ستارگان – مقاله بررسی در مورد تولد تا مرگ ستارگان – پرشین مقاله

ستاررگان

خورشید و اغلب ستارگان دیگر از گاز و ماده ای گاز مانند و بسیار داغ به نام پلاسما تشکیل شده اند. با اینحال برخی نیز که کوتوله های سفید و ستاره های نوترونی نامیده می شوند ترکیبی از بسته های محکم اتمی یا ذرات تشکیل دهنده اتم می باشند.

مطلب مقاله بررسی در مورد تولد تا مرگ ستارگان مشتمل ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش پروپوزال

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

ستارگان در شب… ۵

درخشش ستارگان.. ۵

طلوع و غروب ستارگان.. ۶

اسامی ستارگان.. ۶

مشخصات ستارگان.. ۸

قدر و تابندگی ستاره. ۸

رنگ و دما ۱۰

ابعاد. ۱۲

جرم. ۱۳

طبقه بندی درخشندگی.. ۱۳

رده های طیفی.. ۱۴

گدازش ستارگان.. ۱۴

ترکیب هسته ای.. ۱۵

تبدیل جرم به انرژی.. ۱۶

نابودی هسته های سبک… ۱۷

گدازش هیدروژن.. ۱۸

گدازش دیگر عناصر. ۱۹

مرحله غول سرخ.. ۲۲

مرحله شاخه افقی.. ۲۳

مرحله غول جانبی.. ۲۳

مرحله کوتوله سفید. ۲۴

مرحله کوتوله سیاه. ۲۵

ابر نواختر. ۲۷

سیاهچاله ها ۲۹

مقاله  در پرشین مقاله مقاله بررسی در مورد تولد تا مرگ ستارگان موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقاله بررسی در مورد تولد تا مرگ ستارگان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

خورشید و اغلب ستارگان دیگر از گاز و ماده ای گاز مانند و بسیار داغ به نام پلاسما تشکیل شده اند. با اینحال برخی از ستارگان نیز که کوتوله های سفید و ستاره های نوترونی نامیده می شوند ترکیبی از بسته های محکم اتمی یا ذرات تشکیل دهنده اتم می باشند.

طلوع و غروب ستارگان

وقتی از نیمکره شمالی زمین به آسمان نگاه می کنیم، ستارگان به دور نقطه ای که به آن قطب شمال سماوی می گوئیم بر خلاف جهت عقربه های ساعت در چرخشند. چنانچه در نیمکره جنوبی زمین باشیم و با آسمان نظر اندازیم، ستارگان هم جهت با عقربه های ساعت و به دور نقطه ای که به آن قطب جنوب سماوی می گوئیم، حرکت می کنند.

گدازش ستارگان

انرژی مهیب ستارگان در فرایندی به نام گدازش هسته ای ایجاد می شود. این فرایند زمانی آغاز می شود که دمای هسته ستاره در حال شکل گیری به ۱ میلیون K برسد. یک ستاره از دل یک ابر بسیار بزرگ که به آرامی در چرخش است

نابودی هسته های سبک

در مرکز پیش ستاره، هنگامیکه دما به ۱ میلیون K می رسد، گدازش هسته آغاز می شود. شروع این گدازش باعث تغییر و از میان رفتن هسته های سبک می شود. از جمله هسته لیتیوم ۷، که شامل سه پروتون و چهار نوترون است.

مرحله شاخه افقی

در نهایت، دمای مرکز تا حد ۱۰۰ میلیون K می رسد یعنی دمای لازم برای آغاز فرایند سه – آلفا. با ادامه این فرایند، هسته ستاره بزرگتر می شود اما دمای آن کاهش می یابد. با کاهش این دما، از دمای لازم برای سوخت هیدروژن موجود در پوسته اطراف هسته نیز کاسته می شود.

مرحله کوتوله سیاه

ستارگان از آنجائیکه کوتوله های سفید سوختی برای گدازش ندارند، با گذشت بیلیونها سال پیوسته سردتر می شوند و در نهایت به یک کوتوله سیاه، جرمی بسیار کدر، تبدیل می گردند. کوتوله سیاه نماد پایان چرخه زندگی یک ستاره با جرم متوسط است.

 

 

نظرات بسته شده است.