مقالات رشته اجتماعی

بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان یکی از برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدرسه، هدایت تحصیلی است. هدایت تحصیلی یک جریان منظم است، که هدف خاصی را دنبال می کند و ابتدا و انتهای مشخصی ندارد. از طریق هدایت تحصیلی به فرد کمک می شود تا خود را بشناسد، با خصوصیات رشته های مختلف و نیازهای جامعه آشنا گردد، رشته مناسبی را انتخاب کند و بطور موفقیت آمیزی در آن رشته تحصیل کند.

مطلب بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان مشتمل۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه : ۱

ـ بیان مسئله : ۱

ـ اهداف : ۲

ـ فرضیه های تحقیق: ۲

ـ جامعه و نمونه : ۳

ـ ابزار گرد آوری داده ها : ۳

آموزش و پرورش، مصرف کننده نیست. ۱۲

ـ پیشنهادات : ۱۸

ـ محدودیتها : ۱۹

ـ منابع کلیدی : ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان

مقدمه :

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان یکی از برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدرسه، هدایت تحصیلی است. هدایت تحصیلی یک جریان منظم است، که هدف خاصی را دنبال می کند و ابتدا و انتهای مشخصی ندارد. از طریق هدایت تحصیلی به فرد کمک می شود تا خود را بشناسد، با خصوصیات رشته های مختلف و نیازهای جامعه آشنا گردد، رشته مناسبی را انتخاب کند و بطور موفقیت آمیزی در آن رشته تحصیل کند.

بیان مسئله :

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان پژوهش حاضر قصد بررسی برنامه هدایت تحصیلی را دارد. ارزشیابی و بررسی هر برنامه ای یکی از ارکان لازم برای رشد آن برنامه است. مسئله کلی این است که آیا برنامه هدایت تحصیلی موفق بوده است یا نه؟ و آیا به هدف نهایی خود که همان کمک به دانش آموز برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی است، رسیده است یا نه؟

آموزش و پرورش، مصرف کننده نیست.

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان دکتر ریاحی، رئیس انجمن صنفی معلمان در استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم فراهم شدن آسایش و آرامش معلمان، به خبرنگار ما می گوید:در حالیکه در تمام دنیا تأمین امنیت ر وانی معلمان به عنوان یک اصل مسلم مطرح می شود، در ایران این مسأله جدی گرفته نشده و کمتر کسی به فکر ارتقای بهداشت روانی معلمانی است

محدودیتها :

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی جزء جامعه آماری نبوده است. ـ تنها امتیاز مشاوره ملاک محاسبه قرار گرفته است. بررسیهای مشاوره ای از ۶ عامل تشکیل شده است که عبارتند از: هوش، رغبت، نظر معلم، نظر دانش آموز، نظر والدین و نظر مشاوره معلوم نیست کدامیک از این عوامل نقش مهمتری در فرآیند هدایت تحصیلی و یا تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی دارند. به عبارت دیگر، تک تک این عوامل بررسی نشده است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

برچسب ها