سیستم های تولید انعطاف پذیر

در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند که از ویژگیهای آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممکن است بسیار گران تمام شود. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
مقدمه ۲
تولید انعطاف‌پذیر ۳
مزیت‌ رقابتی‌ تولید انعطاف‌پذیر ۸
رفتار با مشتری‌ ۱۲
افزایش‌ توانایی‌ جهت‌ رقابت‌ ۱۳
تعریف‌ جدید از سازمان‌ ۱۴
آزادی‌ عمل‌ در قیمت‌گذاری‌ ۱۵
خط‌ سیر انتقال‌ کالا ۱۶
روشهای‌ تبلیغاتی‌ ۱۷
ماهیت‌ فعالیتهای‌ فروش‌ ۱۸
اقدامات‌ و فعالیتهای‌ مدیران‌ ۱۹
اتوماسیون ۲۰
تولید یکپارچه رایانه ای ۲۱
سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی ۳۳
منبع : ۳۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه [/highlight] در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند که از ویژگیهای آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممکن است بسیار گران تمام شود. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود. از طرف دیگر، آخرین بررسیها حاکی از آن است که استراتژی رقابتی مبتنی بر بازار خود نیز به تدریج در حال گذر است وچشم انداز استراتژیک رقابت در آینده مبتنی بر منابع خواهد بود. به عبارت دیگر در حالی که شرکتها امروزه موفقیت را در تبعیت و استفاده درست از قوانین، فرصتها و شرایط دیکته شده توسط بازار می دانند، استراتژی مبتنی بر منابع بر این موضوع تاکید دارد که منفعت و موفقیت بیشتر با اتکا بر مزیتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمینان شرکت و سرمایه گذاری به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تولید انعطاف‌پذیر[/highlight] در پایان‌ قرن‌ بیستم‌ تولید انعطاف‌پذیر جای‌ خود را به‌ تولید انبوه‌ داده‌ است.
در عصر کنونی‌ با تغییر شیوه‌های‌ تولید، چهره‌ زندگی‌ دگوگون‌ خواهد شد.
تولید انعطاف‌پذیر فلسفه‌ای‌ متفاوت‌ دارد که‌ در آن‌ رابطه‌ بین‌ قیمت، تعداد، کیفیت‌ و سود برقرار می‌گردد که‌ با تفکرات‌ گذشته‌ متفاوت‌ است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مزیت‌ رقابتی‌ تولید انعطاف‌پذیر[/highlight] ‌ ‌یکی‌ از ارزشهای‌ محیطی‌ در صحنه‌ رقابت‌ بین‌المللی، توانایی‌ خلق‌ مزیت‌ نسبی‌ و مزیت‌ رقابتی‌ در محیط‌ پویا و پرتحول‌ صنعت‌ امروزی‌ است. در این‌ رابطه‌ استفاده‌ از سیستم‌های‌ بهبودیافته‌ و منعطف‌ در محصولات‌ و فرآیند تولید مورد تاکید بوده‌ و برای‌ نائل‌شدن‌ بدان‌ توجه‌ مستمر به‌ کیفیت‌ و نیازهای‌ مشتریان‌ اجتناب‌ناپذیر است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]رفتار با مشتری‌[/highlight] ‌ ‌هدف‌ یک‌ سازمان‌ موفق‌ اساساً‌ ایجاد و گسترش‌ یک‌ رابطه‌ درازمدت، محکم‌ و سودمند با مشتریان‌ از طریق‌ فراهم‌کردن‌ محصولاتی‌ با کیفیت‌ عالی‌ و ارائه‌ خدمات‌ موثر به‌ آنان‌ است.
‌ ‌شرکتهایی‌ که‌ براساس‌ استراتژی‌ تولید انعطاف‌پذیر عمل‌ می‌کنند نسبت‌ به‌ سایر شرکتهای‌ دیگر محصولات‌ با کیفیت‌ بهتری‌ تولید می‌کنند. زیرا محصولات‌ آنها مطابق‌ با نیاز مشتری‌ است. از طرف‌ دیگر اساس‌ این‌ استراتژی‌ براین‌ طرز تفکر قرار گرفته‌ است‌ که‌ تولید محصول‌ مشتری‌پسند نیاز به‌ ایجاد یک‌ رابطه‌ محکم‌ با مشتریان‌ است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]افزایش‌ توانایی‌ جهت‌ رقابت‌[/highlight] ‌ ‌اساساً‌ امروزه‌ نمی‌توان‌ تاثیر تکنولوژی‌ را بر روند تولید و بهبود آن‌ نادیده‌ گرفت. کاپن‌ و گلارز در یک‌ تحقیق‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ بهبود و پیشرفت‌ تکنولوژی‌ نه‌تنها موجب‌ کوتاه‌شدن‌ چرخه‌ عمر محصول‌ می‌شود بلکه‌ موجب‌ تغییر در بخشهایی‌ از بازار نیز می‌گردد. چرخه‌ کوتاه‌ عمر محصولات‌ و افزایش‌ رقابت‌ بر اهمیت‌ سرعت‌ و تناسب‌ سازمانی‌ می‌افزاید. تولیدکنندگان‌ اگر تجهیزاتشان‌ را طوری‌ طراحی‌ کنند که‌ نسبت‌ به‌ خطوط‌ و فرآیندهای‌ تولید تغییرپذیر و منعطف‌ باشند، موقعیت‌ بهتری‌ نسبت‌ به‌ رقبا در بازار کسب‌ خواهند کرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تعریف‌ جدید از سازمان‌[/highlight] ‌ ‌وقتی‌ از شرکتهایی‌ که‌ تولیداتشان‌ برمبنای‌ روش‌ انبوه‌ است، سئوال‌ شود: «شما چه‌ محصولاتی‌ را تولید می‌کنید.» بلافاصله‌ محصولات‌ خود را فهرست‌ می‌کنند. در حالی‌ که‌ وقتی‌ از سازندگانی‌ که‌ روش‌ تولید انعطاف‌پذیر را به‌کار می‌گیرند سئوال‌ شود: «شما چه‌ چیزی‌ را تولید می‌کنید.» پاسخ‌ می‌دهند: «هرچه‌ شما بخواهید.» امروزه‌ در بازاری‌ که‌ شتابان‌ در حال‌ تغییر است. توانایی‌ تغییرات‌ سریع‌ در محصول‌ می‌تواند به‌عنوان‌ یک‌ سلاح‌ رقابتی‌ قوی‌ به‌شمار آید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]آزادی‌ عمل‌ در قیمت‌گذاری‌[/highlight] ‌ ‌تولیدکنندگان‌ انعطاف‌پذیر ضمن‌ جلب‌ رضایت‌ مشتریان‌ سعی‌ می‌کنند که‌ محصولات‌ را طبق‌ خواست‌ مشتری‌ و مناسب‌ با بازار تولید کنند. براین‌ اساس‌ آنها می‌توانند محصولات‌ خود را با قیمت‌ بهتر و بالاتر بفروشند تا بدین‌ ترتیب‌ مرزهای‌ سود بالاتر را حفظ‌ کنند. اما رقبایی‌ که‌ به‌شیوه‌ انبوه‌ تولید می‌کنند بیشتر تحت‌ تاثیر بازار هستندو این‌ بازار و مشتری‌ است‌ که‌ قیمت‌ را بر آنها تحمیل‌ می‌کند. اغلب‌ دیده‌ شده‌ است‌ که‌ تولید کالاهای‌ مشتری‌پسند در محیطی‌ که‌ از تکنولوژی‌ بالایی‌ برخوردار است‌ مشکل‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ فروش‌ نرود. در این‌ شرایط‌ تولیدکنندگانی‌ که‌ استراتژی‌ انعطاف‌پذیر را اتخاذ کرده‌اند، می‌توانند با اتخاذ استراتژیهای‌ منعطف‌ و به‌موقع‌ از این‌ شرایط‌ جان‌ سالم‌ بدر ببرند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]خط‌ سیر انتقال‌ کالا[/highlight] ‌ ‌از آنجا که‌ تولیدکنندگان‌ انعطاف‌پذیر به‌ تکنولوژی‌ سطح‌ بالا مجهزند روابط‌ بسیار نزدیکی‌ با عرضه‌کنندگان‌ و مشتریان‌ برقرار می‌کنند تا بتوانند سریع‌ به‌ نیازهای‌ بازار در حال‌ تغییر پاسخ‌ دهند. تولیدکنندگان‌ انعطاف‌پذیر دست‌ به‌ تلاشهای‌ مشترکی‌ با عرضه‌کنندگان‌ ومشتریان‌ بی‌واسطه‌ می‌زنند. این‌ نوع‌ همکاریها به‌ آنها این‌ امکان‌ را می‌دهد که‌ به‌آسانی‌ محصولاتی‌ را که‌ کاربرد ویژه‌ دارند، توسعه‌ دهند. باوجود همکاری‌ وسیع، توانایی‌ تولیدکنندگان‌ انعطاف‌پذیر در تغییر سریع‌ محصول‌ اغلب‌ باعث‌ عدم‌ انطباق‌ خط‌ سیر کالا با عرضه‌کنندگان‌ مواد اولیه‌ و توزیع‌کنندگان‌ می‌شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روشهای‌ تبلیغاتی‌[/highlight] ‌ ‌تولیدکنندگانی‌ که‌ روح‌ انعطاف‌پذیری‌ را عینیت‌ می‌بخشند نوآوری‌ و همسویی‌ در بازار را تمرین‌ می‌کنند. در این‌ نوع‌ استراتژی‌ تولیدکنندگان‌ متناسب‌ با نیاز مشتریان‌ کالایی‌ را تولید می‌کنند، سپس‌ به‌محض‌ تغییر در نیازها نسبت‌ به‌ تولید کالای‌ دیگر اقدام‌ می‌کنند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ماهیت‌ فعالیتهای‌ فروش‌[/highlight] ‌ ‌منعطف‌بودن‌ تولید، بر روی‌ پرسنل‌ فروش‌ و سایر فعالیتهای‌ فروش‌ تاثیر می‌گذارد. پرسنل‌ فروش‌ و مهندسان‌ اجرایی‌ برای‌ اینکه‌ بتوانند با تولیدات‌ و تقاضاهای‌ جدید همسو باشند نیاز به‌ آموزش‌ گسترده‌ و مداوم‌ دارند و باید خلاقانه‌تر عمل‌ کنند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اقدامات‌ و فعالیتهای‌ مدیران‌[/highlight] ‌ ‌به‌کارگیری‌ استراتژی‌ تولید انعطاف‌پذیر، درگیریها و مشغله‌های‌ وسیعی‌ را برای‌ مدیران‌ به‌همراه‌ دارد. نخست‌ اینکه‌ فعالیت‌ مدیران‌ در این‌ سیستم‌ که‌ در آن‌ محصول، خط‌ سیر کالا و مشتریان‌ در حال‌ تغییر است، مستلزم‌ تلاش، مهارت، صبر و حوصله‌ زیادی‌ است، ثانیاً‌ تغییرات‌ مداوم‌ در فرایند تولید، تعیین‌ قیمت‌ مناسب، تطبیق‌ عناصر تبلیغاتی‌ و متوازن‌ ساختن‌ توزیع، کار پیچیده‌ و مشکلی‌ است. هم‌چنین‌ مدیران‌ باید در ارتباط‌ مستمر با فروشندگان‌ ومهندسان‌ اجرایی‌ باشند و به‌ آنها در ارتباط‌ با تغییراتی‌ که‌ قرار است‌ در مورد محصول‌ داده‌ شود، آموزش‌ دهد، علی‌رغم‌ این‌ همه‌ مشکلات، اینگونه‌ شرکتها در تحویل‌ کالاهایی‌ که‌ مشتریان‌ در جستجوی‌ آن‌ هستند از رقبایشان‌ که‌ در چارچوب‌ تولید انبوه‌ تولید می‌کنند، تواناترند و موفق‌تر عمل‌ می‌کنند و این‌ برقوت‌ قلبی‌ و اراده‌ و اعتمادبه‌نفس‌ مدیران‌ می‌افزاید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اتوماسیون[/highlight] جستجو به منظور یافتن راهی بهتر برای تولید قطعات، همواره عامل محرک و اساسی در خودکارسازی یا اتوماسیون بوده است. تعویض نیروی کار انسانی با ماشین را می توان ابتدایی ترین مرحله خودکارسازی تولید دانست که حدوداً در سال ۱۷۷۵ میلادی به وقوع پیوست و انقلاب صنعتی نقش موثری در رابطه با آن داشت. دستگاه تراش و نقاله ها نمونه هایی از مکانیزاسیون ایجاد شده بودند. روند اتوماسیون، در سال ۱۹۵۲ با ساخت اولین ماشین NC در دانشگاهMIT وارد مرحله جدیدی شد که مشخصه بارز آن عبارت بود از جایگزینی کنترل انسانی با کنترل خودکار ماشین. نوعی از اتوماسیون قابل برنامه ریزی بود که عملیات آن به وسیله اعداد و نشانه ها کنترل می شد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تولید یکپارچه رایانه ای[/highlight] تولیدیکپارچه رایانه ای نوعی فناوری است که می تواند به هر صنعت وابسته شده و توسط آن صنعت هدایت شود، بدین معنی که هر صنعت برحسب مجموعه تجارب، نیازمندیها و موقعیتهای خاص خود، شرایطی ویژه برای تولید یکپارچه رایانه ای فراهم می آورد. از این رو، تعاریف و توصیفهای متفاوتی برای آن وجود دارد. در زیر نمونه هایی از توصیف های صورت گرفته ارائه شده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی [/highlight] سیستم های اتوماسیون صنعتی می توانند خیلی مجتمع و پیچیده باشند ولی عموماَ به سطوح سلسله مراتبی ساختاربندی می شوند. هر سطح شرایط متفاوتی در شبکه ارتباطی دارد. در مثال فوق یک ساختار سلسله مراتبی از یک اتوماسیون صنعتی نشان داده شده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منبع : [/highlight] – احمد جعفرژاد : مدیریت تولید و عملیات

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 2 =