مقالات رشته الکترونیک

سیستم ها مخابراتی رادیو

در سیتم های مخابراتی، اطلاعات بصورت سیگنالهای الکتریکی مخابره می‌شوند. این سیگنالها می توانند: گفتار، موسیقی، تصویر تلویزیونی، داده‌های علمی و تجاری و غیره باشند. شکل موج این سیگنال ها پیچیده و دائماً در حال تغییر است، ولی طیف فرکانسی آنها معمولاً به پهنای باند مشخصی محدود می شود، این محدودیت یا از طبیعت منبع سیگنال ناشی می‌شود و یا از فیلترهای موجود در فرستنده سرچشمه می گیرد.

این تحقیق دانشجویی سیستم ها مخابراتی رادیو مشتمل بر۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

اجزای یک سیستم رادیویی.. ۳

مدولاسیون.. ۶

مدولاسیون دامنه ای.. ۶

مدولاسیون زاویه ای.. ۷

مدولاسیون پالسی.. ۹

مقایسه سیستم های مدولاسیون.. ۹

دمدولاسیون.. ۱۰

مدولاسیون دامنه. ۱۲

مدولاسیون زاویه. ۱۴

مدولاسیون فاز (PM) 14

آشکارساز  AM.. 16

سیگنالهای مدولاسیون دامنه. ۱۶

تکنیکهای مدولاسیون دامنه. ۱۷

مدولاسیون آنالوگ… ۱۷

مدولاسیون با مدارهای برش دهنده: ۱۸

مدولاسیون با عناصر غیرخطی.. ۱۹

مدولاسیون مستقیم با مدار تنظیم شده: ۲۰

مدوله کننده ها و ضرب کننده های عملی آنالوگ: ۲۱

مدوله کننده پل – دیود: ۲۲

ترجمه متن انگلیسی: ۲۵

آنتن اتصال: ۲۶

منابع و ماخذ: ۲۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله سیستم ها مخابراتی رادیورا در زیر می توانید ببینید.

اجزای یک سیستم رادیویی

فرآیندی که طی آن پیام اصلی به شکل مناسب برای انتقال تبدیل می‌شود، مدولاسیون نام دارد. در فرآیند مدولاسیون مشخصه ای – مانند دامنه فرکانس یا فاز از یک حامل فرکانس بالا متناسب با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله کننده (پیام) تغییر می کند. به این ترتیب محتویات پیام اصلی به بخشی از طیف فرکانس در حوالی فرکانس حامل منتقل می شود.

مدولاسیون دامنه ای

در موج دامنه‌ای مدوله شده (AM ) انحراف دامنه  VCاز مقدار غیرمدوله شده است با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله کننده متناسب است. به عبارت دیگر اگر سیگنال مدوله کننده   F(t)باشد دامنه حامل باید به صورت زیر با زمان تغییر کند:

مدولاسیون زاویه ای

در مدولاسیون زاویه ای به جای دامنه زاویه ای  معادله متناسب با سیگنال مدوله کننده از مقدار غیر مدوله شده‌اش منجرف می شود. مدولاسیون فاز و مدولاسیون فرکانسی شکلهای خاص مدولاسیون زاویه هستند. در مدولاسیون فاز (PM) زاویه   معادله متناسب با سیگنال مدوله کننده  F(t) تغییر می کند.

مدولاسیون پالسی

در سیستمهای مدولاسیون پالسی (حامل) یک قطار پالس است که میتوان دامنه، فرکانس تکرار یا فاصله بین پالس‌هایش را درست به صورت موج های AM-PM-FM متناسب با سیگنال مدوله کننده تغییر داد.

مقایسه سیستم های مدولاسیون

هر سیستم مدولاسیون معایب و مزایای خاص خود را دارد. در مدولاسیون دامنه آشکارساز بسیار ساده است و پهنای باند لازم حداقل مقدار ممکن را دارد، ولی مصونیت در مقابل نویز آن از بقیه سیستمها کمتر است و برای انتقال یک کنار باند، هم فرستنده و هم گیرنده بسیار پیچیده‌ای لازم است.

مدولاسیون با عناصر غیرخطی

مدولاسیون با عناصر غیرخطی با جمع مدوله کننده با حامل، اعمال این عنصر غیرخطی و عبور خروجی به دست آمده از فیلتر میان گذر به مرکز wo برای استخراج سیگنال AM مطلوب انجام می گردد. نمودار جعبه ای مدوله کننده با عنصر غیرخطی آمده است.

مدوله کننده ها و ضرب کننده های عملی آنالوگ:

گرچه نیاز به ضرب کننده های آنالوگ نیاز عمومی است، مدارهای که بتوانند وظیفه لازم را انجام دهند کم و مختلف‌اند. بعلاوه اغلب عناصر ضرب کننده های عملی در یک یا هردو ورودی خود دارای اعوجاج هستند که محدودهی دینامیکی را کم نموده یا کیفیت پاسخ فرکانس یک یا هر دو کانال را پائین می آورد.

آنتن اتصال:

یکبار ۵/۳ وات از سیگنال AM درعمل به طبقات MPSU31 می‌رسد. این در کوپل ضروری می‌باشد. این سیگنال به داخل آنتن می‌رود. کوپلینگ یا اتصال‌دهنده در عمل بعدی این سیستم کمپرسی می‌شود. از L۳  و L۴  و خازن ۲۵۰ و ۱۵۰ پیکوفاراد که در شکل ۱۷-۲ موجود است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − پانزده =