سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ

سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ که از مهم‌ترین ایلات کوچ‌رو ایران کنونی است در شمال و باختر سرزمین ایلات کهکیلویه یعنی زاگرس مرکزی قرار دارد. (ایلات و عشایر انتشارات آگاه ، سال ۱۳۶۲، ص ۲۰) قلمرو این ایل که به نام خاک بختیاری معروف است در ناحیه‌ای میان اصفهان و خوزستان قرار گرفته و سلسله جبال زاگرس در جهت شمال غربی به جنوب شرقی از میان این قلمرو می‌گذرد. و آن را به دو بخش کوهستانی در شرق و جلگه‌ای در غرب این جبال تقسیم می‌کند بخش کوهستانی ییلاق و بخش جلگه‌ای قشلاق ایل بختیاری است.

بیان مسئله :

ایل بختیاری که همیشه به عنوان یکی از ایلهای پرجمعیت و دارای نفوذ گسترده سیاسی ندارد ، اقتصادی در جنوب غربی کشور شمرده شده، بارها مورد بررسی‌های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و مردم‌شناسی قرار گرفته است. سعی ما در این تحقیق بر این است که مسائل انسانی، اقتصادی و تاریخی را به صورت پیوسته و از دید علم جغرافیا بررسی کنیم و تنها به شناخت عوامل و پدیده‌ها بسنده نکرده، ضمن شناخت، به روابط بین آنها نیز اشاره نماییم.

 

سزمین ایل بختیاری یا لُربزرگ

این تحقیق دانشجویی سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ مشتمل بر  ۱۳۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ

فهرست مطالب

مقدمه : ۴

بیان مسئله : ۷

ژئومورفولوژی. ۱۳

آب و هوای مناطق ایل بختیاری. ۱۶

منابع آب.. ۲۵

پوشش گیاهی مناطق ایل بختیاری. ۳۰

جانوران مناطق ایل بختیاری. ۳۵

تفاوتهای دو منطقه قشلاق و ییلاق. ۳۶

جغرافیای انسانی ایل بختیاری. ۳۸

ساختار اجتماعی. ۴۶

تقسیمات و جوامع داخلی ایل. ۴۶

سازمان سیاسی و اداری ایل. ۵۰

طوایف و تیره‌های ایل بختیاری. ۵۲

جمعیت ایل بختیاری و ویژگیهای آن. ۵۶

آمار و تعداد نفوس.. ۵۶

تراکم جمعیت.. ۵۹

توزیع جمعیت مناطق و مراکز عشایری. ۶۰

نژاد و مذهب.. ۶۸

آموزش و پرورش.. ۶۹

وضعیت بهداشت.. ۷۱

آداب و رسوم و فرهنگ.. ۷۴

مهاجرت و ترک زندگی عشایری در ایل بختیاری. ۸۳

مسکن و نحوه سکونت عشایر بختیاری. ۸۶

اقتصاد ایل بختیاری. ۹۰

ییلاق و قشلاق و کوچ‌ در عشایر بختیاری. ۹۱

انگیزه‌های کوچ. ۹۲

انواع کوچ. ۹۳

قلمروهای عشایری. ۹۵

مدت استقرار در قلمروهای ییلاقی و قشلاقی. ۹۷

برنامه کوچ. ۹۹

چگونگی کوچ. ۹۹

مسافت کوچ (مسافت ایل راهها) ۱۰۲

وسیله کوچ. ۱۰۳

ایل راهها و مسیرهای اصلی کوچ بختیاری. ۱۰۴

تعداد دامهای بختیاری. ۱۰۸

نژاد و خصوصیات دامهای بختیاری. ۱۱۰

روشهای مختلف استفاده از دام. ۱۱۱

نگهداری دام. ۱۱۶

چوپان و وظایف او ۱۲۴

فرآورده‌های دامی و سود حاصل از یک دام در طول یک سال. ۱۲۷

فهرست منابع و مأخذ بر اساس حروف الفبا:۱۳۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ را در زیر می توانید ببینید.

سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ

مقدمه :

سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ که از مهم‌ترین ایلات کوچ‌رو ایران کنونی است در شمال و باختر سرزمین ایلات کهکیلویه یعنی زاگرس مرکزی قرار دارد. (ایلات و عشایر انتشارات آگاه ، سال ۱۳۶۲، ص ۲۰) قلمرو این ایل که به نام خاک بختیاری معروف است در ناحیه‌ای میان اصفهان و خوزستان قرار گرفته و سلسله جبال زاگرس در جهت شمال غربی به جنوب شرقی از میان این قلمرو می‌گذرد و آن را به دو بخش کوهستانی در شرق و جلگه‌ای در غرب این جبال تقسیم می‌کند.

بیان مسئله :

سرزمین ایل بختیاری

ایل بختیاری که همیشه به عنوان یکی از ایلهای پرجمعیت و دارای نفوذ گسترده سیاسی ندارد ، اقتصادی در جنوب غربی کشور شمرده شده، بارها مورد بررسی‌های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و مردم‌شناسی قرار گرفته است. سعی ما در این تحقیق بر این است که مسائل انسانی، اقتصادی و تاریخی را به صورت پیوسته و از دید علم جغرافیا بررسی کنیم و تنها به شناخت عوامل و پدیده‌ها بسنده نکرده، ضمن شناخت، به روابط بین آنها نیز اشاره نماییم.

ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی ییلاق . منطقه ییلاق بختیاری‌ها کوهستانی است. این منطقه در محدوده چین‌خوردگی زاگرس واقع بوده، بسیار نامنظم و بر خلاف منطقه گرمسیر خوزستان دارای پستی و بلندیهای فراوانی است. رسوبات این کوهها به دوران سوم زمین‌شناسی مربوط است بویژه آهک و کنگلو‌مرای بخیتاری که در دوران سوم چین‌خورده است. مرتفع‌ترین کوههای زاگرس در این قسمت واقع است

آب و هوای مناطق ایل بختیاری

آب و هوای ییلاق. این منطقه به علت داشتن کوههای مرتفع متعدد  دارای زمستانهای سرد و تابستانهای کوتاه و معتدل است که بدین ترتیب از آب و هوای معتدل کوهستانی برخوردار می‌باشد. در اکثر نقاطی که ارتفاع آنها از دو هزار متر بیشتر است دوره سرما در حدود چهار تا پنج ماه ادامه می‌یابد. هوای این منطقه از اوایل پاییز تغییر می‌کند

منابع آب

کیفیت و کمیت آب در معیشت کوچ‌نشینی نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای دارد ؛ از جمله:

  1. در تأمین نیازهای خانواده و مصارف شخصی، بویژه آب شیرین و قابل شرب؛
  2. در تأمین آب مصرفی دامها، بویژه پس از چرای دام؛
  3. در توسعه زراعت و تحکیم موقعیت اقتصادی عشایر؛

جانوران مناطق ایل بختیاری

منطقه سردسیر ایل به واسطه ویژگیهای جغرافیایی از جمله کوهستانی و نیمه کوهستانی و نیمه جنگلی بودن مناطق آن ، یکی از مستعدترین شکارگاههای کشور محسوب می‌شود که انواع گوناگون حیوانات بزرگ و کوچک و حتی حیوانات و پرندگان کم‌نظیر را در آن می‌توان یافت. اغلب جانوران منطقه کوهی بوده ، با وضعیت سخت آب و هوایی و محیط کوهستان سازگاری دارند.

تعداد دامهای بختیاری

بعد از مراتع، دومین و مهمترین عامل در اقتصاد کوچ‌نشینان دام است و به عنوان اساس اقتصاد آنان زندگی ایل‌ها و عشایر را از جهت مختلف به خود وابسته ساخته است؛ زیرا اوّلاً دام‌ها منبع غذایی هستند؛ ثانیاً قسمت  اعظم وسایل و پوشاک مورد استفاده کوچ‌نشینان از فرآورده‌های دامی به دست می‌آید، برای مثال سیاه‌چادر، گلیم، قالی و جاجیم از پوست یا موی حیوانات ساخته می‌شود و انواع مشک‌ها را که برای نگهداری و حمل آب استفاده می‌شود

نژاد و خصوصیات دامهای بختیاری

گوسفند و بز بختیاری از نژاد بومی لری و بختیاری است که به طور عمده در غرب و جنوب غربی کشور (از شیراز تا خوزستان از شمال تا باختران و اصفهان) گسترده است. دوره شیردهی گوسفند این نژاد به طور متوسط تا چهارماه، بز شش ماه و گاو تا هشت ماه ادامه دارد. وزن قوچ نژاد لری و بختیاری، به طور متوسط ۴۰-۵۰ کیلوگرم و میش ۳۵-۴۰ کیلوگرم است.

فهرست منابع و مأخذ بر اساس حروف الفبا:

سرزمین ایل بختیاری یا لُر بزرگ

  1. جغرافیای کوچ‌نشینی ، نویسنده دکتر سید رحیم مشیری، انتشارات سمت چاپ اول ، ۱۳۷۲ و چاپ ششم زمستان ۱۳۸۱.
  2. در برزخ گذار، نویسنده عزیزالله کلیوند، انتشارات علمی و فرهنگی چاپ اول ، ۱۳۷۴.

سرزمین و مردم ایران ، نویسنده عبدالحسین سعیدیان .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.