سرمایه گذاری خارجی و تحلیل آن

این مقاله دانشجویی مشتمل بر  ۶ صفحه است.

 این مقاله دانشجویی به صورت کامل در زیر قابل مشاهده می باشد:

سرمایه گذاری خارجی و تحلیل آن

به نظر کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی ازمهمترین پدیده های اقتصادی سده حاضر است. پس از دهه ۱۹۸۰ این پدیده جهانی از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده و به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد دیگر شاخص های اقتصادی مانند صادرات، ‌تجارت، تولید ناخالص ملی بیشتر بوده است . بر پایه گزارش های سالانه سازمان ملل متحد، مقدار سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ دارای میانگین نرخ رشد سالانه بالغ بر ۲۹ درصد است که نزدیک به سه برابر رشد سالانه صادرات جهانی در این مدت بوده است.

  1. تعریف سرمایه گذاری خارجی: فرهنگ لغت حقوق بی الملل ؛ سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تاسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر ،‌در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه ،‌چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یک بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از « تجارت خارجی» محسوب میشود.
  2. شیوه های سرمایه گذاری خارجی: تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، ‌انتساب به زمیه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، ‌اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولا” سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ « سرمایه گذاری عمومی» و « سرمایه گذاری خصوصی»

الف) سرمایه گذاری عمومی خارجی

به آن  نوع سرمایه گذاری، ‌که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین الملی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.

ب ) سرمایه گذاری خصوصی خارجی

سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاریهای صورت گرفته در خارج ازکشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تامین مالی خارجی جدا می‌سازد.

  1. انواع سرمایه گذاری خارجی

الف ) سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچکترین تکانی جابجا می شود یا آن را پر نده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این « پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد ،‌به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند و گاه گفته می شود که سرمایه ((وطن)) نمی شناسد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشور ها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند. سازمان تجارت جهانیWord Trade Organization ) ) سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: « زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدا) دارایی یی را در کشور دیگری (کشور میزبان ) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI  اتفاق  می افتد» Foreign Direct Inrestment

ب : سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم

سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی ( FPI ) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقوقی مقیم  در یک کشور ،‌در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند .همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب می شود.

  1. تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی ، سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است  . در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار  می رفت . مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده امریکا ،‌کانادا ، آرژانتین و استرالیا بود . در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها رلآا

آر، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بد. در دهه ۱۹۶۰ بعد از پایان رکورد سرمایه گذاری ناشی از دو جنگ چهانی شاهد این نوع سرمایه گذاری و نقش موثر آن در توسعه اقتصادی آسیای  جنوب شرقی هستیم . تا جایی که در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم  خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود.

  1. سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز و شامل سرمایه گذاری در صنعت نفت ، بهره برداری از شیلات ، بهره برداری از خطوط تلگراف ، تاسیس بانک ، احداث راه آهن ، بهره برداریاز جنگلها و بهره برداری از معادن … بوده است و سه مقطع زمانی ۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هجری شمسی و ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هجری شمسی و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ، سه مقطع حساس و مهم سرمایه گذاری بوده است که دارای بحثهای تاریخی و شرائط سیاسی و اجتماعی خاص بر آن حاکم بوده . بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، فرار سرمایه داران به خارج ازکشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی و .. در پیش روی دولت قرار گرفته بود ،‌چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانکها نبود و با تدوین برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاری خارجی ( بنده از تبصره ۲۲ قانون ) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ،‌صنعتی، پس از یک دوره توقف طولانی  پانزده ساله ، بار دگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ، در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد و در برنامه  چهارم توسعه در مواد ۱۳ ،‌۱۴ ، ۱۵ ، ۲۱، ۲۴ ، ۳۳ ، ۴۸ جذب و حمایت از سرمایه های خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی جدی گرفته شد .

  1. عوامل تعیین کننده

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن ، اهمیت خود را ازدست داده است . ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود و رفتار سرمایه گذاران خارجی ، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند بعضی از عوامل گوناگون موثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی ، اقتصادی ، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود .به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده ، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیتی ،‌تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد.

  1. سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی

طرحهای سرمایه گذاری خارجی می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی ، باعث افزایش صادرات غیر نفتی ، تکمیل حلقه های زنجیره تولید ، اکتشاف ،‌بهره برداری ازمنابع و فر‌آوری ،‌رونق بخشیدن به بازار رقابت ، ‌افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود و از طرفی با رویکرد به فناوری مدرن ، نابودی مدیریت سنتی و بازاریابی مناسب زمیه برای رقابت پذیری صنایع و ورود آنها به بازار جهانی هموار    می شود .

  1. مزایا و مشوقهای سرمایه گذاری خارجی درایران

پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران ،‌در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان « قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین یعنی« قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی » مصوب ۱۳۳۴ گردید ،‌خلاصه ای ازمفاد مواد این قانون عبارتند از:

۱ : پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی  فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ،‌ معدنی » کشاورزی و خدمات صورت پذیرد .

۲ : سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ،‌تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.

۳ : اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد ، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی  بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود .

۹ . همکاری شهرداری خلیل شهر و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران

اینک شهرداری خلیل شهر و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در حال بررسی پیشنهاد طرح « خلیل شهر  به عنوان شهر پایلوت سرمایه گذاری خارجی » در کشور با هماهنگی سایر نهادها و سازمانهای مرتبط می باشد .  سرمایه گذاران ،‌داخلی جهت شناسایی وانتخاب پروژه سرمایه گذاری و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران  خارجی به سایت فرصتهای سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران به نشانی WWW.iiO.ir ؛ که توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای  اقتصادی وفنی ایران ایجاد و راه اندازی گردیده است مراجعه نمایند . اطلاعات موجود بر روی سایت این امکان را فراهم می سازد که سرمایه گذاران بالقوه خارجی علاوه بر دسترسی به اطلاعاتی نظیر ترجمه قانون و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی به زبانهای مختلف ، پروژه های سرمایه گذاری شده در ایران و آمار سرمایه گذاری خارجی در ایران امکان دسترسی به اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری بر اساس نوع پروژه ،‌حجم سرمایه گذاری مورد نیاز ،‌محل اجرای پروژه داشته باشند . سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به این سایت و تکمیل فرمهای سه صفحه ای پروژه های بالقوه خود که مشکل تامین مالی و یا فن آوری داشته و نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند را برای معرفی به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارسال نمایند . علاقه مندان به سرمایه گذاری در خلیل شهر نیز می توانند با شناسایی و انتخاب طرح به سرمایه گذاری مورد نظر با مراجعه به شهرداری جهت ایجاد هماهنگی با سازمانهای مرتبط مراجعه نمایند .


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.