ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

امروزه ضمن گسترش روز افزون تحقیقات در زمینه داروهای گیاهی، تجویز و کاربرد آنها روز به روز در کشورهای مختلف جهان رو به افزایش است.

مطلب  ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه  مشتمل  ۱۰۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده فارسی: ۲

Abstract 3

پیشگفتار: ۴

فصل اول. ۵

اسفرزه ۵

۱-۱- اسفرزه ۶

۱-۱- اسفرزه ۶

۱-۱-۱ ریخت شناسی: ۶

۲-۱-۱- زمان جمع آوری.. ۷

۳-۱-۱- خرده نگاری.. ۸

۴-۱-۱- طرز نگهداری.. ۸

۵-۱-۱- دامنه انتشار ۸

۶-۱-۱- مواد متشکه. ۹

۷-۱-۱- مواد مصرف گیاه: ۱۰

۸-۱-۱- مهم ترین اثرات گزارش شده اسفرزه: ۱۰

۱-۸-۱-۱- بیماریهای قلبی – عروقی. ۱۰

۹-۱-۱- نحوه و مقدار مصرف به عنوان ملین گیاهی. ۱۱

۱۰-۱-۱- مکانیسم اثر: ۱۱

۱۱-۱-۱- موارد عدم مصرف: ۱۲

۱۲-۱-۱- در دوران بارداری و شیردهی: ۱۲

۱۳-۱-۱-  تداخل دارویی: ۱۲

۱۴-۱-۱- موارد احتیاط: ۱۲

۱۵-۱-۱ اشکال دارویی: ۱۳

۲-۱- کنترل کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه ۱۳

فصل دوم ۱۶

یبوست.. ۱۶

۱-۲- یبوست.. ۱۷

۲-۲- اتیولوژی: ۱۸

۳-۲- درمان. ۱۹

۱-۳-۲- درمان  غیر دارویی: ۱۹

۲-۳-۲- درمان دارویی. ۲۰

۴-۲- سوء مصرف ملین‌ها ۲۲

فصل سوم ۲۴

کلیات فرآورده جوشان. ۲۴

۱-۳ مقدمه. ۲۵

۲-۳- تعریف پودر (powder) 25

۱-۲-۳- انواع پودرها : ۲۵

۳-۳- تعریف گرانول (granule) 26

۱-۳-۳- انواع گرانولها ۲۷

۴-۳- مزایای فرآورده های پودری و گرانولی: ۲۷

۵-۳- معایب پودرها و گرانولها: ۲۸

۶-۳- کلیاتی در مورد فرآورده های جوشان: ۲۹

۱-۶-۳- مکانیسم ایجاد جوشش درفرآورده های جوشان. ۳۰

۲-۶-۳- موادبکار رفته در فراورده های جوشان. ۳۰

۱-۲-۶-۳- منابع اسیدی.. ۳۱

۲-۲-۶-۳- منابع بازی.. ۳۴

۳-۲-۶-۳- چسباننده ۳۷

۴-۲-۶-۳- ترکیبات شیرین کننده: ۴۰

۵-۲-۶-۳- ترکیبات طعم دهنده: ۴۱

۶-۲-۶-۳- رنگ دهنده ۴۴

۷-۲-۶-۳- موادافزایش دهنده محلولیت.. ۴۶

۸-۲-۶-۲- مواد پایدار کننده ۵۱

۷-۳- بسته بندی.. ۵۳

۸-۳- انواع فرآورده های جوشان. ۵۴

۱-۸-۳- پودرهای جوشان. ۵۴

۲-۸-۳- گرانولهای جوشان. ۵۵

۱-۲-۸-۳- گرانولاسیون مرطوب.. ۵۵

۲-۲-۸-۳- گرانولاسیون خشک… ۵۷

۳-۲-۸-۳- گرانولاسیون به روش ذوب.. ۵۷

۱-۱-۲-۸-۳- مزایای گرانولاسیون مرطوب.. ۵۸

۲-۱-۲-۸-۳- معایب گرانولاسیون مرطوب.. ۵۸

۹-۳- آزمایشات کنترل فیزیکوشیمیایی گرانولهای جوشان. ۵۹

۱-۹-۳- خصوصیات ظاهری.. ۶۰

۲-۹-۳- تعیین مقدار موثره دارویی. ۶۰

۳-۹-۳- زمان جوشش و انحلال. ۶۰

۴-۹-۳- pH محلول. ۶۰

۵-۹-۳- تعیین مقدار رطوبت گرانولها ۶۱

۱۰-۳- آزمایشات پایداری و تعیین عمر مفید دارو. ۶۲

۱-۱۰-۳- آزمایش پایداری تسریع شده ۶۲

۲-۱۰-۳- آزمایش پایداری ادواری (تاریخ واقعی) ۶۲

۳-۱۰-۳- عمر قفسه‌ای.. ۶۳

فصل چهارم ۶۴

کار تجربی. ۶۴

۱-۴- مقدمه: ۶۵

۲-۴- وسایل و دستگاه های بکار رفته: ۶۷

۳-۴- مواد بکار رفته: ۶۸

۴-۴- تهیه پودر پوسته دانه اسفوزه ۶۸

۱-۴-۴- کنترل های کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه ۶۹

۵-۴- تعیین ریزش پودر ۷۱

۶-۴- تهیه گرانول جوشان. ۷۲

۷-۴- آزمونهای کنترل فیزیکوشیمیایی. ۷۴

۱-۷-۴- بررسی خواص ظاهری.. ۷۵

۲-۷-۴- تعیین ریزش گرانول ها ۷۵

۳-۷-۴- آزمون تعیین pH محلول. ۷۵

۴-۷-۴- تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال. ۷۵

۵-۷-۴- آزمون تعیین مقدار موثردارویی. ۷۶

۶-۷-۴- آزمایش پایداری.. ۷۶

۱-۶-۴- انتخاب مخلوط اسید و باز در حضور اسفرزه ۷۶

۲-۶-۴- استفاده از سورفکتانت‌ها ۷۷

۳-۶-۴- اصلاح طعم فرمولاسیون های منتخب.. ۷۹

۴-۶-۴- اصلاح طعم فرمولاسیون توسط شیرین کننده ۸۰

۵-۷-۴- انتخاب فرمولاسیون نهایی. ۸۱

فصل پنجم. ۸۲

نتایج و بحث.. ۸۲

۱-۵- مقدمه. ۸۳

۲-۵- نتایج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روی ریزش پودر اسفوزه ۸۵

۱-۲-۵- تابعیت ریزش پودر اسفرزه ۸۵

۲-۲-۵- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفوزه توسط دستگاه ریزش سنج. ۸۶

۳-۵- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفوزه با محاسبه اندیس کار و ضریب هانسر. ۸۶

۵-۵- بررسی فرمولاسیون های تهیه شده جهت دستیابی به pH مناسب.. ۹۰

۷-۵- بررسی فرمولاسیون تهیه شده از منابع اسیدی و بازی، طعم دهنده و شیرین کننده ۹۳

۸-۵- بررسی فرمولاسیون جدول (۱۳-۴) حاوی شکر و آسپارتام: ۹۳

۱۱-۵-  نتیجه‌گیری نهایی: ۹۳

۹-۵- نتایج حاصل از نظرخواهی داوطلبین در مورد ۳ فرمولاسیون منتخب.. ۹۷

۱۰-۵- آزمونهای پایداری تسریع شده ۹۹

منابع و مآخذ: ۱۰۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه   را در زیر می توانید ببینید.

اسفرزه

عبارت است از دانه های خشک شده یا پوست دانه های گیاه، بصورت رسیده و تمیز شده از Plantago ovata Forsk از خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) است که حداقل حاوی ۱۵ درصد موسیلاژ می باشد.

 خرده نگاری

پودر پوست دانه ها به رنگ سفید یا سفید مایل به صورتی، بدون بو و طعم مشخص و دارای ویژگی های میکروسکپی زیر است: سلولهای پارانشیمی حاوی موسیلاژ همراه با سلولهای لانه زنبوری اپیدرم دانه مشاهده می شود که اختصاصی است.

مواد مصرف گیاه:

از دانه اسفرزه بعنوان ضد سرفه، ضد التهاب دستگاه گوارش، ملین و در درمان سندرم روده تحریک پذیر استفاده می شود. همچنین در کاهش مقدار کمی از کلسترول و چربی خون موثر است.

تداخل دارویی:

این دارو باعث کاهش جذب بعضی از مواد معدنی (از جمله کلسیم، منیزیم، مس و روی)، ویتامین B۱۲ ، گلیکوزیدهای قبلی و مشتقات کومارینی می باشد. همچنین مصرف همزمان با کاربامازپین. باعث کاهش جذب و طول ا ثر کاربامازپین می شود.

کنترل کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه

الف- شناسایی مقدماتی:  موسیلاژها را می توان از صمغ ها و از روی خاصیت حلالیت صمغ ها در آب تشخیص داد، در حالی که موسیلاژها در آب حل نشده و به صورت توده در آب درمی آیند.

درمان  غیر دارویی:

نگرش درمان غیر دارویی تغییرات اساسی در رژیم غذایی است به این صورت که فیبر رژیم غذایی افزایش یابد، مایعات بیشتری دریافت کند، بیمار ورزش کند مثل پیاده روی بعد از شام بسیار کمک کننده است و در نهایت علت یا بیماری زمینه ای بر طرف شود.

مزایای فرآورده های پودری و گرانولی:

فرآورده های جامد از نظر شیمیایی پایدارتر از مایعات می باشند. عمر قفسه ای (عمر مفید) پودرها برای شربت های آنتی بیوتیکی حدود ۳-۲ سال می باشد، اما وقتی که همین پودرها توسط آب آماده شوند، عمر آنها ۲-۱هفته خواهد بود

کلیاتی در مورد فرآورده های جوشان:

پدیده خارج شدن حبابهای گاز از محلول در نتیجه واکنشهای شیمیایی ،اصطلاحاً جوشش نامیده می شود. مخلوطهای جوشان سالهاست که مورد  استفاده قرار می گیرند.

ترکیبات شیرین کننده:

از موادی که برای مطلوب کردن طعم محلول حاصل از گرانولهای جوشان استفاده می شود شیرین کننده ها هستند.

موادافزایش دهنده محلولیت

اندازه و شکل ذرات کوچک حلالیت را تحت تأثیر قرار می دهند محلولیت همراه کاهش سایز ذره افزایش می یابد. زیرا سطح تماس را افزایش داده و سرعت انحلال بیشتر می شود

گرانولاسیون به روش ذوب

در این روش ابتدا آب تبلور موجود در کریستال اسید سیتریک مورد استفاده قرار می گ یرد و بدین معنی که تمام گردها را کاملا مخلوط نموده و روی یک سینی فلزی یاشیشه ای پهن می کنند، سپس آن را در دستگاهی که بتواند درجه حرارت حدود ۱۰۰-۹۰ درجه سانتی گراد ایجاد کند قرارمی دهند.

آزمایشات کنترل فیزیکوشیمیایی گرانولهای جوشان

جهت تولید فرمولاسیون مطلوب، انجام آزمونهای گنترل فیزیکوشیمیایی در حین ساخت، و پس از آن ضروری به نظرمی رسد در این قسمت به روشهای کنترل کیفیت مورد استفاده در فرآورده های جوشان پرداخته می شود.

زمان جوشش و انحلال

گرانول جوشان طوری باید تهیه شود که در هنگام مصرف در مدت کمتر از ۵ دقیقه جوشیده و نهایتا یک محلول زلال بدهد، این آزمایش هم در مراحل ساخت و هم پس از اتمام و بسته بندی روی گرانولها انجام می شود.

مقدمه:

منظور از فرمولاسیون ، فرآیندی است که طی آن فرمولاتور مقدار مورد نظر دارو را در شکل دارویی مناسب و با سرعت معین و در محل مورد نیاز تا دارو آزاد نماید، بدون آنکه خواص شیمیایی ماده دارویی دستخوش تغییر شده باشد

تهیه گرانول جوشان

هدف از انجام این کار بدست آوردن فرمول مناسبی است که در آب از جوشش خوبی برخوردار باشد و مدت زمان بیشتری اسفرزه در آب بصورت پخش شده باقی بماند و همچنین از نظر طعم وpH نیز قابل قبول باشد.

تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال

گرانولهای تهیه شده در آب ریخته شد و مدت زمان جوشش اندازه گیری گردید. همچنین چگونگی انحلال بررسی شد.

آزمایش پایداری

گرانولهای بدست آمده به مدت ۶ ماه دردرجه حرارت ۴۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی %۷۵ قرارداده شدند. آزمایشهای تعیین مقدار موثره، شکل ظاهری، زمان جوشش، pH و ریزش پودر بطور ماهانه روی آنها انجام شد.

انتخاب فرمولاسیون نهایی

از بررسی جداول (۱۲-۴ و ۱۱-۴) نتیجه شدکه علاوه بر الزام وجود طعم دهنده و شیرین کننده بصورت با هم، برای بهینه شدن طعم از دو شیرین کننده مصنوعی و طبیعی هم استفاده شود.

تابعیت ریزش پودر اسفرزه

تعیین ریزش پودر ماده اولیه دارویی برای شخص فرموله کننده اهمیت ویژه ای دارد وروش های متعددی برای تعیین آن وجود دارند.

منابع و مآخذ:

ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

۱- زرگری ،ع.، گیاهان دارویی، جلد ۴ ،انتشارات دانشگاه تهران؛تهران، ۱۳۶۹، صفحات۱۰۵-۹۵.

۲-ایینه چی، ی.، مفردات پزشکی  و گیاهان دارویی ایران، انتشارات دانشگاه تهران؛ تهران،۱۳۷۰ ،صفحات ۱۳۸-۱۳۶.

۳-امین، غ. ،صالحی ،م. ح .،کاوه، ش .،در فارماکوپه گیاهی ایران، انتشارات وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی؛معاونت غذا و دارو، ۱۳۸۱، صفحات۷۵-۷۱.

۴-امین ،غ. ، متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران، انتشار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ؛تهران، ۱۳۸۴، صفحه ۴۶.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.