روش تدریس علوم اجتماعی

کمک کردن به بچه ها در کاوششان در پی دانش یک هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعی،‌که قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است.

بچه ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن درباره‌ انسان و جهان نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی که برای دانستن و درک کردن جهان پیچیده وجود دارد را طوری که جهان ما از حقایق و اطلاعات پر شود به نوجوانان آموزش دهند؟

مطلب    فلسفه تنظیم خانواده  مشتمل بر     ۲۶   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

حقایق.. ۱

مفاهیم.. ۳

مفاهیم چگونه رشد می یابند. ۶

مشخصات مفهومها ۹

مفهوم ها به عنوان یک پایه برای برنامه درسی.. ۱۱

تسهیل کردن تکوین مفهوم. ۱۳

تجارب… ۱۳

بازی.. ۱۵

بازی حسی به تکوین مفهوم کمک می کند. ۱۶

زبان.. ۱۶

راهبردهای تدریس…. ۱۹

توضیحات… ۲۱

منابع.. ۲۴

پروژه ها ۲۵

مراجع.. ۲۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  روش تدریس علوم اجتماعی  را در زیر می توانید ببینید.

حقایق

همه حقایق تاریخ، جغرافی یا علم اقتصاد را بررسی می کنید. اینجا باید میلیونها حقیقت که بچه ها می توانند از هر یک از این علوم اجتماعی یاد بگیرند وجود داشته باشد. حقایق یا دانستن چیزهایی که اتفاق می افتد هر روز زیاد می شود. در سال ۱۹۶۲ انجمن آمریکایی جوامع علمی و انجمن ملی برای مطالعات اجتماعی تا ۲۰۰۰ صفحه کامل از حقایق را در کتابها، روزنامه ها و گزارشاتی که هر لحظه در جایی از جهان منتشر شده بود را نشان دادند. به خاطر افزایش همیشگی تعدادشان،‌فکر تدریس مطالعات اجتماعی با توجه به حقایق غیر واقع بینانه است.

مفاهیم

بچه ها به یک ذخیره حقایق از هر یک از رشته های علومی اجتماعی در دسترسشان نیاز دارند. بدون حقایق بچه ها احتمالاً در هنگام یادگیری و درک کردن مشکل دارند. حقایق به آجرهای ساختمان تشبیه شده اند. این حقایق برای ساخت آنها خیلی ضروری است،‌اما حقایق مثل یک مجموعه از آجر ها به به کاربردن ،‌جمع آوری کردن و سازماندهی در داخل یک کل با معنی نیاز دارند.

مفاهیم چگونه رشد می یابند

به منظور تدریس مؤثر مفاهیم در رشته های علوم اجتماعی تاریخ، جغرافی ،‌علم اقتصاد یا تعلیم و تربیت بین المللی، معلمان ابتدا به فهمیدن دقیق اینکه چگونه رشد مفهوم اتفاق می افتد نیاز دارند. به نظر می رسد محققان هم عقیده اند که مفاهیم از تجارب حسی بچه‌ها رشد می یابند. همه تجارب یک بچه ،‌ لمس کردن ،‌دیدن، شنیدن،‌بوییدن و چشیدن یک شالوده ‌برای رشد مفهوم فراهم می کند. از این تجارب است که احساسات شکل می گیرند و ادراکات از مفهوم ما بوجود می آیند.

مشخصات مفهومها

به منظور سازمان دادن به تدریس مطالعات اجتماعی برای تکوین مفهوم، معلمان باید از ماهیت مفهومهای بچه ها آگاه باشند. بدانند که مفهومهای بچه ها فردی شده، سلسله مراتبی، متراکم،‌اغلب غیردقیق هستند و تشخیص طرح کمکی معلم برای آموزش مؤثر مشکل است.

مفهوم ها به عنوان یک پایه برای برنامه درسی

«چون مفهوم ما عنصر تفکر هستند، تدریس خوب همیشه خودش را با فهم مفهوم مربوط می کند. تحریک تفکر یک هدف کاملاً پذیرفته شده تدریس است و مفهوم های بچه ها دنیااش از تفکر هستند» در مجموع برای کمک کردن بچه ها که حقایق و یادگرفتن را سازمان دهند، مفهوم ها به عنوان یک طرح برای سازمان دادن برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت می کنند. بانکس پیشنهاد می کند که سلسله مراتب مفهوم‌ها می توانند برای به وجود آوردن واحدهای برنامه درسی مطالعات اجتماعی به کار روند. مفهوم های کلیدی رشته های گوناگون مثل تاریخ، جغرافی،‌علم اقتصاد و تعلیم و تربیت بین المللی می توانند برای سازمان دادن مفهوم ها برای آموزش دادن مطالعات اجتماعی خدمت کنند.

تسهیل کردن تکوین مفهوم

به منظور پروراندن دانش و درک کردن همه رشته‌های  علوم اجتماعی تدریس باید روی تسهیل کردن تکوین مفهوم پایه ریزی شده باشد. کلاسهای درس باید مکانهای فعالی باشند، جایی که بچه ها با دیگران بازی کنند، با مواد و عقاید آزمایش کنند، زبان را به کار برند، و فرصتهای خیلی زیادی برای تجارب پربار، حسی و واقعی داشته باشند. به منظور یادگرفتن ، رشد کردن در دانستن ، درک کردن افراد،‌بچه ها باید تجارب متعدد واقعی با افراد دیگر،‌عقاید و چیزها داشته باشند.

تجارب

به نظر می رسد در این که شروع مفاهیم از تجارب حسی است شکی وجود نداشته باشد. تجارب پربارتر و متنوع تر و مستقیم بچه ها موجودی شان را از مفاهیم در هر یک از رشته‌های علوم اجتماعی بیشتر خواهد کرد.

بازی

بازی همه شرایط لازم را برای پروراندن تکوین مفهوم بچه ها برآورده می کند. آن یک وسیله برای تجربه کردن فعالانه بچه ها در محیطشان ارائه می دهد. آن حسی است ، شامل احساسات، حس لاسمه، اقدام کردن و خلق کردن می شود ؛ و آن تکلم و تعامل متقابل با دیگران را در بر میگیرد. بازی به بچه ها فرصتهایی برای سعی کردن و امتحان کردن عقایدشان و کشف کردن روابط بین آنها می دهد. تدریس برای رشد دانش جغرافی، تاریخ،‌علم اقتصاد یا آموزش و پرورش بین المللی باید روی بازی نوجوانان پایه ریزی شده باشد. بازی از پیش دبستانی تا کلاسهای ابتدایی، و حتی بعد از آن، وسیله ای است تا اینکه بچه ها دانش و درک کردن جهانشان و رشته های علوم اجتماعی را رشد دهند.

بازی حسی به تکوین مفهوم کمک می کند

بازی دست کاری کردن با بلوکها، پازلها ، مهره ها و وسایل مکانیکی برای جدا کردن و کنار هم قراردادن به بچه ها تجاربی از مفهومهای وزن، اندازه، تعداد، شکل و رنگ می دهد. اما بازی نمایشی، بازی ای که بچه ها نقشهای دیگران را می پذیرند و عمل می‌کند، به نظر می رسد در پروراندن رشد مفهوم بچه ها مؤثرترین باشد. بازی نمایشب شامل جاگرفتن یک نما در ذهن بچه، به کاربردن زبان، و یادگیری برای پذیرفتن دیدگاه دیگران می شود.

زبان

زبان نیز نقش مهمی در تسهیل کردن تکوین مفهوم بچه ها بازی می کند. در هر یک از رشته ها، تدریس و یادگیری پیرامون زبان دور می زند. همه تجارب بچه ها با علوم اجتماعی باید در برگرفته از زبان باشد. کلمات به بچه ها برای توصیف، برچسب زدن، مرتب کردن و طبقه بندی کردن تجاربشان کمک می کند.

راهبردهای تدریس

تجارب، زبان و بازی – همه برای تسهیل کردن تکوین مفهوم های تاریخ، جغرافی، علم اقتصاد و دیگر رشته های علوم اجتماعی با هم دیگر کار می کنند. معلمان به رشد دادن دانش بچه ها در رشته های علوم اجتماعی و به پروراندن تکوین مفهوم علاقه مندند، همچنین ممکن است برای رشد دادن راهبردهای تدریس که به پروراندن و بوجود آوردن یادگیری بچه ها مشهور شده اند کار کنند. اول، معمانی که به تکوین مفهوم علاقه مندند باید به جای سعی کردن برای تدریس همه مفاهیم ممکن تعدادی مفاهیم کلیدی برای بنیان گزاردن اهداف و غایات پیرامون آن انتخاب کنند همچنین بچه ها به منظور درک کردن مشخصه های مشترک وقایع و توصیف کردن روابط با معنی میان اشیاءها وقایع و موقعیتها به داشتن تجارب خیلی متنوع با مفاهیم کلیدی شناخته شده نیاز دارند. همچنین به نظر می رسد سازمان دادن اطلاعات در داخل واحدهای با معنی ،‌بوسیله استفاده کردن از طرح واحد و طرح درس تکوین مفهوم را تسهیل کند. وقتی که عقاید و تجارب با روشهای هدفمندی عرضه می شوند، بچه ها می توانند بهتر روابط را بررسی کنند و تفاوتها و شباهتهای میان آنها را درک کنند.

توضیحات

۱-آ. مازلو ، انگیزش و شخصیت (نیویورک: هارپر و راو، ۱۹۴۵).

۲- مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی (نیویورک : انجمن آمریکایی جوامع علمی و انجمن ملی مطالعات اجتماعی ، ۱۹۶۲). ص. ۲۸۵.

۳- ج. جارولیمک. مطالعات اجتماعی در آموزش و پرورش ابتدایی، ویرایش چهارم (نیویورک :‌انتشارات مک میلان ، ۱۹۷۱). ص. ۳۹.

منابع

یک نوع فوق العاده تکوین مفهوم بچه ها و روابط بین مفاهیم بچه ها و مطالعات اجتماعی در ویرایشهای مربوط به معلمین متون مطالعات اجتماعی هارکورت بریس یووانوویچ وجود دارد، برنامه جامع برای مطالعات اجتماعی: مفاهیم و ارزش ها. برنامه درسی آزمایشگاه یا کتابخانه در دانشکده تان باید نسخه هایی از این ویرایشهای ویژه معلمین داشته باشد، یا ممکن است آنها در کتابخانه یک دبستان همین دور و بر در دسترس باشند.

در سال ۱۹۶۴ یک مقاله بوسیله انجمن آموزش و پرورش بین المللی دوران بچگی، در واشنگتن دی.سی. منتشر شده است، که به معلمان شناخت زیادی در مورد تکوین مفهوم بچه ها ارائه می دهد. این مقاله با عنوان تحقیق: مفاهیم بچه ها نوشته هـ. داروو می‌باشد.

تدریس به نوجوانان بوسیله م. بریرلی نوشته شده است و بوسیله کتابهای اسکوکن در نیویورک منتشر شده است که یک نوع عالی برنامه درسی طراحی شده پیرامون تکوین مفهوم بچه ها را فراهم کرده است.

پروژه ها

۱- کتاب تفکر بچه ها از روزل و روان شناسی بچه پیاژه و اینهلدر را مطالعه کنید. آیا شما آن وقت می توانید فرایندهای تکوین مفهوم را توصیف کنید؟ مفاهیم بچه ها چه چیزهای را شامل می شود؟ آنها چگونه می توانند در کلاس درس تسهیل شوند؟

۲- با یک نوجوان برای پی بردن به تکوین مفهومش مصاحبه کنید. چه نوع سؤالاتی در کشف کردن مفاهیم یک بچه مؤثرترین هستند؟

مراجع

پیاژه، ژ،‌و اینهلدر،‌ب. روان شناسی بچه. نیویورک: کتابهای ابتدایی، ۱۹۶۹.

روزل، د. تفکر بچه ها . والسلام، ماساچوست. : انتشارات شکرت بلایزدل. ، ۱۹۵۶.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.