایز دانسته نمی شودو کارکنان یاد می گیرند اشتباهات خود را پنهانکنند اما شش سیگما محیطی آزاد و امن پدید می آوردکه در آن عیوب و اشتباهات بوجود آمده کاملاص مشهود است و به آنها به چشمهای فرصتهایی برای بهبود نگاه می شود .

[highlight txtcolor=”#eded00″]جریان اطلاعات:[/highlight] در آن زمان که پروژه شش سیگما در شرکت سونی آغاز شد ، سدر راستای اجرای طرح اطلاع رسانی و برقراری ارتباطات ، شعارهای کوچکی مثل «به من آگاهی بده» اغلب در نشریات داخلی و یا بر روی لباس کارکنان به چشم می خورد. فکر پشت این کار همان چیزی بود که در شش سیگما مطرح می‌شود ، به این معنی که روش مدیریتی جدید مبتنی بر داده ها و اطلاعات واقعی است ‍ سباید در سازمان رواج یابد. برای چگونگی جریان اطلاعات باید برنامه ای تهیه شود که نشان دهد چه کسی چه ساطلاعاتی را در چه زمان هایی باید انتقال یا ارائه دهد .

[highlight txtcolor=”#eded00″]شش سیگما و تامین کنندگان [/highlight] شرکت ها باید شش سیگما را فراتر از محدوده محل استقرار خود به اجرا در آورند. به این منظور باید تامین کنندگان خود را نیز در دایره این پروژه وارد کنند. تامین کنندگان در تحویل محصولات شرکت مشارکت مستقیم دارند . در نگرش سنتی بهتر این است که برای جلوگیری از افزایش
هزینه ها از تامین کنندگان مختلفی در مورد یک خرید بخصوص استفاده کرد. در صورتی که در شش سیگما یکی از راه های کاهش تغییر پذیری ، کاهش تعداد تأمین کنندگان است که البته آنها نیز باید در سطوح شخصی از الگوی شش سیگما بهره بگیرند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مهارت های مدیریت پروژه:[/highlight] یکی دیگر از نکات کلیدی در اجرای پروژه شش سیگما پرداختن به مهارت های پایه ای که مدیریت پروژه است . بسیاری از پروژه‌هایی که با شکست مواجه می شوند همین زمینه با ضعف روبه رو هستند مثلا ضعف در مهارت های مدیریتی در تنظیم صحیح برنامه های کاری، در حفظ و رعایت قوانین و ضوابط کاری ضعف در تعریف وظایف و مئولیت ها و یا حتی عدم توانایی در جلوگیری به موقع از اقدامات ناصحیح .
همه افراد به طور عام و مدیران پروژه به طور خاص باید به عوامل کلیدی کنترل پروژه از جمله زمان هزینه اولویت ها و محدودیت های زمانی واقف باشند. در این صورت است که که کل گروه می تواند در زمان مقرر و با کمترین هزینه الزامات تعریف شده را بر آورده کند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارتباط tqm و شش سیگما در هرم سازمان[/highlight] وجود فرایند مدیریت کیفیت جامع و فرایند شش سیگما هر دو برای نتیجه گیری مناسبدر پیاده سازی کامل اهداف مدیریت کاملا ضروری است. اگر هرم مدیریت را به صورت زیر در نظر بگیریم در قسمت بالای هرم که مرحله تعیین اهداف استراتژیک است برنامه ریزی فعالیت های توسط گروه مدیران با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک انجام می شود.
در قسمت میانی هرم اهداف موسسه توسط مدیران واحدهای اجرایی به منظور تعیین وظیف گروههای کاری و پروژه های آنها تعیین می شود .در قسمت پایینی هرم برنامه های اجرایی که باید توسط گروههای کاری و با استفاده از فرایند شش سیگما اجرا شود مشخص می شوند . در این مرحله فعالیت عملیاتی شش سیگما آغاز می شود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − دو =