سنگ های دگرگونی

بسیاری از سنگهایی که امروز ، در سطح زمین دیده می‌شوند، آثار و شواهدی بروز می‌دهند که نشان می‌دهد پس از نهشته‌ شدن به صورت سنگ رسوبی ، یا تبلور به صورت سنگ آذرین ، دچار تغییرات دیگری نیز شده‌اند. در نگاه اول برخی از این سنگها شبیه به سنگهای آذرین بلور شده بنظر می‌‌رسند، اما دقت بیشتر نشان می‌دهد که دانه‌های کانی سازنده آنها بطرز خاصی به صورت صفحه‌ای قرار گرفته‌اند.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۲۱ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

دگرگونی. ۳

فرایند دگرگونی. ۳

عوامل دگرگونی. ۴

دما ۴

  • · ازدیاد دما در اثر شیب زمین گرمایی : ۴
  • · ازدیاد دما در اثر عوامل تکتونیکی : ۴
  • · حرارت ناشی از توده‌های ماگمایی : ۴

فشار ۵

  • · فشار ناشی از وزن طبقات : ۵
  • · فشار جهت دار : ۵
  • · فشار جزیی آب : ۵

اهمیت نسبی دما و فشار ۵

مناطق دگرگونی. ۶

منطقه کم عمق. ۶

منطقه عمق متوسط.. ۶

منطقه عمیق. ۷

انواع‌ دگرگونی. ۷

دگرگونی ناحیه‌ای یا عمومیRegional Metamorphism.. 8

دگرگونی دینامیکیCataclastic Metamorphism.. 8

دگرگونی اصابتی یا ضربه‌ایImpact or shock Metamorphism.. 9

دگرگونی هیدروترمالHydrothermal alteration. 9

دگرگونی زیر کف اقیانوسهاocean-Floor Metamorphism.. 10

دگرگونی ناحیه ‌وزنی (تدفینی)Burial Metamorphism.. 10

ویژگیهای عمومی سنگ های دگرگونی. ۱۰

سنگهای حاصل از دگرگونی از نوع درجه حرارت پایین. ۱۲

پراکندگی سنگهای دگرگونی در ایران. ۱۲

سنگهای دگرگونی مجاورتی. ۱۳

سنگهای دگرگونی دینامیکی. ۱۴

دگرگونی ناحیه‌ای. ۱۵

دگرگونی هیدروترمال. ۱۶

بررسی انواع دگر شکلی و دگرگونی در سنگهای شرق و شمال شرق بروجرد ۱۶

۱- دگرگونی ناحیه ای : ۱۶

۲- دگرگونی مجاورتی: ۱۷

۳- دگرگونی قهقرایی: ۱۷

انواع دگر شکلی. ۱۸

دگر شکلی و ارتباط آن با تبلور کانیها ۱۹

-کلریت: ۱۹

مسکوویت: ۲۰

بیوتیت: ۲۰

گارنت: ۲۰

آندالوزیت: ۲۱

سیلمانیت: ۲۱


[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

دگرگونی

دگرگونی به مجموعه عواملی گفته می‌شود که در اثر آن ، مشخصات سنگ‌ها تغییر می‌کند و سنگ به نوع دیگری که سنگ دگرگونی نام دارد، تبدیل می‌شود. عوامل دگرگونی ممکن است باعث تغییر بافت و ساخت ، ترکیب شیمیایی و ترکیب کانی شناسی سنگ‌ها بشود.

عوامل دگرگونی
دما
دما یکی از مهمترین عوامل دگرگونی است. دمای لازم جهت دگرگون شدن سنگ‌ها به یکی از روش‌های زیر تامین می‌شود.

•    ازدیاد دما در اثر عوامل تکتونیکی :
تغییر شکل پوسته جامد زمین به هنگام تشکیل چین‌‌ها و گسل‌ها باعث بالا رفتن دما در محل می‌شود. در مواردی که حرکات تکتونیکی به کندی انجام می‌گیرد، گرمای حاصله فرصت تجمع ندارد و پراکنده می‌شود. ولی اگر حرکات شدید باشد، گرما و در نتیجه دمای حاصله قابل توجه است.

اهمیت نسبی دما و فشار
ازدیاد دما باعث تشکیل کانی‌هایی می‌شود که آنتروپی بیشتری دارند. مثلا افزایش دما باعث بی آب شدن کانی‌ها می‌شود. زیرا تبدیل آب به بخار آب آنتروپی را افزایش می‌دهد. در صورتی که ازدیاد فشار ، باعث ایجاد کانی‌هایی می‌شود که حجم کمتری دارند.

مناطق دگرگونی
شدت دگرگونی ، نسبت به عمق ، فشار و دما تغییر می‌کند. به عبارت دیگر در هر موقعیتی سنگ‌های خاصی تولید می‌شود. پوسته زمین از نظر شدت دگرگونی معمولا به ۳ منطقه تقسیم می‌شود.

 منطقه عمق متوسط
این منطقه که در زیر منطقه کم عمق قرار گرفته است با دما و فشار لیتوستاتیک زیاد مشخص می‌شود. گاهی نیز فشارهای تکتونیکی مربوط به این منطقه قابل توجه است.

رخساره‌های دگرگونی
رخساره‌های دگرگونی عبارت از مجموعه‌ای از کانی‌های دگرگونی هستند که در تحت شرایط فشار و دمای مشابهی تولید می‌شوند. بدین ترتیب به کمک آنها می‌توان به شرایط دگرگون شدن سنگ پی برد.

دگرگونی اصابتی یا ضربه‌ایImpact or shock Metamorphism
بر اثر برخورد سنگهای آسمانی (متئوریتها) با سطح زمین و یا تحت تأثیر انفجارهای هسته‌ای در زیرزمین، سنگها دچار دگرگونی می‌شوند. اگر سنگ آسمانی که با زمین برخورد کرده است بزرگ و سنگین باشد می‌تواند تا محدوده‌ی نسبتاً وسیعی، سنگهای اطراف خود را ذوب کرده و حتی مقدار کمی از آنها را به بخار تبدیل نماید.

ویژگیهای عمومی سنگ های دگرگونی
الف) در سنگهای دگرگونی اغلب جهت یافتگی به شکل های زیر مشاهده می شود:
-به صورت چینه بندی که در اغلب موارد باقیمانده ساختار قدیمی سنگهای رسوبی تشکیل دهنده آن است.

سنگهای حاصل از دگرگونی از نوع درجه حرارت پایین
اسلیت: این سنگ قسمتی ری‌کریستالیزه است و غالباً شامل کوراتز فیبری، کمی کلریت که اطراف پورفییروبلاست پیریت متبلور شده‌اند، می‌باشد. در اثر افزایش دگرگونی اسلیت به طرف فیلیت سوق پیدا می‌کند.

پراکندگی سنگهای دگرگونی در ایران
سنگهای دگرگونی ، سنگهایی هستند که از تغییر شکل سنگهای قبلی به علت تغییر شرایط فیزیکی (فشار و دما) یا شیمیایی و در حالت جامد بوجود می‌آیند. پدیده دگرگونی به محو و ناپدید شدن یک یا مجموعه‌ای از کانی‌های متبلور سنگ تعبیر می‌شود.

سنگهای دگرگونی دینامیکی
در کنار بعضی از گسلهای مهم ایران ، مثلا راندگی بزرگ زاگرس ، گسل نهبندان ، گسل بشاگرد ، گسل کویز بزرگ و گسل شاندیز _ سنگ بست (مشهد) می‌توان این نوع سنگها را پیدا کرد. در بعضی از پریدوتیت‌ها آثار میلونیتی شدن به صورت خردشدگی در کانی های سازنده آن را می‌توان مشاهده کرد.

دگرگونی هیدروترمال
بسیاری از رگه‌های معدنی که به نحوی با دگرسانی‌های پروپیلیتی شدن ، سرسیتی شدن ، کائولینی شدن و دگرسانی پتاسیک همراه است، دگرگونی یا دگرسانی هیدروترمال نامیده می‌شود که معدن مس سرچشمه و کلیه دگرسانی های آن مثال جالب آن است.

دگر شکلی و ارتباط آن با تبلور کانیها
شناسایی دگر شکلی ها و بررسی دقیق رابطه بین دگر شکلیها و تبلور کانیهای دگرگونی نقش مهمی در فهم صحیح مسیرهای P.T.t سنگهای دگرگونی دارد. لذا در اینجا به بیان ارتباط بین تبلور کانیها و دگر شکلی ها می پردازیم:

سیلمانیت:
ظهور سلیمانیت بر روی آندالوزیت حاکی از تبدیل آندوالوزیت به پلی مورف خود یعنی به سیلیمانیت میباشد دگر شکلی مبهم است. با توجه به اینکه ظهور و رشد سلیمانیت به افزایش دما وابسته است عملاًنباید بین ظهور این کانی و دگر شکلی های موجود ارتباطی موجود باشد و مانطور که قبلاً گفته شد تنها در دکر گونی مجاورتی آن را ملاحظه میکنیم.

 

 

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.