زندگی نامه مولانا – بررسی زندگی نامه مولانا – پرشین مقاله

بررسی زندگی نامه مولانا

زندگی نامه مولانا دریایی موج در موج و کف آلود. افقی صحنه در صحنه گسترده سرزمینی توده در توده پهن آفتابی درخشنده و پرتو اتفشان شبی تو در تو پیپیده ستاره های چشمک زن و راهنما آفتابی جان بخش و زندگی ساز حیاتی جنبنده و فرساینده عشقی حیات بخش و مولد دیداری امید دهنده و جانفرسا مهار امید بخش تابستان کمال آفرین پاییز پروراننده زمستانی که همه برای حیاتی جدید آماده می کند.بررسی زندگی نامه مولانا

این تحقیق دانشجویی بررسی زندگی نامه مولانا مشتمل بر ۶۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

زندگی نامه مولانا

فهرست

مولانا ۲

لقب سلطان العلما: ۳

شمس الدین تبریزی و مولانا ۹

شهادت شمس… ۲۴

بیماری و مرگ او: ۳۷

فلسفه و تصوف از دیدگاه مولانا ۳۹

سلوک و اساس آن از نظر مولانا: ۴۲

عشق مولانا ۴۴

مولانا و موسیقی: ۴۷

نظری به کرامت: ۵۲

مولانا و شعر: ۵۳

اشعار او پیش از شمس… ۵۶

وزن و قافیه از نظر مولانا خار،  دیوار رزان: ۵۷

عناصر مردم ی در آثار مولانا: ۵۸

مجالس سبعه. ۶۰

دیگر آثار منسوب به مولانا: ۶۱

منابع. ۶۴

 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله  بررسی زندگی نامه مولانا   ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی زندگی نامه مولانا را در زیر می توانید ببینید.

لقب سلطان العلما

زندگی نامه مولانا، پدر مولانا جلال الدین محمد, محمد بن حسین بن احمد خطیبی است که به «سلطان العلما بهاء الدین ولد» شهرت دارد. خود او در «معارف» به نزدیک شدن عمر خود به پنجاه و پنج سالگی در آغاز رمضان ۶۰۰ هر اشاره کردهخ است. (۱) اگر بپذیریم که این سخن را در پنجاه و چهار سالگی بر زبان آورد, باید در سال ۵۴۶ ه / ۱۱۵۲ – ۱۱۵۱ م تولید یافته باشد. زنگدگانی بهاء الدین که «مولانای بزرگ» نیز خوانندش – حتی در «ابتدا نامه» هم به کرامات آمیخته است. در راس کرامات منسوب بر این کرامت که قلب «سلطان العلما» را به خصومت محمد (ص) بدو بخشیده است حامی دارد.

مولانا

زندگی نامه مولانا، دریایی موج در موج و کف آلود. افقی صحنه در صحنه گسترده سرزمینی توده در توده پهن آفتابی درخشنده و پرتو اتفشان شبی تو در تو پیپیده ستاره های چشمک زن و راهنما آفتابی جان بخش و زندگی ساز حیاتی جنبنده و فرساینده عشقی حیات بخش و مولد دیداری امید دهنده و جانفرسا مهار امید بخش تابستان کمال آفرین پاییز پروراننده زمستانی که همه برای حیاتی جدید آماده می کند.

مولانا کیست؟

شمس الدین تبریزی و مولانا

زندگی نامه مولانا،در بحران این گیرو دار حادثه ای عظیم رخ نمود و از مولانا مولانای دیگر ساخت. ناگهان شمس تبریزی به قونیه وارد شد. این انسان شگفت  که توانست صوفی با تمکین و متبحری چون مولانا را از او بگیرد و به دریای محبت اندازد، کیست؟ مولانایی که قبلا محضر پدری مثل سلطان العلما و خلیفه اش برهان الدین و صوفیان دیگر را دریافته بود و با بسیاری از عارفان وارسته دیدار کرده بود چگونه شیفته وی شد.زندگی نامه مولانا

سلوک و اساس آن از نظر مولانا

زندگی نامه مولانا،از دیدگاه مولانا، سلوک خود را باختن نیست، بلکه به خود آمدن و خود را یافتن است. در تعالیم وی در راه کشف حقیقت از کارهای مخالف طبیعت انسانی – چون تجرد – ابدا چیزی نمی توان یافت اگر شهوت نباشد، پرهیز معنی ندارد. اگر شهوت وجود داشته باشد، احتراز از آن فضیلتی به حساب می آید.

آثارمولانا

شهادت شمس

زندگی نامه مولانا، بعد از بازگشت شمس، کسانی که در آغاز  از در مخالفت درآمده بودند، توبه کردند و از راه نیاز درآمدند. شمس همه را عفو کرد. مجالس سماع ترتیب داده شد و هر روز میزبانی از مولانا و شمس پذیرایی کرد و هر کسی به قدر وسع ضیافتی ترتیب داد. اما دوران این مجالس سماع، نشئه، ذوق و عشق دیری نپایید. بار دیگر بدگویی علیه شمس آغاز شد.

بیماری و مرگ او

زندگی نامه مولانا، سرانجام جسم خسته او در چنگال آخرین بیماری گرفتار آمد. تب آنی رهایش نمی کرد. در این اثنا زلزله های پیاپی قونیه را می لرزاند. مردم از بیم زلزله پیش مولانا رفتند و او تبسم کنان گفت ترسید، شکم زمین گرسنه است و دنبال لقمه ای چرب می گردد.

عشق مولانا

زندگی نامه مولانا، مولانا برای تکامل انسان، عشق، سماع، و موسیقی را اساس قرار داده است. و از این راه از یک طرف بینش های تنگ و خشک شریعتمداران را به هیچ گرفته است و از سوی دیگر با افزودن ماهیتی الهی به این سه پدیده بدیع طبیعتا تحولی دینی ایجاد کرده است. به نظر مولانا، عشق از اوصاف الهی است انسان به هر کس و هرنچیزی که می خواهد عشق ورزی کند، این عشق فی الواقع به هستی مطلق است.زندگی نامه مولانا

محل زندگی مولوی

مولانا و شعر

مولانا می گوید من از بیم دلتنگی یارانی که نزد من می آیند و شعر را دوست دارند. شعر می گویم. اگر در خراسان می ماندم به کاری دیگری می پرداختم چون در آن دیار شاعری کاری ننگین بود. من تحصیل ها کردم و در علوم و نجوم رنج ها بردم تا چیزهای نفیس و دقیق و غریب عرض کنم. درس می گفتم و کتاب تصنیف می کردم و وعظ می گفتم. زندگی نامه مولانا،اما چون در این دیار شعر و شاعر مقامی دارد به شاعری افتاده ام. سلطان ولد در ابتدا نامه می نویسد که مولانا بعد از ملاقات با شمس به شاعری روی می آورد.

عناصر مردم ی در آثار مولانا

زبان مولانا زبان مردم است. البته سنایی و عطار نیز این ویژگی را دارند، ولی آن دو در توصیفات خود، از زبان فارسی کلاسیک روزگارشان مدد می گیرند. در صورتی که مولانا نه در «مثنوی»  و نه در «دیوان کبیر» نه در «فیه ما فیه» که از سخنان او گردآوری شده است، و نه در مواعظش (مجالس سبعه) از فارسی کلاسیک بهره نجسته است. حتی در مکتوبات صرف نظر از القاب در بیان نیات خود نیز از زبان مردم استفاده کرده است.زندگی نامه مولانا

نظرات بسته شده است.