روش تحقیق

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان ۵/۱۸- ۵/۰ درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر ۵۰-۲۴% گزارش شده است.)در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن ۴-۳ ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.

این تحقیق دانشجویی رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ مشتمل بر  ۱۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

خلاصه فارسی: ۸

مروری بر منابع. ۱۲

مقدمه. ۱۲

آماده سازی بیمار. ۲۷

وسایل مورد نیاز برای آندوسکوپی.. ۲۸

انتخاب سیستوسکوپ… ۳۱

کاربرد سیستوسکوپ در حیوانات… ۳۱

موارد منع کاربرد آندوسکوپ… ۳۳

روش جراحی برای درمان رفلاکس حالب… ۳۴

روش درمان آندوسکوپیک رفلاکس حالب: ۳۵

مواد و روش کار: ۵۰

شکل.. ۵۲

مراحل سیستوگرافی.. ۵۲

آماده سازی قبل از عمل.. ۵۵

مراحل انجام عمل جراحی ایجاد رفلاکس درحالب… ۵۶

مراقبت های بعد از عمل.. ۶۰

مشاهدات بالینی.. ۶۱

مرحله درمان رفلاکس ( تزریق داروی جدید، urocol ، آب مقطر با روش آندوسکوپیک) ۶۳

مراقبت های بعد از عمل ایجاد رفلاکس ودرمان. ۷۱

نتایج اخذ شده برای درمان رفلاکس: ۸۸

۲ـ مشاهدات بالینی پس از تزریق با روش آندوسکوپیک…. ۹۳

۴ـ یافته های کالبدگشایی پس از درمان رفلاکس…. ۹۶

مقایسه این بررسی با بررسی های دیگر دانشمندان. ۱۰۰

ـ یافته های مربوط به انتخاب میزان و حجم داروی تزریقی.. ۱۰۵

یافته های مربوط به تزریق مجدد مواد تزریقی.. ۱۰۶

یافته های مربوط به سایز و نوع نخ برای بخیه ناحیه uvj : 107

یافته های مربوط به مدت زمان عمل ایجاد رفلاکس و درمان آندوسکوپیک آن: ۱۰۹

روند مقایسه مواد تزریقی: ۱۱۱

یافته های مربوط به عوارض حین عمل یا پس از آن: ۱۱۲

یافته های مربوط به سیستوگرافی پس از ایجاد رفلاکس…. ۱۱۳

یافته های مربوط به زیست سازگاری و مهاجرت: ۱۱۴

مواد و روش کار: ۱۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان ۵/۱۸- ۵/۰ درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر ۵۰-۲۴% گزارش شده است. در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن ۴-۳ ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.

مراقبت های بعد از عمل ایجاد رفلاکس ودرمان

با توجه به انجام عمل روی مثانه و برش حفره شکم و دستکاری انجام شده روی ناحیه مثانه وحالب لازم بود مراقبت های لازم بعد از عمل به نحو مقتضی انجام می شد تا موارد کار شده برای بررسی های بعدی و تایید وجود رفلاکس و ایجاد آن حفظ شوند. بعد از عمل تزریق سفازولین مشابه قبل ازعمل به میزان kg/mg 20 بمدت هر ۱۲ ساعت صورت گرفت و این کار بمدت ۵ روز ادامه داشت.

نتایج اخذ شده برای درمان رفلاکس:

پس از اطمینان از وجود رفلاکس دو طرفی در تعداد ۹ قلاده سگ آنها به ۳ گروه ۳ تایی تقسیم شدند که درهر یک از گروه ها بر اساس گروه بندی وکد اختصاصی ماده جدید زیست سازگار، یوروکل و آب مقطر با روش آندوسکوپی تزریق شد و پس برای مدتی نگهداری و مراقبت شدند تا مجدداً با سیستوگرافی و تزریق ماده حاجب و عدم مشاهده رفلاکس دو طرفی یا درمان در یکطرف و عدم درمان در طرف دیگر درمان تایید شود و نتایج لازم اخذ شود.

مشاهدات حین عمل آندوسکوپی در زمان درمان رفلاکس :

برای انجام آندوسکوپی و تزریق ماده زیست سازگار هر چند با توجه به سایز حیوان و مجرای ادرار از غلاف مناسب آندوسکوپ استفاده شد ولی تجربیات درحین کار مشخص کرد برای سهولت ورود غلاف آندوسکوپ بداخل مجرای ادرار در سگ های ماده نیاز به اپی زیوتومی و در سگ های نر یورتروستومی به علت عدم دسترسی به غلاف قابل انعطاف (Flexible) می باشد.

یافته های مربوط به مدت زمان عمل ایجاد رفلاکس و درمان آندوسکوپیک آن:

در مطالعات مک دوگال زمان انجام عمل بطور متوسط ۱۳۲ دقیقه بود ( نوع B 7 مقاله) در صورتی که در این بررسی زمان های متفاوتی برای انجام عمل به هدف تولید رفلاکس بیان شد. در ۱۰ قلاده سگ که درابتدا کار شد زمان عمل ثبت نگردید و مشخصاً خیلی بیشتر از زمان کار روی ۶ قلاده سگ بعدی بود بطوری که با آشنا شدن بیشتر با ناحیه و آناتومی حالب و پیدا کردن محل برش دیگر نیازی به جستجوی طولانی نبود حتی درمراحل بعدی که ابتدا هردو حالب را با سوند مشخص می کردیم

یافته های مربوط به سیستوگرافی پس از ایجاد رفلاکس

درمطالعات انجام شده توسط کلیه محققین برای تشخیص ایجاد رفلاکس یاتایید درمان با داروهای تزریقی و روش آندوسکوپیک از رادیوگرافی استفاده شده است. مک دو گال ( ۱۹۹۵) به ذکر جزئیات سیستوسکوپی پرداخته است و برای کار سیستوگرافی از iothalamate meglumine 60% به نسبت رقت ۵۰/۵۰ استفاده کرده است. ( نوع A 7 مقاله) در این بررسی نیز ازمگلومین کومپاند استفاده شد

یافته های مربوط به زیست سازگاری و مهاجرت:

درمطالعاتی که در سال ۱۹۹۵ انجام شده بود و تحت عنوان یک کتاب در رابطه با کاربرد مواد زیست سازگار در ارولوژی بحث می کرد مواد را از نظر واکنش های بافتی درناحیه و میزان مهاجرت از محل تزریق به دیگر نواحی بدن بررسی می کرد.(۴)یکی از امتیازات عمده و مهم مواد زیست سازگار عدم ریسک مهاجرت آنها یا مهاجرت کم و محدود بودن آن ها است که هر قدر مهاجرت کمتر باشد ماده زیست سازگار برای تزریق با روش آندوسکوپیک به هدف درمان vur مناسب تر خواهد بود.

مواد و روش کار:

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

مطالعه درمان رفلاکس ادراری بر روی سگ بر اساس مطالعاتی که قبلاً روی حیوانات دیگر مانند خوک، خرگوش، سگ، موش و حتی میمون صورت گرفته بود طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۱ـ حیوانات مورد مطالعه:

در این مطالعه از ۹ قلاده سگ با وزن تقریبی ۲۵ ـ۵ کیلوگرم با نژاد مخلوط و بدون در نظر گرفتن جنسیت و با سن تقریبی ۶ ـ۳ ماه استفاده شده است انتخاب شده اند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 2 =