راه کارهایی جهت ارتقاء سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان

خانواده یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی است که در مراحل اولیه ی رشد کودک، مهد پرورش وی به شمار می آید و بروز هر گونه مشکل و نابسامانی در خانواده، تأثیر مخربی در سلامت روانی فرد خواهد داشت. خانواده می تواند ویژگی های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب در کودکان به وجود آورد؛ اما آن چه مهم است آگاهی والدین از ویژگی ها و نیازهای جسمانی، عاطفی و روانی کودکان و برخورد صحیح و منطقی با این ویژگی ها و نیاز ها است.

چکیده
در پژوهش انجام شده، مسئله ی موردنظر، درخطر بودن بهداشت و سلامت روانی دانش آموزان به دلیل فشارهای روانی ناشی ازشرایط نامطلوب اقتـصادی، فرهنـگی و خانوادگی دانش آموزان یکی از دبستان های دخترانه ی ناحیه ی ۴ شیراز می باشد. مدرسه ی مورد نظردربافت قدیم شیراز واقع شده و تقریباٌ نیمی ازدانش آموزان افغانی می باشند. دانش آموزان افغانی و ایرانی هر یک مشکلات خاص خود را دارا بوده به گونه ای که نیازهای عاطفی و روانی آنان درمحیط خانواده، درحد مطلوب ارضاء نشده و بهداشت روانی آنان را درمعرض آسیب قرار داده است.

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۳۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۲
مقدمه ۳
طرح مسئله و توصیف وضعیت موجود ۵
گردآوری اطلاعات (شواهد۱) ۱۰
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ۱۲
انتخاب راه حل جدید ۱۳
چگونگی اجرای راه حل های جدید ونظارت بر آنها ۱۶
گردآوری اطلاعات (شواهد۲) ۲۲
ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ۲۴
تجدیدنظر و نتایج ۲۶
پیشنهادها ۲۸
منابع و مآخذ ۳۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  راه کارهایی جهت ارتقاء سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
خانواده یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی است که در مراحل اولیه ی رشد کودک، مهد پرورش وی به شمار می آید و بروز هر گونه مشکل و نابسامانی در خانواده، تأثیر مخربی در سلامت روانی فرد خواهد داشت. خانواده می تواند ویژگی های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب در کودکان به وجود آورد؛ اما آن چه مهم است آگاهی والدین از ویژگی ها و نیازهای جسمانی، عاطفی و روانی کودکان و برخورد صحیح و منطقی با این ویژگی ها و نیاز ها است.

طرح مسئله و توصیف وضعیت موجود
معاون آموزشی یکی از دبستان های دخترانه ی ناحیه ی چهار شیراز و دارای ۱۸سال سابقه ی خدمت در آموزش و پرورش می باشم. پس ازگذراندن سال های اولیه ی خدمت خود در روستاها و مناطق محروم، با ۱۰ سال سابقه ی تدریس در مدارس نمونه مردمی و فرهنگیان و ۲ سال مأموریت در مدارس خارج از کشور، این اولین سالی است که به عنوان معاون آموزشی یک دبستان دخترانه با ۲۳۰دانش آموز مشغول خدمت هستم و این در حالی است که ۷ سال اخیر را در
مدرسه ی فرهنگیان، آموزگار دانش آموزان پسر بوده ام. ایجاد تغییر در محیط کار و جنسیت دانش آموزان و متفاوت بودن شرایط بهداشتی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی آنان در مقایسه با دانش آموزان مدارس ۱۲ سال اخیر، برای من دور از انتظار و تا حدودی مشکل آفرین بود.

گردآوری اطلاعات (شواهد۱)
با توجه به مشکلات موجود،تصمیم گرفته بودم به طور جدی جهت کاهش فشارهای روانی دانش آموزان، اقدام به پژوهش کرده و با یاری همکاران علاقه مند خود واتخاذ شیوه های مناسب و متنوعی که برای دانش آموزان ابتدایی جذاب و نشاط آورباشد، تغییرات مثبتی در زمینه ی بهداشت روانی آنان ایجادنمایم.

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
با یاری همکاران خود، به ویژه مدیر مدرسه که نسبت به مشکلات دانش آموزان آگاه و راهنمای خوبی برای من بود، اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل و بررسی نمودیم. دانش آموزان در محیط خانه با مشکلات زیادی دست به گریبان بودند که موجب ایجاد فشارهای روانی زیادی برآنان می شد.

انتخاب راه حل جدید
اطلاعات لازم درباره ی مسئله ی موردنظر را از طریق مصاحبه و بحث و تبادل نظر با همکاران خود در مدرسه و سایر دوستان، والدین و همچنین از طریق مطالعه ی کتب، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع و به علاوه مطالب موجود در اینترنت جمع آوری نموده و آنها را مورد بررسی قرار دادم تا بتوانم راه حل مناسبی برای مسئله ی موردنظر پیدا کرده و تغییرات مثبتی در این زمینه ایجاد نمایم.

چگونگی اجرای راه حل های جدید و نظارت بر آنها
راه حل هایی را که به منظور کاهش فشارهای روحی و ارتقای سلامت روانی دانش آموزان انتخاب شده بود. باهمکاران درمیان گذاشته و آنها را در مورد تمام دانش آموزان اجرا نمودم. قبل ازهرگونه اقدامی، باتوجه به اینکه شناخت کافی از دانش آموزان نداشتم و بچه ها نیز با من مأنوس نبودند، تلاش زیادی کردم تا با همدردی و محبت کلامی و غیرکلامی (به ویژه درمورددانش آموزانی که ازمحبت پدر یا مادر محروم بودند) اعتماد آنان رابه خود جلب نمایم؛ زیراتجربه نشان داده است که برخوردهای موثر و دوستانه ی مربی با دانش آموز، دراستحکام نفوذ وی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین سعی کردم به گونه ای رفتار کنم که دانش آموزان را به خودجلب کرده و تأثیرپذیری آنان راازخود افزایش دهم. بدین منظور همه ی دانش آموزان را با صمیمیت و محبت می پذیرفتم، آرام وصبور به صحبت ها و درد دل های آنها گوش می دادم و به هرکس با توجه به توان و استعدادی که داشت، مسئولیت واگذار می کردم و بسیاری ازکارها را درصورت امکان به صورت گروهی واگذار می کردم مانند مراسم صبحگاهی، انتظامات و بسیاری از فعالیت های مدرسه.

گردآوری اطلاعات (شواهد۲)
پس از اجرای راه حل های انتخابی، اگرچه بامشاهده ی تغییر در رفتار بچه ها و شور و شادی آنان و اظهارنظرهای دانش آموزان و والدین دراین زمینه پیدا بود که روش های انتخابی، در کاهش فشارهای روانی دانش آموزان و حتی خانواده های آنها موثربوده اند؛ اما باید در این زمینه اطلاعات موثق و منطقی جمع آوری می کردم.

ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
پس از این که اطلاعات لازم درباره ی چگونگی اجرای راه حل های انتخاب شده و نتایج و اثرات آنها، جمع آوری گردید، باتوجه به نظرات وپیشنهادهای ارائه شده توسط همکاران دانش آموزان و والدین و بررسی و تفسیرآن ها و همچنین با مشاهده ی دقیق رفتارهای دانش آموزان در اوقات مختلف از جمله در زنگ تفریح، زنگ ورزش، توسط خودم و همکاران و مربی ورزش هنگام اجرای فعالیت های مختلف و در ساعات کلاسی (توسط خودم و همکاران) و تحقیق از والدین درباره ی تغییر رفتار دانش آموزان درمنزل، جلسه ای مشترک با همکاران برگزارنموده به تفسیر اطلاعات موجود در این زمینه پرداختم. وشواهد نشانگرآن بود که اقدامات انجام شده درکاهش فشارهای روانی دانش آموزان و خانواده ها و بهبود سلامت روانی آن بسیار مؤثر بوده اند.

تجدیدنظر و نتایج
به منظور تجدید نظردر اقدامات انجام شده وگرفتن تصمیم نهایی دراین زمینه، جلسه ای مشترک با مدیر مدرسه و همکاران شرکت کننده در طرح پژوهشی برگزار نموده و تلاش کردیم با بررسی نهایی اقدامات انجام شده، به برطرف کردن کاستی های موجودبپردازیم واصلاحات لازم راانجام دهیم. نظرات و بررسی ها نشان می داد که کلیه ی اقدامات انجام شده، به نحوی درکاهش
مسئله ی موردنظر مؤثر بوده اند. همچنین پژوهش انجام شده را با دو نفر از اساتید مجرب در زمینه ی روانشناسی و علوم تربیتی، در میان گذاشتم که آنان نیز اقدامات انجام شده را با توجه به وضعیت دانش آموزان و مشکلات عدیده ی آن ها در محیط خانواده، مثبت و سازنده دانستند.

پیشنهادها
با توجه به اینکه خانواده اولین و اساسی ترین نهاد در تربیت کودکان به شمار می رود، قطعاٌ آشنایی والدین با شیوه های صحیح تربیتی و متناسب بامراحل رشد، تأثیر بسزایی در سلامت روانی افرادوایجاد جامعه ای سالم خواهدداشت.

منابع و مآخذ
۱- میرزابیگی، علی، (۱۳۸۲)، نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ چهارم.
۲- هاجری، ضیاءالدین، (۱۳۷۲)، آنچه یک معلم باید بداند، تهران، انتشارات راد، چاپ اول.
(کتاب مذکور ترجمه می باشد، اما نام مؤلف در آن نوشته نشده است.)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + چهار =