روش تدریس اکتشافی

چکیده
درتوسعه وتقویت تفکر خلاق آموزش بسیار موثراست. معلمین در تاثیر گذاری بر رشد تفکر خلاق دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کنند. آنها با ابتکارات وروشهای خلاقانه استعدادوتوانایی های بالقوه ی دانش آموزان رابارورمی کنند. یادگیری به شیوه اکتشاف فعالیتی است که از طریق مشارکت فعالانه معلم ودانش آموزان صورت می گیرد.این شیوه یکی از راههای پرورش استعداد ورشددادن خلاقیت ونوآوری است وگامی موثر درتقویت روحیه واکاوی وگسترش فرهنگ پژوهش در فراگیرندگان می باشد. هدف اساسی این مطالعه ،بررسی تأثیر روش یادگیری اکتشافی هدایت شده ، به عنوان یکی از روش های فعال تدریس بر تفکر خلاق دانش آموزان است . روش تدریس یادگیری اکتشافی هدایت شده درتقویت «تفکر خلاق» دانش آموزان موثر است وهمچنین اثرآن بر افزایش مولفه های «ابتکار»،«سیالی»، «انعطاف پذیری» و«بسط» درگروه آزمایش معنی داراست.
[highlight bgcolor=”#ffffff” txtcolor=”#dd0000″]این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد 11 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.[/highlight]

 

 

[highlight bgcolor=”#eded10″ txtcolor=”#dd0000″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده 2

مقدمه. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

سوالات تحقیق: 3

جایگاه و ضرورت مهارت تفکر خلاق در تعلیم و تربیت.. 3

آموزش برای یادگیری اکتشافی.. 4

جنبه‌هاي يادگيري: 6

تاثیر یادگیری اکتشافی بر خلاقیت دانش آموزان. 7

نتیجه گیری.. 10

منابع: 11

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

[highlight txtcolor=”#dd3333″]خلاصه ای کوتاه از مقاله ی روش تدریس اکتشافی را در زیر می توانید ببینید.[/highlight]

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مقدمه[/highlight]
نقش ممتاز خلاقیت درزندگی و بحث قابل آموزش بودن آن ، نظام های آموزشی دنیارا به برنامه ریزی برای تقویت تفکر خلاق در فراگیران وامی داردوبه همین جهت ،روش های تدریسی که دراین زمینه موثرباشند، از اهمیت اساسی برخودارخواهند بود .
معلمان در تاثیر گذاری بر رشد تفکر خلاق دانش آموزان نقش مهمی دارند.منظور از تفکر خلاق نوعی تفکر است که به دیدگاههای جدید، رویکردهای نوظهور وراه های جدید برای فهم ودرک موقعیت ها منجر می شود(فاسیونی،2002). پرورش استعدادها وتوانایی های بالقوه دانش آموزان به عنوان یک ضرورت ازاهم وظایف کارگزاران جامعه ودست اندر کاران نظام آموزشی بویژه آموزگاران است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]اهمیت و ضرورت تحقیق[/highlight]
هدف اساسی آموزش وپرورش تربیت انسانهایی است که قابلیت انجام دادن کارهای جدید را داشته باشندوفقط آنچه رادیگر نسل هاانجام داده اند،تکرار نکنند؛یعنی تربیت افراد خلاق،مبتکر و مکتشف (پیاژه،1360).
آنچه برای بقای آینده نیاز است، یادگیری نو آفرین وابتکاری است. در دنیایی که به سرعت در حال دگرگونی است،پرورش تفکر خلاق دانش آموختگان نیازی روشن وواضح است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]جایگاه و ضرورت مهارت تفکر خلاق در تعلیم و تربیت[/highlight]
تحولات عمیق و پردامنة قرن بیست و یک، با ارائة الگوهای فکری، روش‌های تولید علم و خلق فناوری‏ نو همراه است. یکی از دستاوردهای این دگرگونی‌ها تأکید بر روش‏های اندیشیدن و سبک‏های تفکر خلاق است.
بررسی و مطالعه تحولات گسترده دو دهة اخیر قرن بیستم، نشانة خلاقیت، جوهرة‏ اساسی کلیة فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فناورانه است که عمیقاً ارکان نظام‏های‏ آموزشی را دگرگون کرده است. تغییر جهت نظام‏های آموزشی از ارائة برنامه‏های صرفاً آموزشی به سوی برنامه‏های تربیت تفکر خلاق با تغییر محتوا و روش‏های آموزش همراه بوده‏ است (دو بونو، 2003؛ بارون، 2003؛ لیپمن 2003) .

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]آموزش برای یادگیری اکتشافی[/highlight] 
کشف کردن لذت بخش ترین رخ داد خلقت است. انسانی که دائم درپی کشف و شهود است درجا نمی زند. او در تلاطم رسیدن و رهیافت همواره به (شدن) و (کمال) می اندیشد. انسانی که به دنبال کشف کردن و بدست آوردن چیز های جدید و گسترش و اشاعه آن است قطعاً گستره اندیشه خود و دیگران را وسعت می بخشد. اکتشاف انسان را وامی دارد تا از طریق گسترش شبکه مفهومی به فرا اندیشی بپردازد فرد یا فراگیری که می خواهد از طریق روش اکتشافی به دریافت مفهوم و دانش افزایی بپردازد باید خود را از عادت ها، سکون و ناکارآمدی، ترس از مورد استهزاء قرارگرفتن، سنتی فکر کردن، نقد و انتقاد زودرس برهاند .

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]تاثیر یادگیری اکتشافی بر خلاقیت دانش آموزان[/highlight]
نقش ممتاز خلاقیت درزندگی و بحث قابل آموزش بودن آن ، نظام های آموزشی دنیارا به برنامه ریزی برای تقویت تفکر خلاق در فراگیران وامی داردوبه همین جهت ،روش های تدریسی که دراین زمینه موثرباشند، از اهمیت اساسی برخودارخواهند بود .هدف اساسی این مطالعه، بررسی تأثیر روش یادگیری اکتشافی هدایت شده، به عنوان یکی از روش های فعال تدریس بر تفکر خلاق دانش آموزان است .

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd3333″]منابع:[/highlight]
1. پیاژه،ژان؛روان شناسی و دانش آموزش و پرورش، مترجم:علی محمد کاردان،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1360
2. هرلنگهان،م؛مقدمه ای برعلم خلاقیت شناسی،تهران،نشر دوران،1385
3. فیشر،رابرت،آموزش تفکر به کودکان،مترجم:محمد صفایی،اهواز،انتشارات رسش،1385
4. احمد زاده،زهرا – تدریس اکتشافی(مقاله) – روزنامه کیهان- شنبه 13 مرداد 1386
5. محمد زاده ، نوشین – فناوري خلاقيت(مقاله)-روزنامه همشهری- يكشنبه ۷ آبان ۱۳۸۵

 

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.