رهبری معنوی

چکیده
رهبران با استفاده از شاخص‌های معنویت در سازمان یا گروه، هم یک نوع انگیزش درونی برای خود و هم زمینه-ای برای انگیزش بیرونی پیروانشان فراهم می¬کنند. رهبران معنوی و ارزش¬مدار به کارها و فعالیت¬های پیروان در سازمان یا گروه به وسیله متصل کردن آنها به ارزش¬های عمیق درونی¬شان معنی می¬دهند. نفوذ معنوی رهبران بر پیروانشان تأثیر عمده¬ای بر مدیریت کردن بحران ها توسط رهبران و دستیابی به اهداف جامعه دارد. هدف از این مقاله بررسی نقش رهبری معنوی بر مدیریت بحران است. بدین منظور ابتدا مولفه های رهبری معنوی و رهبری معنوی با رویکرد اسلامی و سپس نقش آن در حل بحران در یک سازمان یا جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي است كه در آن از منابع كتابخانه اي، مروري بر مقالات مرتبط و منابع اينترنتي استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهد رهبری معنوی با فراهم نمودن زمینه‌های مساعد و حمایت کننده برای پیروان، شرایطی را فراهم می‌سازد تا با تلاش در جهت تحقق اهداف سازمان، نیازها و اهداف خود را برآورده کنند و در مواجهه با بحرانهای به وجود آماده برای جامعه تحت رهبری خویش بهترین شیوه را اتخاذ کند و با نففوذ در اذهان بیشترین بهره برداری را از افراد در جهت حل بحران داشته باشد و توانایی‌های بالقوه‌ی خود را آشکار سازند.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد 19 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]
چکیده 2
مقدمه 3
اهمیت موضوع 4
سوالات پژوهش 4
رهبری معنوی 5
مدیریت بحران چالشی برای رهبران 7
نقش رهبری اسلامی درمدیریت بحران ها 10
نقش رهبری در مدیریت بحران 11
پیشینه 13
نتیجه گیری 15
منابع 18

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی رهبری معنوی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]
در سالهاي اخير واژه معنويت به موضوع قابل اهميتي در ادبيات مديريت و رفتار سازماني تبديل شده است و بسياري از محققان به دليل تاثير معنويت بر بهره وري به آن پرداخته اند. آنچه امروزه تحت عنوان رهبري مطرح است، جايگاه ويژه اي فراتر از كاربرد سياسي آن در امور دولتي، بازرگاني، صنعتي و از همه مهمتر مديريت علمي را به خود اختصاص داده است. در زمينه مديريت، رهبري، اصلي تفكيك ناپذير از مديريت است؛ زيرا اگر بپذيريم كه رسالت مدير بر اساس تعالي و توليد است، تعالي انسانها جز با برخورداري از صفات رهبري ميسر نيست و به عبارت ديگر، افزايش توليد و تكامل كمي و كيفي آن جز با حضور يك رهبر امكان پذير نيست.

[highlight bgcolor=”#eded00″]اهمیت موضوع:[/highlight]
جامعه اسلامي به مثابه ساير جوامع بشري با چالش ها و بحران هايي مواجه است که بايد به خوبي مديريت شوند تا جامعه بتواند مسير خود را تا رسيدن به هدف دنبال کند. هدف اصلي در جامعه اسلامي رشد وتعالي مادي و معنوي است. همين دو جنبه بودن هدف يعني برخورداري همزمان از امکانات مادي و ارتقاء معنوي، در کنار مقابله با چالش ها و بحران ها – که طبق تجربه تاريخي اين چالش ها براي جامعه اسلامي بيشتر از ساير جوامع بوده است- ايجاب مي کند که مدير جامعه اسلامي يا به عبارتي مديران در جوامع اسلامي از توانمديها و ويژگي هاي خاص و متعالي برخوردار باشند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]رهبری معنوی:[/highlight]
علائم رهبران خارق¬العاده در وهله اول به نظر مي¬رسد كه از ميان پيروان بوجود می¬آيد به طوري كه ماكس دي پري در كتاب خود تحت عنوان «رهبري به عنوان يك هنر» اين موضوع را بيان كرده است. همچنين او اضافه كرد كه اولين مسئوليت رهبر، توصيف وتبيين واقعيت است و آخرين آن سپاس از پيروان است كه در ميان اين دو رهبر بايد يك خدمتگزار و وامدار باشد كه ماكس دي پري اين را تحت عنوان رهبري معنوي بيان مي¬كند (Bishop & schol, 2006).

[highlight bgcolor=”#eded00″]مدیریت بحران چالشی برای رهبران[/highlight]
اخیرا مدیریت بحران به عنصری مهم در رهبری سازمان تبدیل گشته است. در شرایط حاضر، هیچ سازمانی از وجود بحران در امان نیست. بحران می‌تواند به یک سازمان در شکل حمله تروریستی، حوادث صنعتی، فراخواندن محصول یا بلایای طبیعی ضربه وارد نماید. زمانی که وجهه و آبروی سازمان در خطر می‌افتد، مدیریت بحران ارتباط نزدیکی با رهبری پیدا می‌کند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نقش رهبری اسلامی درمدیریت بحران ها[/highlight]
نقش حساس رهبری در شکل‌گیری نهضت اسلامی در دوران شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی در کشور و جایگزین شدن آن با نظام اجتماعی جدید بر پایه مردم‌سالاری دینی و احیای دوباره اسلام در سطح جهان، موضوعی است که بر هیچ‌کس پوشیده نبوده و به نظر همه کارشناسان اجتماعی و سیاسی، با توجه به دیگر اضلاع شکل‌گیری خیزش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی از جایگاه و اهمیت ویژه و قابل توجهی برخوردار است. آنچه در این بحث بیش از پیش حائزاهمیت است، نقش رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی است. چراکه خیزش‌ها و جنبش‌های دیگری در تاریخ معاصر ایران نیز شکل گرفته که به دلیل عدم برخورداری از رهبری کارآمد، توانمند و… به نتیجه نرسید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نقش رهبری در مدیریت بحران[/highlight]
در واقع در برهه شکل‌گیری نهضت، نقش رهبری باعث رسیدن به اهداف و آرمان‌های نهضت، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود و در برهه‌ای دیگر، متناسب با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی، دستاوردها و پیروزی‌های دیگری را نصیب ملت و انقلاب اسلامی می‌کند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]پیشینه:[/highlight]
در اين جا برخی از تحقيقاتی که ارتباط نزديکی با موضوع تحقيق دارند، مورد بررسی قرار می گيرند.
ابراهيم پور و ديگران ( 1388 )، در پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه ی بين رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی» به بررسی نقش رهبری معنوی در شکل گيری رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مرکز آموزش و دانشکده ی صدا و سيما پرداخته اند . نتايج تحقيق نشان داد که بين رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight]
تغییر در ماهیت کار منجر به تغییر در ماهیت سازمانها شده است‌. سازمانها به آرامی از محیط کوچک فعالیت اقتصادی و اجتماعی محض، به مکانهایی برای بالندگی معنوی تبدیل می شوند . سازمانهایی که برای کارکنان خود فرصت‌هایی برای پرورش معنوی فراهم می کنند، موفق تر از آنهایی هستند که چنین فرصت هایی را به وجود نمی‌آورند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]منابع [/highlight]
– ابراهيم پور ، حبيب ؛ خليلی ، حسن ؛ حبيبيان ، سجاد ؛ جليليان ، جمال، (1388) ، بررسی رابطـه ی بين رهبری معنـوی ورفتار شهروندی سازمانی ، دانشگاه محقق اردبيلی ، دانشکده ی علوم انسانی، اردبيل.
– خائف الهی ، احمد علی ؛ بهرام ميرزايی ، آرش ؛ متقی ، پيمان ، ( 1389 ) ، مؤلفه های رهبری معنوی در سازمان ، تدبير ، خرداد ماه ، شماره ی 217 ، صص 33 – 29
– زاهدی ، شمس السادات ؛ علی پناهی ، علی ، ( 1387) ، بررسی نقش معنويت در کارآيی بانکداری ، مطالعات مديريت ، شماره ی 58 ، تابستان و پاييز ، صص 208-189.
– ضيايی ، محمد صادق ؛ نرگسيان ، عباس؛ آيباغی اصفهانی ، سعيد ، ( 1387 ) ، نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان دانشگاه تهران ، نشريه ی مديريت دولتی ، دروه ی يک ، شماره ی 1، صص 86-67.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.