سلامت جسمی روانی

برخورداری از یک زندگی سالم و  مولد و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولت ها است و پیش شرط تحقق توسعه پایدارمی باشد. برای تحقق این امر فراهم سازی امکانات و تسهیلات مناسب برای تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی انسان در کلیه مراحل زندگی و زنجیره حیات که از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها به شمار می رود در مکتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرارگرفته است .

مطلب سلامت جسمی روانی مشتمل۸۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی

 

فهرست مطالب

مقدمه   ۴

وظایف بخش ۸

ویژگیها  ۹

ساختار کلی ۱۲

وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی و مضامین دوازده گانه برنامه چهارم توسعه  ۱۵

وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه  ۱۶

امکانات  ۲۳

قابلیته  ۲۶

محدودیتها ۲۷

تنگناها   ۳۰

نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز  ۳۲

اهداف کلی  ۳۴

راهبردها    ۳۴

اهداف کمی و سیاستهای اجرایی بر بخش به حسب استان   ۳۶

سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان  ۴۲

اقدامات مهم و اساسی   ۴۶

پیوست شماره۱ ۵۷

پیوست شماره۲  ۵۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله سلامت جسمی روانی را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه

برخورداری از یک زندگی سالم و  مولد و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولت ها است و پیش شرط تحقق توسعه پایدارمی باشد. برای تحقق این امر فراهم سازی امکانات و تسهیلات مناسب برای تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی انسان در کلیه مراحل زندگی و زنجیره حیات که از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها به شمار می رود در مکتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرارگرفته است .

وظایف، ویژگیها و ساختار کلی

 ۱-۱) وظایف بخش  :

بنابر تعریف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است.

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار

 – ارتقای سطح تامین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، آموزش، سلامت ، شغل و حقوق شهروندی)

 • اعطای یارانه های هدفمند جهت تامین سبد غذایی مطلوب اقشار فقیر
 • تضمین تامین خدمات بهداشتی و درمانی ضروری برای گروه های کم درآمد و فقیر

– تامین ، حفظ وارتقای سلامت افراد و جامعه

کارآمدکردن اداره امور کشور

 • ایجاد یکپارچگی دربخش سلامت از نظر سیاستگذاری نظارت ، ارزشیابی و توسعه فنی و اقتصادی
 • ارتقای نظامهای نظارتی
 • تدوین ایجاد سیستم پایش شاخص ها به منظور ارتقای بهره وری

تولید منابع:

 1. ادغام نظام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
 2. وجود نیروی انسانی کارشناسی تربیت شده کافی و آماده بکار در بخش سلامت
 3. وجود شبکه گسترده اطلاعات و ارتباطات با سازمان‌های مرتبط بین‌المللی
 4. تولید تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی درکشور
 5. تولید ۹۷ درصد کمیت مورد نیاز دارویی در کشور

نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز :

به منظور نیل به آرمانهای متعالی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده  در افق چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و کسب جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح  منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی، چشم انداز بخش سلامت در این برنامه عبارت است

اهداف کمی و سیاستهای اجرایی بخش برحسب استان :

<<اهداف کمی و شاخصهای کمی برنامه چهارم توسعه>>

 1. سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی بمیزان ۷.۵% باشد
 2. اختصاص ۱۰%حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 3. تامین۱۰۰% اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی برا ساس سرانه و اقعی در طول برنامه

شاخص مشارکت عادلانه تامین منابع مالی از ۸۳/۰به ۹۰/۰ در انتهای برنامه چهارم توسعه برسد

 1. در انتهای برنامه چهارم توسعه سهم پرداختی از جیب خانوار(OOP) از کل هزینه های سلامتی ۳۰% شود

سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درما

تولیت

 • ترویج عدالت جنسیتی در برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه
 • توجه به گروه های سنی ، جنسی و شغلی آسیب پذیر
 • ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری نظارت و ارزشیابی
 • تمرکز سیاستگذاری در امر بهداشت ودرمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • تمرکز سیاستگزاری ، تدوین استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + هجده =