شاخص های فرهنگ، تفکر و نقش آن در بسیج

انقلاب اسلامی ایران به عنوان انعکاس جلوه های روشن اندیشه های الهی حضرت امام خمینی (ره) ، حصار اوهام و نظریه های رجعت به قرون جاهلیت را شکافت و باایجاد تحول عمیق در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی هویت و شخصیت مستقل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را به جهان اسلامی هدیه کرد . امروز ثمره این نهال برومند ، قامت برافراشته و پر افتخار بسیج است که درسایه پیروی از مقام معظم رهبری و جان فشانی های بسیجیان سلحشور بر تارک انقلاب می درخشید .

این تحقیق دانشجویی شاخص های فرهنگ، تفکر و نقش آن در بسیج مشتمل بر۱۷۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات‏‏،تعاریف و مفاهیم. ۲

فصل دوم: رویکردها و ویژگی ها ۳

فصل سوم:خاستگاه و ریشه. ۶

فصل اول.. ۱۱

کلیات ، تعاریف و مفاهیم. ۱۱

مقدمه. ۱۱

موضوع پژوهش…. ۱۲

دستاوردهای نظری و عملی پژوهش…. ۱۳

تعاریف و مفاهیم. ۱۵

مفهوم و فرهنگ… ۱۶

تعریف لغوی.. ۱۶

تعریف اصطلاحی.. ۱۷

عوامل فرهنگ… ۱۷

اصول چهار گانه فرهنگ… ۱۸

اصل اول : تعقل سلیم و احساسات تصعید شده ۱۸

اصل دوم : تکامل انسان.. ۱۸

اصل سوم : شایستگی و بایستگی.. ۱۹

اصل چهارم : فرهنگ حقیقی است در دو بعد خاص و عام. ۱۹

مفهوم تفکر. ۱۹

تعاریف لغوی.. ۱۹

تعریف اصطلاحی.. ۲۰

مفهوم بسیج.. ۲۱

تعریف لغوی.. ۲۲

تعریف بسیج در انقلاب اسلامی ایران.. ۲۳

تعریف فرهنگ و تفکر بسیج.. ۲۴

فصل دوم. ۲۶

رویکردها ویژگی ها ۲۶

فرهنگ و تفکر بسیج در متون اسلامی.. ۲۶

هدف و فلسفه بسیج.. ۲۶

فرهنگ و تفکر بسیج در وصایای شهیدان.. ۴۱

رشد فضایل و محو رذایل اخلاقی.. ۴۲

عرفان و معنویت… ۴۴

شهید همت آقائی.. ۴۵

اتحادووحدت کلمه. ۴۶

رشداعتقادات اسلام. ۴۷

آگاهی و ایمان به حقانیت انقلاب و شهادت.. ۴۸

شهداو بسیج.. ۵۰

فرهنگ و تفکر بسیج در جبهه ها ۵۱

حفظ شرایط وجوب.. ۵۱

آداب برادری و تعاون.. ۵۳

طرز آشنایی.. ۵۳

آداب بیماری و مداوا ۵۴

حکمت های کتمان بیماری.. ۵۴

عیادت و پرستاری.. ۵۵

آداب فرماندهی و فرمانبری.. ۵۵

اخلاق فرماندهی.. ۵۵

عشق و علاقه متقابل.. ۵۹

آداب قرآن.. ۵۹

آداب میهمانی و معاشرت.. ۶۰

آداب خوردن و آشامیدن.. ۶۱

ادعیه قبل و بعد طعام. ۶۳

آداب دعا و مناجات.. ۶۴

جبهه به عشق دعا ۶۴

آداب سخن و سکوت.. ۶۴

راستی و درستی درسخن.. ۶۴

نسبت نیکو دادن به هم. ۶۵

تکیه کلام ها ۶۶

زبان سکوت.. ۶۶

قسم یاد نکردن.. ۶۶

ذکر خوش صلوات.. ۶۷

ماندن و مقاومت کردن.. ۶۷

آداب عبادت.. ۶۸

آداب رفتار با عراقی.. ۷۱

فرهنگ و تفکر بسیج از نگاه جامعه شناسی.. ۷۲

فصل سوم. ۸۷

خاستگاه و ریشه ها ۸۷

خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج.. ۸۷

خاستگاه جامعه شناسی.. ۸۷

رویکرد جامعه شناسی پزوتیویسمی از بسیج.. ۸۸

شرایط اجتماعی بسیج.. ۸۹

شرایط اقتصادی.. ۹۰

شرایط سیاسی.. ۹۱

نقد مبانی بسیج شناسی در جهان معاصر. ۹۱

عدم توجه به اراده الهی در تحقق پدیده های اجتماعی.. ۹۵

دربی در بهشت ، مخصوص مجاهدین را خدا ۹۷

فضیلت جهاد. ۹۸

مفهوم رهبری.. ۹۹

مفهوم حکومت و حاکمیت… ۱۰۰

مفهوم ولایت فقیه. ۱۰۲

قانون اساسی.. ۱۰۳

وظایف و اختیار رهبر. ۱۰۴

خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج از دیدگاه ولایت رهبری.. ۱۰۵

خاستگاه بسیج در دنیای اسلام. ۱۰۷

خاستگاه بسیج در انقلاب اسلامی.. ۱۰۹

خاستگاه بسیج در اراده الهی.. ۱۱۱

فصل چهارم. ۱۱۴

چشم انداز ها و عرصه ها ۱۱۴

عرصه های اجتماعی.. ۱۱۴

عرصه سیاست… ۱۱۵

آگاهی و شناخت… ۱۱۶

احساس مسئولیت… ۱۱۸

ایستادگی و مقاومت… ۱۱۸

عرصه فرهنگ… ۱۱۹

تهاجم فرهنگی.. ۱۱۹

تولید دانش…. ۱۲۳

سطح توسعه. ۱۲۶

سطح کلان.. ۱۲۷

سطح خرد. ۱۲۸

عرصه های فردی.. ۱۲۹

نظام گرایشی.. ۱۲۹

نظام بینشی.. ۱۳۰

نظام رفتاری.. ۱۳۲

توازون در ابعاد درونی وبیرونی.. ۱۳۲

فصل پنجم. ۱۳۵

مقیاس فرهنگ و تفکر بسیج.. ۱۳۵

کلیات مقیاس… ۱۳۵

محبت و احسان : ۱۳۹

پرسشنامه. ۱۶۶

سؤال.. ۱۶۷

فهرست منابع. ۱۷۶

فهرست… ۱۷۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شاخص های فرهنگ، تفکر و نقش آن در بسیج را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران به عنوان انعکاس جلوه های روشن اندیشه های الهی حضرت امام خمینی (ره) ، حصار اوهام و نظریه های رجعت به قرون جاهلیت را شکافت و باایجاد تحول عمیق در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی هویت و شخصیت مستقل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را به جهان اسلامی هدیه کرد . امروز ثمره این نهال برومند ، قامت برافراشته و پر افتخار بسیج است که درسایه پیروی از مقام معظم رهبری و جان فشانی های بسیجیان سلحشور بر تارک انقلاب می درخشید . درخششی که از شرکت مخلصانه و فراگیر در هشت سال دفاع مقدس تلالؤ آن جهانگیر شده و موجبات سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران ، و ناامیدی و یاس دشمنان اسلامی را در سر تا سر جهان فراهم آورده است .

عوامل فرهنگ

به طور کلی هر هر فرهنگ شامل عواملی است که جنبه های مادی ، ارزش های اجتماعی ، مقرارت و بالاخره مفاهیم ارزشی را در بر می گیرد . این عوامل را می توان به عوامل مادی و معنوی تقسیم کرد .

  • جنبه های مادی

فرهنگ هر ملت در کمیت و کیفیت مصنوعاتی از قبیل ساختمان ، لباس ، وسایل کشاورزی ، وسایل منزل ، ابزارهای علمی و امثال آنها که فراوردهای تکنولوژی است تجلی می کند فرهنگ مادی ساختارو ابزار اقتصادی یا رو ساخت جامعه است .

اصول چهار گانه فرهنگ

همانگونه که در ابتدا بیان شد تا به حال بیش از ۲۵۰ تعریف برای فرهنگ گزارش شده است که به علت بعضی کاستی هایی که داشته اند هیچ کدام نتوانسته اند تعریف مانع و جامعی برای فرهنگ باشند . اما در همه این تعاریف ، چهار اصل مهم و مشترک دیده می شود که بیان آنها ما را در شناخت بهتر مواد و اهداف اصلی فرهنگ بسیج یاری می رساند .

مفهوم تفکر

اصل تفکر موضوعی چند وجهی است که مورد نظر روان شناسان : جامعه شناسان و فیلسوفان قرار داشته و هر کدام به نحوی به آن پرداخته اند . روان شناسان تفکر را یک فرآیند شناختی تعریف می کنند و شناخت را فرآیندی می دانند که از طریق آن موجود زنده دانش و شناختی از اشیاء و پدیده ها بدست می آورد و از محیط خود نوعی آگاهی پیدا می کند .

مفهوم بسیج

پس ار تعریف مختصری که از فرهنگ و تفکر ارائه شد ، به تعریف بسیج می پردازیم .

مفهوم بسیج بر اساس آنچه امروز مد نظر ماست ، منحصر به انقلاب اسلامی ایران است و معانی و تعابیر از بسیج بطور کلی با آنچه در جامعه امروز ایران ما مصطلح است تفاوت اساسی دارد .

تعریف بسیج در انقلاب اسلامی ایران

  بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۳۵۹ که در آن تشکیا بسیج مستضعفین به سپاه پاداران انقلاب اسلامی محول گردید .

در اساسنامه بسیج مستضعفین ، آمده است :

بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا  در جهان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه ی دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای  مسلح و همچنین کمک به مردم ، هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه می باشد .

هدف و فلسفه بسیج

هدف و فلسفه بسیج در اسلام همان استقرار صلح وآرامش و اصلاح واقعی زندگی انسانهاست و از همین رو “جهاد ” را با هدف فی سبیل ا… و برقراری حکومت ا… مقرر فرموده و مورد تأکید فراوان قرار داده ، نه برای حاکمیت قومی و نژادی ونه بررای استثمار ویغما گری در جهت منافع فردی یا طبقاتی ، بلکه برای نفی هر گونه سلطه غیر الهی بر انسانهاست .

عرصه های فردی

همان گونه که فرهنگ و تفکر بسیج در عرصه های اجتماع دارای نقش و کارکردهای گوناگونی دارد که در نظام گرایشی ، بینشی و کنشی جلوه گر می شود .

نظام گرایشی

مقام معظم رهبری در این رابطه میفرمایند :

“چیزی که در امر بسیج خیلی باید مورد توجه قرار گیرد ، این است که این انگیزه های دنیا طلبی و پول پرستی و مقام پرستی ، آفت خیلی بدی است . نگذارید در بدنه اداره کنندگان بسیج ، این افت وارد بشود ، اینها حقیقتاً دست و پا گیر و ضایع کننده است ، مثل این می ماند که به پرونده بلند پروازی یک وزنه چند کیلویی متصل کنند ، معلوم است که نمی تواند پرواز کند .”

نظام بینشی

بینش به نظام افکار و اندیشه فرداطلاق می شود و می تواند تمامی عواملی که ظرفیت فکری و قوای ذهنی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد ، را شامل  شود.

یک فرد ممکن است گرایش های مثبت و مطلوبی داشته باشد ، اما این گرایش ها مبتنی بر بینش و آگاهی لازم نباشد . طبیعی است که پس از مدتی به خاموشی می گراید یا توان انگیزشی آن کاسته خواهد شد و چه بسا که به تدریج به انحراف کشانیده شود . پرورش گرایش بدون توجه به پرورش افکار و اندیشه نمی تواند به هدف مطلوب منجر شود .

 توازون در ابعاد درونی وبیرونی

تمامی عوامل فوق با یکدیگر ارتباط متقابل دارند . نظام گرایشی و بینشی و رفتاری در یکدیگر تأثیر  متقابل دارند و ابعاد درونی فرد را تشکیل می دهند ، یک فرد زمانی می تواند از ساختار درونی متوازن و متعادلی برخوردار باشد که در ابعاد درونی اش به یک هماهنگی و توازون و توسعه همه جانبه رسیده باشد .. به این معنی که فرد با توجه به سطح انگیزش و گرایشی که دارد ، ارتباطی آگاهی و پشتوانه فکری و نظری لازم برخودار باشد

مقیاس فرهنگ و تفکر بسیج

در فصول قبل این نوشتار ،‌خاستگاه فلسفی و مبانی نظری شاخصهای فرهنگ و تفکر بسیج به بحث گذارده شد . در این فصل ، مقیاس فرهنگ و تفکر بسیج که مبتنی بر بنیادها نظری پیشگفته و یک پژوهش میدانی است ، معرفی می گردد .

 محبت و احسان :

این مورد به وسیله رفتارها و خصوصیات زیر تعریف شده است :

  • محبت به اولیاء الهی
  • احسان به دیگران
  • اکرام بزرگان

احترام بلاشرط

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.