رهبری، شخصیت و اثر بخشی

آیا مقوله رهبری می تواند توضیح بدهد که چرا برخی مردم قادرند به موقعیت رهبری برسند، در حالی که دیگران نمی توانند؟ آیا رهبری کلید اثرگذاری سازمانی است؟ یکصد سال تحقیق اختصاص داده شد برای جواب دادن به این سؤالات بوسیله افرادی که در رشته هایی همچون روانشناسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی آموزش دیده بودند.

چکیده:

این مقاله در مورد رهبری و شخصیت صحبت می کند. علاوه بر این به عنوان تجدید علاقه ای به این موضوع دیده می شود. حتی زمانی که مجدداً تحقیقات گذشته بررسی شدند و تحقیات جدید شکل گرفت، اساسی ترین نتایج به صورت قبل باقی ماندند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۲

۱- مقدمه: ۳

۲- چگونه رهبری را تعریف کنیم؟. ۴

۳- چه کسی رهبر می شود؟ رهبری چیست؟. ۵

۴- برای رهبر و برای مدیریت: ۶

۵- شخصیت و رهبری.. ۸

۶- شخصیت و اثر گذاری: ۱۵

۷- شخصیت و رفتار. ۱۹

۸- رفتار رهبر ، رهبری و تأثیر گذاری.. ۲۲

۹- رهبری و تأثیرگذاری.. ۲۳

۱-۹- مطالعات موفقیت رهبری.. ۲۳

۲-۹- مطالعات همکاری رهبری.. ۲۴

۳-۹- تئوری های کاربردی.. ۲۵

۱۰- نتایج.. ۲۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

این مقاله در مورد رهبری و شخصیت صحبت می کند. علاوه بر این به عنوان تجدید علاقه ای به این موضوع دیده می شود. حتی زمانی که مجدداً تحقیقات گذشته بررسی شدند و تحقیات جدید شکل گرفت، اساسی ترین نتایج به صورت قبل باقی ماندند.

مقدمه:

آیا مقوله رهبری می تواند توضیح بدهد که چرا برخی مردم قادرند به موقعیت رهبری برسند، در حالی که دیگران نمی توانند؟ آیا رهبری کلید اثرگذاری سازمانی است؟ یکصد سال تحقیق اختصاص داده شد برای جواب دادن به این سؤالات بوسیله افرادی که در رشته هایی همچون روانشناسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی آموزش دیده بودند.

چگونه رهبری را تعریف کنیم؟

چند صد تعریف برای رهبری در سالهای متمادی ارائه شده است. اکثر تعاریف شامل ۱ یا چند عوامل نیل به اهداف، گروه یا سازمان، ساختار و روابط بین اشخاص است. این نشان دهنده یک ارتباط قوی مابین رهبری و سازمان است. در تمامی سازمان ها ما برخی از انواع رهبری را می یابیم.

چه کسی رهبر می شود؟ رهبری چیست؟

مشکلی که در رابطه با رهبری پیش می آید از تفاوت عقاید درباره اینکه رهبری چیست و چه کسی رهبری می شود، نتیجه می شود.

در روانشناسی فرضیه بر این است که اغلب گروهی برای رهبری است. همچنین معمولاً فرض بر این است که آنها که رهبری می کنند، اهداف مشترکی را دنبال می کنند. رهبری در رابطه با گروهها، بر اساس اهداف مشترک است.

برای رهبر و برای مدیریت:

تعریف رهبری بوسیله Tamnenbavm و دیگران در سال ۱۹۶۱ عبارت است از:

اثر بین فردی که در یک موقعیت آزمایش شود و هدایت شود از طریق فرآیند ارتباط به سوی دست یابی یک هدف یا اهداف خاص. این تعریف به طور کلی امروزه مورد قبول واقع شده و مفاهیم کلیدی را در بر می گیرد.

شخصیت و رهبری

اولین چالش تاریخی از نظر محققان رهبری، پاسخ به این سؤال بود که چرا برخی افراد رهبر می شوند و دیگران نمی شوند. آیا رهبران به خاطر شخصیت خودشان ظهور می شوند؟! چه ویژگی هایی باعث می شود که دیگران به یک فرد به چشم رهبر نگاه کنند؟!

شخصیت و اثر گذاری:

از آنجایی که هدف این مقوله رسیدگی کردن به (جور کردن) شخصیت برای رهبری رسمی است که مفهوم اثر گذاری را محور آن قرار داده است. در مدیریت و کسب و کار سازمان ها بعنوان (؟            ؟) وسیله ای برای صاحبان تا آنها بتوانند به اهدافشان دست یابند بنابراین دست یابی به اهداف موضوع محوری و تعریف اساسی اثر گذاری در تئوری مدیریت و همچنین برای شرکت های خصوصی و آژانس های عمومی است.

شخصیت و رفتار

در تحقیقات مربوط به رهبری عامل اصلی اعتماد به اعمال، رفتار و الگوی رفتاری رهبران و مدیران و پیامدهای چنین رفتارهایی است (‌دیدگاه ابزاری). رفتار ربطی به حالت درونی یا ویژگی ها ندارد اما به فعالیت بستگی دارد رفتار بوسیله یک فرد به وجود می آید که یک اثر یا نتیجه را رفتار مؤثر می نامند.

رفتار رهبر ، رهبری و تأثیر گذاری

تأثیر گذاری یک مفهوم مشکل ساز است مروری بر تعریف اثر گذاری و ارزیابی آن در تحقیقات رهبری ، این نکته را فاش می سازد که بیشتر این تحقیقات هیچ تعریف دقیق و مختصری از اثرگذاری یا هیچ درکی از تأثیرگذاری ندارند . چگونه رهبران بر انگیزش ، تعهد ، خلاقیت ، جو کاری ، شکایات و .. زیردستان خود تأثیر می گذارند.

مطالعات موفقیت رهبری

این روش نشان می دهد که تغیرات مدیریتی اثر کمی بر عملکرد تیم دارد به طور کلی ، این تحقیقات یک چشم انداز مشکوک از اهمیت رهبران سازمان را تأیید می کند. Hogan و دیگران ادعا می کنند که « برخی از مربیان قادرند از تیمی به تیم دیگر بروند و بازندگان را به برندگان تبدیل کنند » برای بیشتر مردم ، (؟) . این اظهار نظر همراه با مدرک علمی نیست .

 مطالعات همکاری رهبری

Thomus نشان داد که چنین مطالعاتی نشان می دهد که هر کدام از معیارهای عملکرد بسیار شدید تحت تأثیر شرایط محیطی بوده و خیلی کم تحت تأثیر رهبری هستند Jaffe اشاره کرد که تأثیرگذاری سازمانی بسیار می تواند تحت تأثیر ساختار سازمانی و مشخصات محیطی باشد .

تئوری های کاربردی

اگر تأثیرگذاری با بدست آوردن چیزی باشد و کسب نتایج باشد، در ارتباط با چیزهای دیگر ، اعمال و فعالیت ها به صورت پیش زمینه خواهند بود. به منظور کسب چیزی باید اول واقعه‌ای رخ دهد در ابتدا و جلوتر از همه تئوری های  کاربردی ، ممکن است به سئوال ما در باره تأثیرگذاری سازمانی جواب بدهند یا نه .

نتایج

یک رابطه میان ویژگی های شخصیتی و ظهور رهبری و درک رهبری وجود دارد این رابطه در یک تحقیق ، تا تحقیق دیگر تفاوت دارد و کار را برای مقایسه و ترسیم نتایج از  آن ها مشکل می‌کند نکته اساسی این است که این روابط اندک است . در نتیجه ، شخصیت قدرت توضیحی و پیشگویی پایینی دارد .اگرچه، تعدادی از محققان معتقدند که این رابطه ممکن است قوی تر باشد از نظریات عمومی در تحقیقات کلاسیک درباره رهبری .


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.