سیر تحول ازدواج – مردم شناسی سیرتحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی – پرشین مقاله

سیر تحول ازدواج

سیر تحول ازدواج بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده­اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می­شود بررسی می­گردد.

این تحقیق دانشجویی مردم شناسی سیرتحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی مشتمل بر ۱۳۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

کلیات.. ۲

۱-۱- بیان مسئله. ۳

۲-۱- اهمیت و ضرورت مسئله: ۳

۳-۱- انگیزه تحقیق: ۳

۴-۱- اهداف تحقیق: ۳

۵-۱- پرسشهای تحقیق: ۴

۶-۱- قلمرو جغرافیایی تحقیق: ۴

۷-۱- زمان تحقیق: ۵

۸-۱- روش تحقیق: ۵

۹-۱- روش جمعآوری اطلاعات: ۵

۱۰-۱- پیشینه تاریخی: ۵

۱۱-۱- مشکلات تحقیق: ۶

۱۲-۱- ادبیات تحقیق: ۷

فصل دوم. ۹

جغرافیای طبیعی ایران: ۹

۱-۲- جغرافیای طبیعی ایران: ۱۰

۲-۲- آب و هوای ایران: ۱۱

۳-۲- پوشش گیاهی و  جانوری ایران. ۱۲

۴-۲- گروه قومی: ۱۷

۵-۲- خط: ۱۸

۶-۲- دین: ۱۸

۷-۲- زبان: ۱۸

۸-۲- (ب) جغرافیای انسانی ایران. ۱۹

۹-۲- جمعیت کشور ایران: ۲۰

۱۰-۲-   (ج) جغرافیای اقتصادی ایران. ۲۳

فصل سوم. ۲۵

۱-۳- وصلت زناشویی.. ۲۶

۲-۳- نظریه هایی در مورد ازدواج : ۲۷

۳-۳- نظام خویشاندی : ۲۹

۴-۳- انتخاب همسر : ۳۲

۵-۳- شکل های مبادله. ۳۳

۷-۳- شکل های خاص ازدواج : ۳۵

۸-۳- روابط جنسی پیرازناشویی: ۳۶

۹-۳- ممنوعیت ازدواج با محارم: ۳۶

۱۰-۳- برون همسری: ۳۷

۱۱-۳- درون همسری Endogamie. 39

۱۲-۳- قومیت و الگو  های ازدواج در ایران: ۴۱

۱۳-۳- ازدواج در کشورهای جهان. ۴۲

۱۴-۳- ازدواج در ایران. ۴۴

۱۵-۳- ازدواج در ادیان و مذاهب: ۴۶

۱۶-۳- اهداف زناشویی.. ۴۸

۱۷-۳- همسر گزینی.. ۴۹

۱۸-۳- پیوند با سنن.. ۴۹

۱۹-۳- همسان همسری.. ۵۱

۲۰-۳- خانواده: ۵۴

فصل چهارم. ۵۸

دوره قاجاریه. ۵۸

۱-۴- آغاز کار سلسله قاجاریه: ۵۹

۲-۴- نسب و گروههای قومی قاجاریه: ۵۹

۳-۴- پادشاهان قاجاریه: ۶۰

۵-۴- ازدواج در دوره قاجار. ۶۴

۶-۴- مشخصات حرمسراهای شاهی: ۶۵

۷-۴- ازدواج در میان مردم در دوره قاجار. ۶۹

۸-۴- اقلیتهای مذهبی: ۷۲

۹-۴- ازدواج در قشربندیهای مختلف… ۷۲

۱۰-۴- طلاق و وضع بیوهزنان. ۷۸

۱۱-۴- شیوه مجازات زن بدکاره در دوره قاجاریه: ۷۸

۱۲-۴- زن عصر قاجار در خانه و جامعه. ۷۹

۱۳-۴- وضع اجتماعی زنان در دوره قاجار. ۸۱

۱۴-۴- مدارس دخترانه میسیونهای مذهبی: ۸۴

۱۵-۴- انقراض سلسله قاجاریه: ۸۵

فصل پنجم. ۸۶

دوره پهلوی.. ۸۶

۱-۵- آغاز عصر پهلوی.. ۸۷

۲-۵- شاهان پهلوی: ۸۷

۳-۵- ازدواج در عصر پهلوی.. ۸۹

۴-۵- اقدامات مهم رضا شاه: ۹۹

۵-۵- قشربندی جامعه در دوره پهلوی.. ۱۰۱

۶-۵- ازدواج درقشرهای مختلف مردم دوره پهلوی.. ۱۰۱

۷-۵- انقراض عصر پهلوی: ۱۰۴

۸-۵- ممنوعیتها در ازدواج. ۱۰۴

۹-۵- مراحل و شرایط ازدواج: ۱۰۶

۱۰-۵- شرایط مهم در ازدواج: ۱۰۷

۱۱-۵- مندرجات سند ازدواج. ۱۰۹

۱۲-۵- مهر یا صداق: ۱۱۰

۱۳-۵- جهیزیه: ۱۱۱

۱۴-۵- شرایط صحت نکاح: ۱۱۱

۱۵-۵- شرایط عاقد: ۱۱۱

۱۶-۵- فواید ازدواج. ۱۱۲

فصل ششم. ۱۱۳

۱-۶- آمار ازدواج در ایران: ۱۱۴

۲-۶- الف- عوامل جسمی و روانی مؤثر در سن ازدواج: ۱۱۶

۳-۶- ب- عوامل روانی.. ۱۱۶

۴-۶- ج- عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر در سن ازدواج. ۱۱۶

۵-۶- انتخاب همسر: ۱۱۷

۶-۶- عوامل اجتماعی – اقتصادی.. ۱۲۱

۷-۶- اشتغال : ۱۲۲

۸-۶- تفاوت آمار جمعیت ازدواج در شهر و روستا ۱۲۴

۹-۶- ازدواج موقت: ۱۲۴

۱۰-۶- تعریف ازدواج موقت: ۱۲۵

۱۲-۶- عوامل مهم ازدواج موقت در ایران : ۱۲۶

۱۳-۶- تعدد زوج. ۱۲۶

نتیجه گیری: ۱۲۹

منابع: ۱۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

مقاله مردم شناسی سیرتحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مردم شناسی سیرتحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله

سیر تحول ازدواج بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده­اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می­شود بررسی می­گردد.

اهمیت و ضرورت مسئله:

سیر تحول ازدواج در این مورد ما می­فهمیم که هدف مردم در سه دوره مختلف در زمینه ازدواج چیست و به جنبه­های فرهنگی- اقتصادی- جغرافیایی- سیاسی-اجتماعی در ازدواج دست می­یابیم وهمچنین به ریشه­یابی نوع ازدواج­ها می­پردازیم و عوامل مختلفی نیز که سبب تحولات در ازدواج شده است را بررسی می­ کنیم.

شرایط ازدواج

پیشینه تاریخی:

  1. مقاله آقای دکتر آزاد ارمکی و خانمها: مهناز زند- طاهره خزایی که در مورد تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی، بود به بررسی مطالعه تطبیقی در مورد سن ازدواج، دفعات ازدواج، علت ازدواج­های مجدد، دایره و دامنه همسرگزینی در میان سه نسل متوالی پرداخته بودند.

مشکلات تحقیق:

سیر تحول ازدواج این تحقیق با وجود تمام جاذبه­هایی که داشت متأسفانه دارای مشکلات بزرگی بود که سبب می­شد که من آنطوری که لازم است نتوانم اطلاعات آماری دقیقی از اشخاص به دست بیاورم. زیرا هر منبع اطلاعات آماری آن با منبع دیگر متفاوت بود و همچنین همکاری نکردن بعضی از ارگانها برای ارائه خدمات و قرار ندادن اطلاعات جامع­تر در منابع. و همچنین سنگین بودن هزینه­های سفر برای تحقیق زیرا برای کامل کردن تحقیق خود لازم بود به شهرهای مختلف سفر کرده که این خود مستلزم پرداخت هزینه­ های بسیار گزافی بود. سیر تحول ازدواج

تعریف ازدواج

ادبیات تحقیق:

همان گونه که در همه تیره­ها و ملتها به گونه­ای که ویژه خودشان است، زن و شوهر با هم ازدواج می­کنند و در روزگار باستان هم چنین بوده و زن و شوهر به گونه­ای با هم پیوند زناشویی می­بستند، اشو زرتشت هم برای پیروان خود آئین زناشویی را با دوشی  استوارتر و درست­تر از همه ملت­ها برقرار نمود. زناشویی به آهنگ زندگی خوش و خرم و همبستگی و همراهی و زیادشدن مردم و برپایی خانواده را بر پایه­ای چنان درست و شایسته استوار کرد. سیر تحول ازدواج

انواع ازدواج در اسلام

جغرافیای طبیعی ایران:

الف) موقعیت جغرافیایی ایران:

ایران در نیمکره شمالی از سطح کره زمین بین ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی از خط استوا (مدار مبدأ) و بین ۴۴ و ۵/۶۳ درجه طول شرقی از نیمروز گرینویچ مبدأ انتخابی واقع  شده است. نیمکره شرقی، نیمکره شمالی (جز فلات ایران، ممالک خاورمیانه در مغرب آسیاست. مساحت ایران ۰۰۰/۶۴۸/۱ کیلومتر مربع است.

– تعدد زوج

سیر تحول ازدواج در مورد تعدد زوج که شرعاً و عرفاً و عقلاً و اخلاقاً زن حق ندارد در آن واحد با بیش از یک مرد رابطه جنسی برقرار سازد ولی عملاً و عرفاً مردها مجاز هستن که در آن واحد چهار زن عقدی و هراندازه که بخواهند زن صیغه در اختیار داشته باشند. (حجازی/ ۸۸)

از دیدگاه فقهی داشتن بیش از یک زن با شرایطی مجاز است. درباره اصل چند همسری از نظر اسلامی در قرآن کریم به دو آیه در سوره نساء (آیه ۳ و ۱۲۹) برمی­خوریم.

نتیجه گیری:

در این تحقیق نتیجه­ گیری که می­توانیم داشته باشیم ازدواج در ایران در دوره قاجاریه در بین پادشاهان قاجاری به دلایل سیاسی بوده و هدف از این ازدواج­ها بوجود آوردن امنیت و صلح بوده و یکی از شرایط ورود زنان برای دربار و ازدواج با پادشاهان یکی داشتن اصالت خانوادگی و دیگری زیبایی می­باشد و همینطور مردم عادی برای اینکه بتوانند از امتیازات پادشاهان استفاده کنند. سیر تحول  ازدواج

تاریخچه ازدواج

منابع:

(کتابها)

  • آزاد، حسن- پشت پرده­های حرمسرا- ارومیه- انتشارات انزلی- چاپ هفتم
  • ازغندی، علیرضا- تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران- تهران- انتشارات سمت- ۱۳۷۹- جلد اول
  • اعزازی، شهلا- جامعه­شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر- تهران- انتشارات روشنگران و مطالعات زنان- ۱۳۷۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

 

 

نظرات بسته شده است.