روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری

شهرگرائی که حاصل توسعه اقتصادی و صنعتی می باشد، مشکلات متعددی را در پی داشته است. افزایش جمعیت و تراکم آن در واحد سطح شهرها، پیدایش موسسات خدماتی مانند بیمارستانها، دانشگاهها، آموزشگاهها، ادارات و … توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ از جمله کارخانجات، صنایع نساجی و داروئی و غذایی و …تولید حجم زیادی از فاضلابهای خانگی، شهری و صنعتی را به همراه داشته و سبب آلودگی در محیط زیست می گردد.

این تحقیق دانشجویی روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری مشتمل بر ۱۱۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول: ۲

کلیات و مطالعات.. ۲

مقدمه. ۲

روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری.. ۴

مقایسه روشهای جمع آوری فاضلاب (مجزا- درهم)‌ ۵

الگوهای جمع آوری فاضلاب.. ۶

آمار هواشناسی.. ۹

نقشه برداری.. ۱۱

نقشه. ۱۱

دوربین های نقشه برداری.. ۱۴

قسمت دوم- عملیات ترازیابی.. ۲۲

خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی فاضلابهای بیمارستانی.. ۲۸

مشکلات زیست محیطی ایجادشده توسط فاضلابهای بیمارستانی.. ۳۰

جیوه در پساب های بیمارستانی.. ۳۳

خصوصیات مربوط به عوامل سمی در فاضلاب بیمارستانی.. ۳۴

لجن حاصل از تصفیه فاضلاب بیمارستانی.. ۴۴

تصفیه در محل بیمارستان.. ۴۵

اتصال به شبکه های فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب شهری.. ۴۷

کلرزنی پساب های بیمارستانی.. ۵۰

گزینه های تصفیه و دفع لجن.. ۵۱

فصل دوم: ۵۳

شبکه جمع آوری فاضلاب.. ۵۳

اجزای شبکه آدم روها Manbloes. 53

ساختمان آدم روها ۵۴

فصل سوم: مبانی ومفروضات.. ۵۸

جمع آوری اطلاعات.. ۵۸

انواع سرانه مصرف آب: ۶۰

مصرف کل آب (توزیع جمعیت بیمارستان) ۶۲

۳-۲- درصد تبدیل آب به فاضلاب.. ۶۳

فصل چهارم: ۶۴

محاسبات شبکه. ۶۴

نشت اب: ۶۴

عمق لوله های فاضلاب: ۶۶

عمق فاضلاب رو ۶۸

رواناب: ۶۸

نشتاب و آب نفوذی: ۶۸

نشتاب: ۶۹

فصل پنجم: ۷۲

مراحل اجرایی پروژه ۷۲

ترانشه فاضلابرو ۷۲

ابعاد و مقاطع ترانشه های فاضلابرو: ۷۲

خاکبرداری ترانشه: ۷۴

انواع خاکبردارهای مکانیکی: ۷۵

پلان و نیم رخ طولی: ۷۹

کارگزاری لوله های فاضلاب.. ۸۱

محل و عمق لوله های فاضلاب در گذرگاهها ۸۱

محل لوله های فاضلاب.. ۸۱

عمق لوله های فاضلاب.. ۸۱

کندن ترانشه. ۸۲

پهنای ترانشه. ۸۳

پایداری دیواره ترانشه. ۸۴

شیب دیواره ترانشه. ۸۵

خشک کردن کف ترانشه. ۸۵

قراردادن لوله های فاضلاب در ترانشه. ۸۸

انشعاب خانه ها ۸۹

آزمایش فشار در لوله های فاضلاب.. ۹۰

نگهداری شبکه ی جمع آوری فاضلاب.. ۹۴

سازمانهای نگهدارنده تاسیسات فاضلاب شهرها ۹۴

معایب احتمالی شبکه جمع آوری فاضلاب.. ۹۴

بازرسی شبکه جمع آوری فاضلاب.. ۹۷

تمیزکردن فاضلابروها ۹۸

گزارش کار طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بیمارستان بوعلی.. ۱۰۰

توسط گروه بهداشت محیط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران.. ۱۰۰

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

بخش دوم: مراحل طراحی شبکه توسط گروه ۱۰۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه

شهرگرائی که حاصل توسعه اقتصادی و صنعتی می باشد، مشکلات متعددی را در پی داشته است. افزایش جمعیت و تراکم آن در واحد سطح شهرها، پیدایش موسسات خدماتی مانند بیمارستانها، دانشگاهها، آموزشگاهها، ادارات و … توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ از جمله کارخانجات، صنایع نساجی و داروئی و غذایی و …تولید حجم زیادی از فاضلابهای خانگی، شهری و صنعتی را به همراه داشته و سبب آلودگی در محیط زیست می گردد.

روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری

جمع آوری فاضلابهای شهری را می توان به دو گونه انجام داد:

الف- جمع آوری ناقص: که در آن آب باران با کمک شبکه ای روبسته یا روباز جمع آوری و به بیرون شهر فرستاده می شود و فاضلابهای خانگی در چاههای جذب کننده وارد می گردند. این روش سنتی در بیشتر شهرهای ایران است به عللی که قبلا بیان شد، نباید در آینده به صورت فعلی مورد استفاده قرارگیرند.

مقایسه روشهای جمع آوری فاضلاب (مجزا- درهم)‌

الف- در روش مجرا دو شبکه لوله کشی و کانال سازی جداگانه با دریچه آدم رو، مخصوص به خود لازم است ولی در روش درهم تنها یک شبکه ی لوله کشی کافی است. لذا هزینه های ساختمانی شبکه ی مجزا خیلی بیشتر است.

ب- در روش مجزا لوله های فاضلاب خانگی درزیر و لوله های آب باران در سطحی بالا قرارمی گیرند و لذا در مواقع بارندگی شدید خطر ورود آب باران از شبکه فاضلاب به درون زیرزمینها وجود ندارد. یعنی روش مجزا دارای ایمنی بیشتری است.

الگوهای جمع آوری فاضلاب

الگوهای سیستم جمع آوری فاضلاب و سیلاب براساس وضعیت خطوط نسبت به تصفیه خانه به عواملی از جمله سطح، شکل منطقه، پستی و بلندی و عوارض طبیعی منطقه، نوع سیستم جمع آوری، روش تصفیه و دفع و نیز تصفیه خانه بستگی دارد که الگوهای جمع آوری فاضلاب به شرح زیر می باشد:

۱- الگوی شعاعی (Radial Pattern)

در مناطقی که به صورت صاف و مسطح بوده و شیب کمی از مرکز به اطراف دارند و نیز زمین کافی برای دفع یا استفاده مجدد پساب (به عنوان مثال در کشاورزی) وجود داشته باشد

آمار هواشناسی

کلان شهر تهران که در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز امتداد یافته، ارتفاعی حدود ۱۰۵۰ متر از سطح دریا داشته و وسعت تقریبی آن در حدود ۷۰۰ کیلومترمربع و با جمعیتی در حدود ۱۲ میلیون نفر می باشد که از آب و هوای نیمه خشک و کوهستانی برخوردار می باشد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

شهر تهران دارای شیبی از سمت شمال و جنوب می باشد که برای تعیین دقیق نوع آب و هوا و اطلاعات و آمار مربوط به کلیماتولژی شهر چندین ایستگاه سینوتیک ها و کلیماتولوژی در شهر واقع شده است.

عمق لوله های فاضلاب

عمق لوله های آب باران باید حداقل به اندازه ای باشد که از یخبندان در امان بماند. عمق لوله های فاضلاب خانگی بستگی به وجود و یا عدم وجود زیرزمین در شهر و عمق آنها دارد. البته در این مورد باید توجه نمود که زیرزمینهای عمیق برخی از ساختمانهای بلند مبنا قرارنگیرند بلکه عمق نیم طبقه ها یا زیرزمینهایی که بیشتر ساختمان های شهردارا می باشند، مورد توجه قرارگیرند. علاوه بر عمق زیرزمین، بلندی سیفون دستگاههای بهداشتی و اختلاف سطح لازم برای برقراری جریان فاضلاب از ساختمان به لوله فاضلاب شهر در انتخاب حداقل عمق لوله های فاضلاب خانگی موثرند

بازرسی شبکه جمع آوری فاضلاب

همانطور که پیش از این اشاره بازدید و بازرسی شبکه فاضلاب باید مرتب و به صورت همیشگی انجام گیرد تا به موقع از خرابی های سنگین احتمالی در شبکه جلوگیری شود . علاوه براین ممکن است به علل حقوقی و یا فنی برای آگاهی بر مقدار فاضلاب و کنترل آن نیز بازرسی به عمل آید. برای بازدید و بازرسی شبکه لازم نیست که حتما انسان وارد آدم رو شود بلکه با برداشتن درپوش آدم رو و با کمک چراغ پرنوری می توان وضعیت جریان را در کانال مشاهده نمود

تمیزکردن فاضلابروها

روشهای متداول برای تمیزکردن فاضلابروها بسته به نظر آنها و نیز تنوع و جنس گرفتگی متفاوت است. در فاضلابروهای کوچک که انسان نمی تواند در آنها وارد شود، معمولا گرفتگی ها را با فرستادن دستگاه ویژه ای به درون کانال فاضلاب برطرف می سازند.

بخش دوم: مراحل طراحی شبکه توسط گروه

روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری

۱-آموزش نقشه برداری در دانشگاه:

گروه به مدت سه روز توسط آقای کیوانی در محل دانشگاه دوره کوتاه نقشه برداری دیدند تا بتوانند در پروژه های اجرایی عمل نقشه برداری را به خوبی اجرا کرده و جهتها، ارتفاع زمین و زاویه های قسمتهای مختلف را تعیین کنند و نحوه کار دو نوع دوربین تئودولیت و نیوو را آموزش دیدند و قرائت شاخص و ترازکردن دوربین به همراه گروه تمرین شد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + دو =