رهبری معنوی

چکیده
رهبران با استفاده از شاخص‌های معنویت در سازمان یا گروه، هم یک نوع انگیزش درونی برای خود و هم زمینه-ای برای انگیزش بیرونی پیروانشان فراهم می¬کنند. رهبران معنوی و ارزش¬مدار به کارها و فعالیت¬های پیروان در سازمان یا گروه به وسیله متصل کردن آنها به ارزش¬های عمیق درونی¬شان معنی می¬دهند. نفوذ معنوی رهبران بر پیروانشان تأثیر عمده¬ای بر مدیریت کردن بحران ها توسط رهبران و دستیابی به اهداف جامعه دارد. هدف از این مقاله بررسی نقش رهبری معنوی بر مدیریت بحران است. بدین منظور ابتدا مولفه های رهبری معنوی و رهبری معنوی با رویکرد اسلامی و سپس نقش آن در حل بحران در یک سازمان یا جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی است که در آن از منابع کتابخانه ای، مروری بر مقالات مرتبط و منابع اینترنتی استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهد رهبری معنوی با فراهم نمودن زمینه‌های مساعد و حمایت کننده برای پیروان، شرایطی را فراهم می‌سازد تا با تلاش در جهت تحقق اهداف سازمان، نیازها و اهداف خود را برآورده کنند و در مواجهه با بحرانهای به وجود آماده برای جامعه تحت رهبری خویش بهترین شیوه را اتخاذ کند و با نففوذ در اذهان بیشترین بهره برداری را از افراد در جهت حل بحران داشته باشد و توانایی‌های بالقوه‌ی خود را آشکار سازند.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۱۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]
چکیده ۲
مقدمه ۳
اهمیت موضوع ۴
سوالات پژوهش ۴
رهبری معنوی ۵
مدیریت بحران چالشی برای رهبران ۷
نقش رهبری اسلامی درمدیریت بحران ها ۱۰
نقش رهبری در مدیریت بحران ۱۱
پیشینه ۱۳
نتیجه گیری ۱۵
منابع ۱۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی رهبری معنوی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]
در سالهای اخیر واژه معنویت به موضوع قابل اهمیتی در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی تبدیل شده است و بسیاری از محققان به دلیل تاثیر معنویت بر بهره وری به آن پرداخته اند. آنچه امروزه تحت عنوان رهبری مطرح است، جایگاه ویژه ای فراتر از کاربرد سیاسی آن در امور دولتی، بازرگانی، صنعتی و از همه مهمتر مدیریت علمی را به خود اختصاص داده است. در زمینه مدیریت، رهبری، اصلی تفکیک ناپذیر از مدیریت است؛ زیرا اگر بپذیریم که رسالت مدیر بر اساس تعالی و تولید است، تعالی انسانها جز با برخورداری از صفات رهبری میسر نیست و به عبارت دیگر، افزایش تولید و تکامل کمی و کیفی آن جز با حضور یک رهبر امکان پذیر نیست.

[highlight bgcolor=”#eded00″]اهمیت موضوع:[/highlight]
جامعه اسلامی به مثابه سایر جوامع بشری با چالش ها و بحران هایی مواجه است که باید به خوبی مدیریت شوند تا جامعه بتواند مسیر خود را تا رسیدن به هدف دنبال کند. هدف اصلی در جامعه اسلامی رشد وتعالی مادی و معنوی است. همین دو جنبه بودن هدف یعنی برخورداری همزمان از امکانات مادی و ارتقاء معنوی، در کنار مقابله با چالش ها و بحران ها – که طبق تجربه تاریخی این چالش ها برای جامعه اسلامی بیشتر از سایر جوامع بوده است- ایجاب می کند که مدیر جامعه اسلامی یا به عبارتی مدیران در جوامع اسلامی از توانمدیها و ویژگی های خاص و متعالی برخوردار باشند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]رهبری معنوی:[/highlight]
علائم رهبران خارق¬العاده در وهله اول به نظر می¬رسد که از میان پیروان بوجود می¬آید به طوری که ماکس دی پری در کتاب خود تحت عنوان «رهبری به عنوان یک هنر» این موضوع را بیان کرده است. همچنین او اضافه کرد که اولین مسئولیت رهبر، توصیف وتبیین واقعیت است و آخرین آن سپاس از پیروان است که در میان این دو رهبر باید یک خدمتگزار و وامدار باشد که ماکس دی پری این را تحت عنوان رهبری معنوی بیان می¬کند (Bishop & schol, 2006).

[highlight bgcolor=”#eded00″]مدیریت بحران چالشی برای رهبران[/highlight]
اخیرا مدیریت بحران به عنصری مهم در رهبری سازمان تبدیل گشته است. در شرایط حاضر، هیچ سازمانی از وجود بحران در امان نیست. بحران می‌تواند به یک سازمان در شکل حمله تروریستی، حوادث صنعتی، فراخواندن محصول یا بلایای طبیعی ضربه وارد نماید. زمانی که وجهه و آبروی سازمان در خطر می‌افتد، مدیریت بحران ارتباط نزدیکی با رهبری پیدا می‌کند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نقش رهبری اسلامی درمدیریت بحران ها[/highlight]
نقش حساس رهبری در شکل‌گیری نهضت اسلامی در دوران شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی در کشور و جایگزین شدن آن با نظام اجتماعی جدید بر پایه مردم‌سالاری دینی و احیای دوباره اسلام در سطح جهان، موضوعی است که بر هیچ‌کس پوشیده نبوده و به نظر همه کارشناسان اجتماعی و سیاسی، با توجه به دیگر اضلاع شکل‌گیری خیزش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی از جایگاه و اهمیت ویژه و قابل توجهی برخوردار است. آنچه در این بحث بیش از پیش حائزاهمیت است، نقش رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی است. چراکه خیزش‌ها و جنبش‌های دیگری در تاریخ معاصر ایران نیز شکل گرفته که به دلیل عدم برخورداری از رهبری کارآمد، توانمند و… به نتیجه نرسید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نقش رهبری در مدیریت بحران[/highlight]
در واقع در برهه شکل‌گیری نهضت، نقش رهبری باعث رسیدن به اهداف و آرمان‌های نهضت، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود و در برهه‌ای دیگر، متناسب با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی، دستاوردها و پیروزی‌های دیگری را نصیب ملت و انقلاب اسلامی می‌کند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]پیشینه:[/highlight]
در این جا برخی از تحقیقاتی که ارتباط نزدیکی با موضوع تحقیق دارند، مورد بررسی قرار می گیرند.
ابراهیم پور و دیگران ( ۱۳۸۸ )، در پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه ی بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی» به بررسی نقش رهبری معنوی در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مرکز آموزش و دانشکده ی صدا و سیما پرداخته اند . نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight]
تغییر در ماهیت کار منجر به تغییر در ماهیت سازمانها شده است‌. سازمانها به آرامی از محیط کوچک فعالیت اقتصادی و اجتماعی محض، به مکانهایی برای بالندگی معنوی تبدیل می شوند . سازمانهایی که برای کارکنان خود فرصت‌هایی برای پرورش معنوی فراهم می کنند، موفق تر از آنهایی هستند که چنین فرصت هایی را به وجود نمی‌آورند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]منابع [/highlight]
– ابراهیم پور ، حبیب ؛ خلیلی ، حسن ؛ حبیبیان ، سجاد ؛ جلیلیان ، جمال، (۱۳۸۸) ، بررسی رابطـه ی بین رهبری معنـوی ورفتار شهروندی سازمانی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده ی علوم انسانی، اردبیل.
– خائف الهی ، احمد علی ؛ بهرام میرزایی ، آرش ؛ متقی ، پیمان ، ( ۱۳۸۹ ) ، مؤلفه های رهبری معنوی در سازمان ، تدبیر ، خرداد ماه ، شماره ی ۲۱۷ ، صص ۳۳ – ۲۹
– زاهدی ، شمس السادات ؛ علی پناهی ، علی ، ( ۱۳۸۷) ، بررسی نقش معنویت در کارآیی بانکداری ، مطالعات مدیریت ، شماره ی ۵۸ ، تابستان و پاییز ، صص ۲۰۸-۱۸۹.
– ضیایی ، محمد صادق ؛ نرگسیان ، عباس؛ آیباغی اصفهانی ، سعید ، ( ۱۳۸۷ ) ، نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان دانشگاه تهران ، نشریه ی مدیریت دولتی ، دروه ی یک ، شماره ی ۱، صص ۸۶-۶۷.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.