زندگی نامه

زندگی نامه جلال آل احمد

نزدیک به چهار دهه از خاموشی جلال آل احمد نویسنده و روشنفکر مبرز ما می گذرد. با گذشت هر چه بیشتر زمان حضور اندیشه های وی در عرصه فکر و نقد مسایل اجتماعی بویژه رابطه ما با غرب، روشنفکران و وظایف آن، آزادی قلم و … بیشتر و بحث انگیزتر مطرح می‎شود. از فردای تشکیل جمهوری اسلامی که تحقق برخی از نظریه های آل احمد را به نوعی دربرداشت جنبه سیاسی و اجتماعی دکترین وی مورد توجه قرار گرفت و شاید بتوان گفت که جنبه ادبی شخصیت و آثار وی در حاشیه قرار گرفت.

این تحقیق دانشجویی زندگی نامه جلالا آل احمد  مشتمل بر۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه.. ۱

چکیده … ۲

زندگی نامه جلال (مثلاً شرح احوالات)  ..  ۳

اندیشه های جلال  .. ۹

پایگاه اجتماعی جلال ..  ۱۱

پدیده غربزدگی از دیدگاه جلال..  ۱۷

زنان از دیدگاه جلال.. ۲۱

مذهب و روحانیت از دیدگاه جلال …  ۲۱

جلال از دیدگاه سیمین دانشور (شوهر من جلال) … ۲۳

خاطره ای از جلال (ویلیام میلوارد)..۳۵

آثار جلال … ۴۰

مرگ جلال .. ۴۲

مرثیه ای در سوگ جلال (مهدی اخوان ثالث) …۴۳

جمع بندی…  ۴۵

منابع و مأخذ..  ۵۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله زندگی نامه جلال آل احمد را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

نزدیک به چهار دهه از خاموشی جلال آل احمد نویسنده و روشنفکر مبرز ما می گذرد. با گذشت هر چه بیشتر زمان حضور اندیشه های وی در عرصه فکر و نقد مسایل اجتماعی بویژه رابطه ما با غرب، روشنفکران و وظایف آن، آزادی قلم و … بیشتر و بحث انگیزتر مطرح می‎شود. از فردای تشکیل جمهوری اسلامی که تحقق برخی از نظریه های آل احمد را به نوعی دربرداشت جنبه سیاسی و اجتماعی دکترین وی مورد توجه قرار گرفت و شاید بتوان گفت که جنبه ادبی شخصیت و آثار وی در حاشیه قرار گرفت.

زندگی نامه جلال (مثلاً شرح احوالات)

در خانواده ای روحانی (مسلمان- شیعه) برآمده ام. پدر و برادر بزرگ و یکی از شوهر خواهرهایم در مسند روحانیت مردند. و حالا برادرزاده ای و یک شوهر خواهر دیگر روحانی اند. و این تازه اول عشق است. که الباقی خانواده همه مذهبی اند. با تک و توک استثنایی. برگردان این محیط مذهبی را در «دید و بازدید» می‎شود دید و در «سه تار» و گله به گله در پرت و پلاهای دیگر.

اندیشه های جلال

مهمترین زمینه های فکری تأثیر گذار بر اندیشه آل احمد را اینگونه می‎توان برشمرد:

  • «اندیشه های کسروی» که در مذهب گریزی و مذهب ستیزی اولیه آل احمد تأثیر داشت؛
  • «اندیشه های مارکسیستی»- اعم از «مارکسیسم- لنینیسم» و «مارکسیسم انتقادی»- که در ذیل آن، تئوری امپریالیسم «لنین» و افکار «مارکوزه» و تأثیر آن بر اندیشه آل احمد با مستنداتی مورد اشاره قرار گرفت؛

پایگاه اجتماعی جلال

روحانی زادگی

آل احمد قبل از هر چیز، یک «روحانی زاده» بود و دوران کودکی و نوجوانی را در محیط مذهبی خانواده سپری کرده بود: «چنانکه خودش برایم گفته است، در آغاز جوانی سپری کرده بود: «چنانکه خودش برایم گفته است، در آغاز جوانی سخت پایبند مذهب بوده و از نماز شب و جعفر طیار و انگشتر درّ و عقیق و امر به معروف و نهی از منکر، یک دم غافل نبوده است.» (دانشور، ۱۳۷۱). جلال «ریشه های عمیق خانوادگی» داشته و پدر او از روحانیون برجسته ای بوده که حضرت امام (ره) او را می شناخته است و برای فوت او در قم مراسم برگزار می نماید.

پدیده غربزدگی از دیدگاه جلال

آل احمد از اندیشمندانی است که در مواجهه با غرب، درصدد اخذ عناصر تمدن غربی، مثل «ماشین»، «تکنولوژی»، «علوم تجربی و فنی» و «دموکراسی» بنیادین و وانهادن خصایص دیگر غرب می‎باشد. برای او، «غرب» کلیتی نیست که نتوان پاره ای از آن را اخذ کرد؛ بلکه: «ما یک چیزهائی را از غرب لازم داریم بگیریم» و باید رویکردی اقتباسی نسبت به غرب داشته باشیم.

زنان از دیدگاه جلال

آل احمد، زنان و مسائل آنان را تا حد زیادی مورد عنایت قرار می‎دهد و به نقد هر دو تیپ «زن خرافی» و «زن غربزده» می پردازد. البته کار او فقط نقد این دو تیپ نیست، بلکه خصوصا آنجایی که محرومیتهای زنان را موردنظر قرار می دهد، تلویحاً زن نجیب و ایده آل را نیز معرفی می‎کند. و در جهت نیل به چنین شخصیتی ، شاخصها و راهکارهایی پیشنهاد می‎دهد. باسواد بودن زنان و احقاق حقوق مادی و معنوی آنان و اصالت دادن به شخصیت زن که حافظ سنت و خانواده و نسل و خون است

مذهب و روحانیت از دیدگاه جلال

آل احمد در بررسی مقوله «مذهب و روحانیت»، از یک سو به مظاهر خرافی مذهب در جامعه و سختگیریهای مفرط خانواده های مذهبی (همچون خانواده خود) توجه داشته و این امور را نقد می کند، و از سوی دیگر با مطالعه تاریخی درباره مذهب و روحانیت تشیع و نقش آن در زندگی اجتماعی ایرانیان، به برجسته کردن برخی از اصول مترقی مذهب تشیع می پردازد. آل احمد «انتظار» ، «اجتهاد» و «شهادت» را از اصولی می داند که تمسک به آنها بسیاری از مشکلات جامعه ایران را می‎تواند برطرف نماید.

جلال از دیدگاه سیمین دانشور (شوهر من جلال)

زن یک نویسنده به طور عام شوهرش را به عنوان یک مرد می شناسد نه به عنوان یک نویسنده. خوانندگان آثار این نویسنده هر چند از دور از این نظر او را بهتر از زنش می شناسند. معمولاً زنهای هنرمندان کم کم نسبت به آثار هنری شوهرانشان بی علاقه می‎شوند و بعد نسبت به این آثار کینه می ورزند، چرا که شاهد آفرینش این آثار و دردسرهای مقدمات و نتایجش بوده اند. اما من که زن جلال آل احمد هستم او را از نوشته هایش جدا نمی کنم و نه تنها به عنوان یک مرد بلکه او را به عنوان مردی که نویسنده است می شناسم.

خاطره ای از جلال (ویلیام میلوارد)

قاعدتاً،‌ با گذشت زمان، خاطره دیدارهای دیگران در گذشته دور ضعیف و مبهم می شود. اما خاطره من از دیدارهای متعددی که در تهران ، در آن روزها و ماههای پس از قیام پنجم ژوئن ۱۹۶۳ (پانزده خرداد ۴۲) با جلال آل احمد داشتم،‌ از این قانون پیروی نمی کند.

خاطره‌ او، امروز، همچون نخستین روز ملاقاتمان یا فردای آن ، زنده وروشن است. گویی گذشت زمان هیچ تاثیری بر این خاطره نمی گذارد. گرچه من تنها دو سه بار او را دیدم وفرصتی برای گفتگوی طولانی نداشتیم . اما هنوز تصویرش به آسانی در برابر دیدگانم مجسم می شود و صدایش به روشنی در گوشم طنین می افکند.

آثار جلال

  • «دید و بازدید» مجموعه داستان ، ۱۳۲۴
  • «از رنجی که می بریم» مجموعه داستان، ۱۳۲۶
  • «سه تار» مجموعه داستان، ۱۳۲۷
  • «قمار باز» ترجمه اثر نویسنده روسی داستایوسکی ۱۳۲۷
  • «بیگانه» اثر «آلبرکامو» ترجمه همراه علی اصغر خبره زاده ، ۱۳۲۸
  • «سوء تفاهم» اثر آلبرکامو ترجمه، ۱۳۲۹
  • «دست های آلوده» اثر «ژان پل سارتر» ترجمه، ۱۳۳۱

 منابع و مأخذ:

دهباشی، علی (۱۳۷۸)، یادنامه جلال آل احمد، نشر به دید.

کاموس، مهدی (۱۳۸۱)، یادمان جلال آل احمد ، دفتر مطالعات ادبیات داستانی.

میرزایی، حسین (۱۳۸۰) ، جلال اهل قلم، انتشارات سروش.

آشوری، داریوش (۱۳۷۶)، ما و مدرنیته ، نشر فرهنگی صراط.

آل احمد، شمس (۱۳۵۴)، گاهواره، انتشارات آبان.

آل احمد، شمس (۱۳۶۹)، از چشم برادر، انتشارات کتاب سعدی.

دانشور، سیمین (۱۳۷۱)، غروب جلال، نشر خرم.

میراحمدی، مریم (۱۳۵۷)، آل احمد و مذهب، انتشارات علمی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + یازده =