سدهای خاکی

از زمانهای بسیار دور بنای سدهای خاکی به منظور کنترل و ذخیره آب معمول بوده است. اما به علت امکانات محدوده و عدم شناخت قوانین مکانیک خاک و هیدرولیک، ارتفاع سدها و بندهای خاکی از یک مقدار محدودی بیشتر نمی شده است، هرچند از نظر وسعت و طول سد چنین محدودیتی وجود نداشته است.

مطلب سدهای خاکی مشتمل  ۳۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

انواع سدهای خاکی.. ۵

انتخاب نوع سد خاکی و ابعاد هندسی.. ۵

شیب دامنه ها ۸

عرض تاج.. ۹

سر ریز در سدهای خاکی.. ۹

ارتفاع آزاد. ۱۰

کلیاتی که در طراحی سدخاکی باید در نظر گرفته شود. ۱۱

تراکم خاک در سدهای خاکی.. ۱۳

خرابی های سدهای خاکی و علت آنها ۱۷

کنترل زه در بدنه سد. ۲۲

زهکشی در شالوده ۲۴

تأثیر زلزله در عدم پایداری.. ۲۵

نشت سد. ۳۰

اثرات نشست سد. ۳۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

خلاصه ای کوتاه از مقاله سدهای خاکی  را در زیر می توانید ببینید.

انواع سدهای خاکی

از دیدگاه تکنیک و روش ساخت، سدهای خاکی به دوگروه هستند که تقریباً تمامی آنها در گروه غلتکی (کوبیدنی) قرار دارند و تعدادی در گروه هیدرولیکی و نیمه هیدرولیکی طبقه بندی می شوند.

انتخاب نوع سد خاکی و ابعاد هندسی

انتخاب نوع سد، یعنی اینکه خاکی، پاره سنگی، بتن ثقلی، قوسی، پایه ای و غیره باشد.

شیب دامنه ها

شیب دامنه ها را معمولاً از یک بریک و نیم تا یک برسه می گیرند، هر چند تا شیبهای یک برشش و کمتر هم گاهگاهی منظور می شود. همچنین طرح دامنه با شیب های متفاوت کاملاً معمول است.

عرض تاج

تاج یا قله سد خاکی نباید عرض کمتر از ۴ متر داشته باشد و این مقدار حداقل لازم به منظور استحکام، و کنترل، تعمیرات، بررسی ها و عبور و مرور می باشد

سر ریز در سدهای خاکی

سرریز سد عبارتست از مسیری پیش بینی شده برای عبور مقدار آبی که ما از ادبر حداکثر ضرفیت مخزن در نظر گرفته می شود، بطویکه بتواند همواره از بالاآمدن سطح آب مخزن به بالای تراز پیش بینی شده حداکثر جلوگیری کند.

ارتفاع آزاد

ارتفاع آزاد، طبق تعریفن فاصله قائم بین بالاترین تراز سطح آب مخزن (در موقع حداکثر طغیان) و تاج سد می باشد. حداقل این ارتفاع آزاد باید آنقدر باشد که تاج سد از اثر امواج مصون باشد.

تراکم خاک در سدهای خاکی

تراکم خاک در سدهای خاکی به روش های معمول تراکم صورت می گیرد. لایه های به ضخامت ۱۵ تا ۲۵ سانتیمتری در هر مرحله کوبیده می شوند.

خرابی های سدهای خاکی و علت آنها

آماری که تا سال ۱۹۶۵ جمع آوری شده است نشان می دهد که تا آن تاریخ بیش از ۲۰۰ سدخاکی با شکست روبرو شده است که بعضی از آنها تلفات جانی نیز همراه داشته اند.

کنترل زه در بدنه سد

الف- آب بندی در بدنه سد به منظور قطع کامل جریان زه یا به حداقل رسانیدن زه تا حد قابل قبول است. در سدهای خاکی مغزه دار نقش مغزه صرفاً آب بندی سازه سد می باشد ولی چون نفوذپذیری مغزه واقعاً صفر نیست، از اینرو جریان زه بهرحال متوقف نمی گردد بلکه با سرعت بسیار اندکی به جریان ادامه می یابد.

زهکشی در شالوده

بخشی از زهکشی شالوده توسط زهکش های افقی پایاب یا ترانشه های زهکشی و غیره انجام می گیرد که در قسمت قبل یعنی در مبحث زهکشی از بدنه توضیح داده شد.

تأثیر زلزله در عدم پایداری

به منظور تأمین یک طرح صحیح که تأثیر زلزله در آن منظور شده باشد لازمست هرگونه اطلاعاتی از زلزله های گذشته مربوط به آن ناحیه گردآوری گردد و با وجود این شاید هرگز نتوان تصمیم قطعی گرفت که براساس چه شدتی از زلزله (که هم مطمئن باشد و هم اقتصادی) سد باید طراحی شود.

نشت سد

به علت وزن ساده سد که با رقائم و توزیع شده بریک محوطه وسیع است، زمین زیر آن الزاماً نشست خواهد داشت

اثرات نشست سد

بطور کلی مقدار نهائی نشست یک سد بستگی به نوع زمین و بار سد (یعنی ارتفاع آن) دارد، اما در مورد نشست های تحکیمی، زمان رسیدن به حد نهائی نشست بستگی به نفوذپذیری شالوده و شرایط زهکشی دارد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × یک =