روشهای سنتی بهایابی – مشکلات روشهای سنتی بهایابی در شرکت های دارای تولیدات متنوع – پرشین مقاله

روشهای سنتی بهایابی

روشهای سنتی بهایابی با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم بها‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم بها‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم بها‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد

چکیده

سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت(ABC)، یکی از سیستم های نوین بهایابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرآیند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند.

این تحقیق دانشجویی مشکلات روشهای سنتی بهایابی در شرکت های دارای تولیدات متنوع مشتمل بر ۸۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                               ۱

فصل اول: کلیات                                                                                                  ۲

۱.۱. مقدمه                                                                                                           ۳

۲.۱. اصطلاحات                                                                                                    ۴

۳.۱. بیان مسئله                                                                                                     ۵

۴.۱. اهداف پروژه                                                                                                  ۷

۵.۱. نظریه                                                                                                           ۸

۶.۱. سازمان گزارش                                                                                                ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه سیستم بهایابی ABC                                                              ۹

۱.۲. تاریخچه سیستم ABC                                                                                      ۱۰

۲.۲. حسابداری صنعتی و مدیریت                                                                              ۱۰

۳.۲. هزینه در مقابل بها                                                                                           ۱۵

۴.۲. بهایابی و موضوع تعیین بها                                                                                ۱۶

۵.۲. مراحل سیستم تعیین بها                                                                                    ۱۷

۶.۲. مدیریت بها                                                                                                  ۱۹

۷.۲. مبانی طبقه بندی بها                                                                                         ۱۹

۸.۲. مکانیزم عملکرد سیستم ABC                                                                              ۳۱

۹.۲. مکانیزم اجرایی سیستم ABC                                                                               ۳۱

۱۰.۲. پیشینه ی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) وکاربردهای آن                                   ۳۱

۱۱.۲. سیستم های بهایابی وروش های ارزشیابی محصول                                                    ۳۳

۱۲.۲. روش های بهایابی جذبی ومتغیر                                                                         ۴۴

۱۳.۲. تعیین زمان طراحی و اجرای سیستم  ABC                                                             ۴۸

۱۴.۲. تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی                                                                  ۴۹

۱۵.۲. مبانی تخصیص بها                                                                                        ۵۱

۱۶.۲. نظام مسؤلیت سنجی(حسابداری سنجش مدیریت)                                                    ۵۵

۱۷.۲. پیشینه ی تحقیق                                                                                           ۵۷

فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم بهایابی برمبنای فعالیت                                                 ۵۹

۱.۳. مروری کلی بر مفهوم بهایابی                                                                              ۶۰

۲.۳. تشریح سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت                                                                   ۶۰

۳.۳. طراحی سیستم بهایابی برمبنای فعالیت                                                                                     ۶۰

۴.۳. مراحل تخصیص سربار به محصولات در سیستم ABC                                                 ۶۱

۵.۳. تجزیه و تحلیل فعالیت ها در سیستم های بهایابی سنتی                                                ۶۲

۶.۳. مزایای سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت                                                                    ۶۲

۷.۳.مشخصات سیستم های بهایابی سنتی                                                                       ۶۳

۸.۳. تخصیص هزینه ها در سیستم های بهایابی سنتی                                                         ۶۳

۹.۳. فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی                                                 ۶۳

۱۰.۳. معایب روش های بهایابی سنتی                                                                          ۶۴

۱۱.۳. تفاوت عمده روش بهایابی ABC با روش بهایابی سنتی                                              ۶۵

۱۲.۳. معرفی راه حل ها و عوامل مؤثر                                                                          ۶۶

۱۳.۳. مثال جامع                                                                                                  ۶۶

فصل چهارم: نتیجه گیری                                                                                       ۷۵

۱.۴. نتیجه گیری                                                                                                  ۷۶

۲.۴. تحقق اهداف پروژه                                                                                         ۷۷

۳.۴. کارهای مرتبط                                                                                               ۷۷

۴.۴. بحث و مقایسه                                                                                              ۷۸

۵.۴. اثبات نظریه                                                                                                   ۷۸

۶.۴. ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                        ۷۸

۷.۴. موضوعات پژوهشی آینده                                                                                   ۷۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

مقاله مشکلات روشهای سنتی بهایابی در شرکت های دارای تولیدات متنوع  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مشکلات روشهای سنتی بهایابی در شرکت های دارای تولیدات متنوع را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت(ABC)، یکی از سیستم های نوین بهایابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرآیند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. روشهای سنتی بهایابی

هزینه یابی سنتی چیست

مقدمه

 روشهای سنتی بهایابی با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم بها‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم بها‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم بها‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد. روشهای سنتی بهایابی

اهداف پروژه

در پروژه حاضر سعی بر این است که با مطالعه دقیق سیستم های بهایابی، تفاوت بین روش های بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای فعالیت یافت شود. برای رسیدن به هدف بیان شده در فوق، باید اطلاعات و شناخت لازم از روش های بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای فعالیت و مطالعه کامل و دقیق از سیستم های بهایابی مورد نیاز می باشد. لذا پروژه ای ارائه کرده ایم که امید است اطلاعات کافی در رابطه با روش های بهایابی ذکر شده در اختیار مطالعه کنندگان این پروژه قرار دهد.

تعریف هزینه یابی سنتی

تاریخچه ABC

در اواخر دهه ۱۹۶۰و اوایل ۱۹۷۰، برخی نویسندگان حسابداری به رابطه بین فعالیت و هزینه اشاره نمودند. اما در دهه۱۹۸۰ به دنبال انعکاس ضعف ها و نارسایی های سیستم های رایج حسابداری در ارائه اطلاعات دقیق هزینه، توجه جدی در محافل دانشگاهی و حرفه ای به این رابطه بیشتر جلب گردید. این توجه عمدتاً بر اساس پیدایش ۳ سازه اصلی بود. سازه اول تغییر نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی مدرن، مکانیزم های تولیدی جدید در کشور های مختلف بویژه در ژاپن و…..رخ داد. سازه دوم این بود

وظایف حسابداری مدیریت

وظایف حسابداری مدیریت که همگی در راستای کمک به مدیریت در جهت اخذ تصمیمات بهتر برای نیل به اهداف سازمانی است که به شرح زیر قابل طبقه بندی است:

۱- جمع آوری و گزارش های داده ها و اطلاعات: یعنی داده های لازم جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفته و به اطلاعات تبدیل می شود و به گونه ای مقتضی به سطوح مختلف مدیریت گزارش می شود مانند جمع آوری مدارک مربوط به خرید مواد و ارائه ی گزارش خرید مواد به تفکیک نوع، مبلغ و زمان آن.

انواع سیستم های هزینه یابی

پیشینه ی تحقیق

روشهای سنتی بهایابی اولین و اساسی ترین قدم برای تهیه بهای تمام شده محصولات و خدمات در دست داشتن اطلاعات کافی و لازم بر اساس مستندات برای سطوح مختلف مدیریتی می باشد. سیستم اطلاعات حسابداری بهای تمام شده اطلاعات هزینه ای بهای تمام شده را برای حسابداری مدیریت ( استفاده کنندگان) درون سازمانی و حسابداری مالی(برون سازمانی) فراهم می کند. حسابداری بهای تمام شده این امکان را برای مؤسسات، شرکت ها و نیز مدیران فراهم می نماید که مبالغ کارکرد ها و سطوح فعالیت را د ر پایان هر دوره مشخص تعیین نموده

نتیجه گیری

بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC)، روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیت های صرف شده به وسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده میشود. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیسم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.

منابع و مآخذ

[۱] بهایابی بر مبنای فعالیت، انجمن حسابداران رسمی(AICPA)، ترجمه دکتر احمد عزیزی و دکتر احمد مدرس، خردادماه ۱۳۸۱

[۲] مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) جلد اول ، دکتر ایرج نوروش و همکاران، انتشارات کتاب نو، سال ۱۳۸۹

[۳] حسابداری صنعتی ۱، چاپ پنجم( جلد اول)، دکتر محمد قسیم عثمانی و علی قاسم زاده، انتشارات ترمه، سال۱۳۸۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

 

نظرات بسته شده است.