بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷ زبان فارسی نه تنها میراث ارجمند گذشته و حافظ وحدت و رمز هویت ملی ماست؛ بلکه تکیه گاه رشد و اعتلای فرهنگ و ازرشها نیز هست و برنامه ی درسی زبان آموزی، بزرگترین و مهمترین نقش را در این زمینه بر عهده دارد.

مطلب بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ مشتمل ۴۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

«توصیف مشکل»

۱-۱ توصیف خودم  ۶

۲-۱ توصیف محیط۶

۳-۱ توصیف مشکل  ۸

«شواهد (۱)»

۱-۲ شواهد محیطی  ۱۰

۲-۲ شواهد کتابخانه ای۱۴

«تجزیه و تحلیل شواهد (۱)»

۱-۳ چکیده ۲۴

۲-۳ تعیین علل مشکل ۲۴

۳-۳ تعیین راهکار های پیشنهادی  ۲۵

۴-۳ حذف بعضی راهکار ها و علل حذف  ۲۶

۵-۳ خلاصه ی جدول نظر سنجی ۲۷

«اجرای راه حل»

۱-۴ علت اصلی انتخاب راهکار پیشنهادی ۲۸

۲-۴ اجرای راهکار ( شرح مفصل) ۲۹

۳-۴ گزارش لحظه به لحظه ۲۹

۴-۴ مشکلات ضمن اجرا ۳۱

«شواهد (۲)»

۵- گرد آوری شواهد(۲)  ۳۳

«ارزشیابی»

۶- ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۳۵

«گزارش دهی»

۷- تجدید نظر و گزارش نهایی یا اطلاع رسانی  ۳۸

۸-  منابع  ۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ را در زیر می توانید ببینید.

سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷

مقدمه

سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷ زبان فارسی نه تنها میراث ارجمند گذشته و حافظ وحدت و رمز هویت ملی ماست؛ بلکه تکیه گاه رشد و اعتلای فرهنگ و ازرشها نیز هست و برنامه ی درسی زبان آموزی، بزرگترین و مهمترین نقش را در این زمینه بر عهده دارد.

توصیف وضعیت موجود

۱-۱توصیف خودم

از ۴ سال سابقه ی کار آموزشی ام امسال اولین سالی است که مدرس پایه ی اول ابتدایی هستم. همچنین دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی در دانشکده ی علوم تربیتی می باشم. از ۴ سال پیش وارد مقطع ابتدایی شده و تدریس پایه های سوم و اول را تجربه کرده ام. امسال آموزگار پایه ی اول ابتدایی در یک دبستان پسرانه می باشم

۳-۱توصیف مشکل

بهره ی هوشی این دانش آموزان طبق آزمون سنجش ورودی کلاس اول در سطح متوسط و معمولی می باشد. اکثر فراگیران در این کلاس در فروردین ماه به وضعیت مطلوب و در حد انتظار در روان خوانی رسیده اند و تنها تعداد اندکی از آنها از سرعت لازم در خواندن برخوردار نیستند. ( آزمون شماره ی ۱، ضمائم )

سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷

سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷ با توجه به این که زبان آموزی دارای ۴ رکن اصلی ( گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن ) می باشد و این ۴ مهارت ارتباط تنگاتنگی با هم دیگر دارند، لذا تقویت هر مهارت می تواند باعث تقویت سایر مهارت ها شده و در پیشرفت آن ها تأثیر بسزایی داشته باشد. طبق مشاهدات به عمل آمده ( چک لیست خواندن و مهارت ها، ضمائم ) نمودار استخراج شده که میزان ضعف فراگیران مشکل دار در مهارت های چهار گانه ی زبان آموزی به نمایش گذاشته شده است. که میزان ضعف از ۱ تا ۱۰ درجه بندی شده و بیشترین عدد شدت ضعف در مهارت مورد نظر را نشان می دهد.

انواع روش های خواندن در دوره ی ابتدایی:

معمولاً از دو روش (صامت خوانی و بلند خوانی) در این مهارت زبانی استفاده می شود. بلند خوانی در شروع خواندن روشی مؤثر است، زیرا در آن از دو فرآیند ادراکی یعنی تمییز شنیداری و تمییز بصری استفاده می شود.

۴-۴ مهمترین مشکلاتی که در ضمن اجرا با آن مواجه بودم

سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷  در ضمن اجرای مراحل کار وقتی از فراگیران مشکل دار می خواستم که در جمع بخوانند مقاومت می کردند زیرا می ترسیدند که در صورتی که به روش جدید بخوانند مورد تمسخر دوستان قرار گیرند.

ارزشیابی ( تجزیه و تحلیل ) و اعتبار بخشی

سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷ باتوجه به مطالب گرد آوری شده در شواهد ( ۱ ) و ( ۲ ) طبق چک لیست مشاهدات  ( ضمائم ) مهارت های چهار گانه زبان آموزی درس بخوانیم (گوش دادن – سخن گفتن خواندن و نوشتن) ضعف شدید این دانش آموزان را تا حد قابل توجهی در این مهارت ها کاهش داده ایم.اگر چه این تغییردر حد انتظار نبوده ودر مورد همه ی فراگیران کاملا اثر بخش نبود اما توانست اندکی از مشکلات خواندن را بر طرف کند. ( نمودار شماره ۲ شواهد ۲ ) سرعت روان خوانی پایه ی اول ابتدایی در سال ۸۸-۸۷

فهرست منابع

  • طوسی، بهرام ، راهنمای مطالعه و خواندن، ۱۳۶۹
  • یول جورج، ترجمه ی نسرین حیدری، ۱۳۷۴
  • دکتر ذوالفقاری، حسن ، سنگری، محمد رضا ، راهنمای تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی اول،  ۱۳۸۵
  • شریفی درآمدی، پرویز، روانشناسی خواندن، ۱۳۷۶
  • صباغیان، زهرا، مشکلات خواندن، ۱۳۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

 

 

نظرات بسته شده است.