راه کارهایی جهت افزایش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول

چه زیباست در صدف هستی مروارید خلاقیت را یافتن و به زیور وجود خود آراستن.
مگر می شود که انسان به زیور هستی آراسته و روح خدا در او دمیده شده و در روی زمین جانشین خدا و خداوند به او کرامت و بزرگی بخشیده و شنوا و بینا و دانا و قدرت بیان و نوشتن داشته باشد ولی خلاق نباشد.

چکیده
در جوامع پیشرفته امروزی پرورش خلاقیت از مهمترین اصول است با بررسی کشورهایی که از نظر صنعتی فرهنگی و اجتماعی رشد چشمگیری داشته اند متوجه می شویم که این کشورها در زمینه ی پرورش خلاقیت رشد و تلاش بیشتری داشته اند .در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته شکوفایی خلاقیت یکی از عالی ترین و محکم ترین اهداف آموزش و پرورش است . در شرط حساس کنونی و با توجه به تحولات بسیار سریع و اجتناب ناپذیر دنیا ، اگر خواهان پرورش استعدادها و شکوفایی خلاقیت و نوآوری در افراد هستیم باید نظام آموزش و پرورش را متحول کرد .

این اقدام پژوهی مشتمل بر صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۲
مقدمه ۳
توصیف وضعیت موجود و بیان مساله ۵
گردآوری اطلاعات و شواهد ۱ ۷
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱
ارائه راه حل موقتی و اجرای آن ۱۵
زنگ دایره یا حلقه تفاهم ۲۵
گردآوری اطلاعات شواهد ۲ ۲۸
ارزشیابی تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن ۳۰
تجدید نظر و تصمیم گیری نهایی ۳۳
نتایج و نتیجه گیری ۳۴
منابع و ماخذ ۳۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله راه کارهایی جهت افزایش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
چه زیباست در صدف هستی مروارید خلاقیت را یافتن و به زیور وجود خود آراستن.
مگر می شود که انسان به زیور هستی آراسته و روح خدا در او دمیده شده و در روی زمین جانشین خدا و خداوند به او کرامت و بزرگی بخشیده و شنوا و بینا و دانا و قدرت بیان و نوشتن داشته باشد ولی خلاق نباشد.

توصیف وضعیت موجود و بیان مساله
دبستان فجر اسلام یکی از مدارس روستای شهرستان اقلید می باشد. این روستا در ۴۵ کیلومتری شهرستان اقلید نام دارد. این دبستان دارای ۹۰ دانش آموز می باشد که در دو نوبت دخترانه و پسرانه اداره می گردد. این آموزشگاه دارای یک دفتر مشترک و ۶ کلاس درس و ۱ سالن می باشد. اکثر اولیای دانش آموزان از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند. معلمین این مدرسه ناچارند هر روز فاصله اقلید تا روستا را طی نمایند تا زمانی بر حسب امتیاز بتوانند در شهر اقلید تدریس نمایند. این فاصله زمانی، گذشته از خستگی و دوری راه، فاصله خوبی برای تبادل تجربه و تبادل نظر بین من و همکارانم بود به طوری که بیشتر مطالعات روز و حل مشکلات دانش آموزان و برنامه ریزیها در این مسافت انجام می شد.

گردآوری اطلاعات و شواهد ۱
همزمان با این فکر، که چگونه می توان روحیه خلاقیت و نوآوری را در بین دانش آموزان پرورش داد تصمیم گرفتم ابتدا موضوع را با مدیر مدرسه در میان بگذارم. مدیر مدرسه ضمن استقبال از این ایده قول داد که در اولین فرصت موضوع را در شورای آموزگاران مطرح کند، تا در سایه همفکری با یکدیگر بتوانیم راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه دهیم.

تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آن که مجموع اطلاعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قراردهم، تصمیم گرفتم موانع و عللی را که طی نشست با همکاران و بررسی منابع و کتب به آن دست یافته بودم. را با دو نفر از اساتید تعلیم و تربیت در میان بگذارم، تا در سایه همفکری با آنها اطلاعات بیشتری کسب نمایم.

ارائه راه حل موقتی و اجرای آن
با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از منابع تحقیقاتی و اساتید تا حدودی زیادی موانع خلاقیت و عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان و راه های آن مشخص شد. حال می بایست با توجه به نتایج بدست آمده راه حلی را ارائه می نمودم تا از این طریق بتوانم به هدف مورد نظر دست یابم بنابراین از طریق همفکری و تبادل نظر با همکاران تصمیم گرفتیم برنامه ای تهیه نماییم که دانش آموزان را به خواسته های مورد نظر برساند.

زنگ دایره یا حلقه تفاهم
یکی دیگر از طرحهایی که در مدرسه و در کلاس به اجرا درآمد زنگ دایره یا حلقه تفاهم بود. که طی آن از طریق شرکت دادن دانش آموزان در بازی ها و فعالیت های مختلف در کلاس، مهارت های شخصی و بین فردی آنان تقویت می شد و روحیه ی همکاری و همبستگی در گروه ایجاد
می گردید . که از جمله اهداف این زنگ به شرح ذیل بود: کمک به ایجاد انضباط شخصی – تقویت اعتماد به نفس – کمک به رشد مهارت های گوش دادن و … احترام قائل شدن برای خود و دیگران، تشویق همکاری گروهی – تشویق جرئت و جسارت در ابراز عقاید و نظریات خود ، ایجاد ارتباطات مثبت بین دانش آموزان نحوه کار به این صورت بود که با دانش آموزان یک یا دو بار در هفته و هر بار به مدت محدودی در کلاس به صورت دایره و حلقه وار می نشستند. به طوری که تماس چهره به چهره داشته باشند و بتوانند یکدیگر را به خوبی ببینند.

گردآوری اطلاعات شواهد ۲
گر چه از رفتارها و اظهار نظرهای دانش آموزان و همکاران پیدا بود که تغییر و تحولی در رفتار دانش آموزان بوجود آمده است. برای این که دقیقاً مشخص شود که روشهای به کار رفته شده موثر بوده است یا نه تصمیم گرفتم درباره آنچه انجام داده ام اطلاعات عینی و موثق جمع آوری کنم .

ارزشیابی تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن
اجرای این برنامه مورد توجه اولیاء و دانش آموزان و همچنین آموزگاران و مدیر این دبستان قرار گرفت به طوری که آنان خواستار فراگیرشدن این برنامه در سطح همه پایه ها و برای همه دانش آموزان حتی در سالهای آتی شدند.

تجدید نظر و تصمیم گیری نهایی
پس از این که اطلاعاتی در زمینه چگونگی اجرا و نتایج فعالیت های خود جمع آوری نمودم و با توجه به انتقادات و پیشنهاد های همکاران و جلساتی که با اولیای دانش آموزان داشتم سعی نمودم کم و کاستی ها را جبران کنم و آن طور که شواهد امر نشان می داد بحمدالله فعالیت های انجام شده مناسب و قابل قبول بود. هر چند ضعف هایی در آن نهفته بود ولی قابل برطرف کردن بود. به هر حال انگیزه ای، هم در دانش آموزان و هم والدین به وجود آورد .

نتایج و نتیجه گیری
۱- سطح آگاهی والدین در زمینه یکی از موهبت های الهی (خلاقیت) افزایش یافت.
۲- دانش آموزان فعالیت های عملی را بهتر پسندیده و درک کردند.
۳- اعتماد به نفس و احساس مسئولیت و خودباوری در آنها شکوفا و تقویت گردید.
۴- والدین با چگونگی انجام این فعالیت ها و اهداف آنها آشنا شده و بهترین راهنما و کمک برای فرزندان خود گردیدند.

منابع و ماخذ
کتاب ها
• امیر حسینی، خسرو، روان شناسی خلاقیت و نوآوری، ناشر، عارف کامل، چاپ اول، ۱۳۸۴.
• تورنس، نی یان، ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده، استعدادها و مهارت های خلاقیت .
• حسینی، افضل السادات (۱۳۸۱)، اهمیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، مشهد، آستان قدس رضوی.
• سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی، چاپ شانزدهم، انتشارات آگاه، تهران ۱۳۷۵ .
• سلیمانی، افشین، کلاس خلاقیت، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، شماره ی انتشار ۱۴۱ .
• قاسمی پویا، اقبال، راهنمای معلمان پژوهنده
• کریمی، علی، پرورش خلاقیت، انتشارات رسانه تخصصی ۱۳۸۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 5 =