ستارگان

ستارگان کره‌های سوزانی از گاز می‌باشند که بر خلاف سیارات خود منبع نوراند. انرژی ستارگان ناشی از واکنشهای هسته‌ای است. ماده اصلی تشکیل دهنده بیشتر ستارگان هیدروژن است. هیدروژن موجود در ستارگان طی فرآیند همجوشی هسته‌ای به هلیوم تبدیل می‌شود و در حین این واکنش گرما و نور بسیار زیادی تابش می‌یابد.هر ستاره دارای دوره عمر می‌باشد که بسته به نوع ستاره متفاوت است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۲ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

نحوه تشکیل ستاره……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

روشنایی ستاره……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

رنگ ستارگان………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

طیف ستارگان……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

اندازه گیری دمای ستارگان………………………………………………………………………………………………………………… ۴

جرم ستارگان………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

منابع انرژی ستارگان…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

انرژی پتانسیل گرانشی………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

انرژی حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

انرژی هسته‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

مرگ ستارگان……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

تحول یک ستاره………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

رده‌بندی ستارگان……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

عمر ستارگان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

سحابیها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

ستارگان دنباله‌دار………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

نامگذاری ستارگان دنباله‌دار……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

انواع دنباله‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

منشأ دنباله‌دارها………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

مشخصات فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

رأس ستاره دنباله‌دار…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

دم ستاره دنباله‌دار………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

گیسوی ستاره دنباله‌دار………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

ماده ستاره دنباله‌دار…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

حرکت ظاهری ستاره دنباله‌دار………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

مدار ستاره دنباله‌دار…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

تغییر مدار ستاره دنباله‌دار………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

منبع :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱


 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نحوه تشکیل ستاره
گوی آتشین مورد نظر در نظریه انفجار بزرگ ، حاوی هیدروژن و هلیوم بود، که در اثر انفجار بصورت گازها و گرد و غباری در فضا بصورت پلاسمای فضایی متشکل از ذرات بسیاری از جمله الکترونها ، پروتونها ، نوترونها و نیز مقداری یونهای هلیوم به بیرون تراوش می‌کند. با گذشت زمان و تراکم ماده دربرخی سحابیها شکل می‌گیرند. این مواد متراکم رشد کرده و توده‌های عظیم گازی را بوجود می‌آورند که تحت عنوان پیش ستاره‌ها معروفند و با گذشت زمان به ستاره مبدل می‌شوند.

طیف ستارگان
هنگام مطالعه طیف ستارگان(یا همان بررسی کیفی ستارگان) مشاهده می‌شود که اختلاف فاحشی بین ستارگان وجود دارد. از آنجایی که وجود هر خط سیاه در طیف ستاره بیانگر وجود یک عنصر شیمیایی ویژه در اتمسفر آن ستاره است،

جرم ستارگان
اطلاعات مربوط به جرم ستارگان از مسائل بسیار مهم به شمار می‌رود. تنها راهی که برای تخمین جرم یک ستاره در دست داریم آن است که حرکت جسم دیگری را که بر گرد آن دوران می‌کند مورد مطالعه قرار دهیم. ولی فاصله عظیمی که ما را از ستارگان جدا می‌کند، مانع آن است که بتوانیم سیارات متعلق به همه آنها را ببینیم و حرکت آنها را مورد مطالعه قرار دهیم

مرگ ستارگان
سه طریق برای مرگ ستارگان وجود دارد. ستارگانی که جرم آنها کمتر از ۱.۴ برابر جرم خورشید است. این ستارگان در نهایت به کوتوله‌های سفید تبدیل می‌شوند. ستارگانی که جرم آنها بیشتر از ۱.۴ برابر جرم خورشید است، در نهایت به ستارگان نوترونی و به سیاه چاله‌ها تبدیل خواهند شد

رده‌بندی ستارگان
ستارگان بسیار جوان ، هنوز در میان گازهایی پنهان هستند که از آن شکل می‌گیرند. درون سحابی جبار ، نخستین سوسوی نور ستارگان نوزاد دیده شده است. خورشید ما ، سنین میانی خود را به آرامی می‌گذاراند. برخی از پیرترین ستارگان شناخته شده در خوشه‌های کروی جای دارند.

نامگذاری ستارگان دنباله‌دار
ستاره‌های دنباله‌دار اجرام مزاحم کوچکی می‌باشند که هر چند یک بار در داخل منظومه شمسی ظاهر می‌شوند. ستاره‌های دنباله‌دار روشن مرئی دارای دنباله‌هایی هستند که می‌توانند تا ۹۰ درجه در آسمان امتداد داشته باشند.

منشأ دنباله‌دارها
دنباله‌دارها در دو جا بطور بارز یافت می‌شوند: کمر بند کوییپر و ابر اورت. دنباله‌دارهای کوتاه مدت معمولا از ناحیه‌ای به نام کمربند کوییپر می‌آیند. این کمربند فراتر از مدار نپتون قرار گرفته است. اولین جرم متعلق به کمربند کوییپر در سال ۱۹۲۲ کشف شد.

حرکت ظاهری ستاره دنباله‌دار
وقتی ستاره دنباله‌دار از خورشید دور می‌شود، نخست دمش پیشاپیش می‌رود و سپس سر آن. علت این امر آن است که فشار نور خورشید اجزای کوچکی از هسته ستاره را بیرون می‌راند و این خود باعث تشکیل دم در پیشاپیش راس آن می‌شود.

مرگ ستاره دنباله‌دار
با نزدیک شدن دنباله‌دار به خورشید دنباله‌اش بزرگتر می‌شود. دنباله همواره در جهت مخالف خورشید قرار می‌گیرد. فشار نور و حمله بادهای خورشیدی دنباله را به طرف مقابل می‌راند. هر موقع که دنباله از کنار خورشید می‌گذرد، از ماده‌اش کاسته می‌شود

 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.