راهکارهای مناسب برای تقویت درس انشا

هدف از درس انشا، آشنایی با شیو های تحقیق، انبساط ذهن، تبادل اندیشه ها، آموزش سخنوری و خطابه نویسی،پرورش ذوق وتقویت تخیل، برداشت از محیط اطراف، محل عرضه اندیشه ها و تجارب، راه برقراری ارتباط وتمرین واظهار درجمع است وبه عنوان یک درس مستقل در برنامه درسی گنجانده شده است.

چکیده

انشا و یا نگارش در دنیای امروز به عنوان وسیله تفکر، بیان و مهمترین وسیله ارتباطی و اطلاع رسانی می باشد و تاثیر بسزایی درزندگی فردی و اجتماعی و پیشبرد فرهنگ وتمدن بشری دارد.آموزش انشا با همه ی اهمیت و ضرورتی که دارد، همواره مورد غفلت واقع شده است و عدم صحیح آموزش آن ، یکی ازعلل اصلی ناتوانی دانش آموزان در نوشتن محسوب گشته و حاصل آن در بررسی های فعلی و بروندادهای مدارس ،همان فارغ التحصیلان هستندکه با مدارک بالا قادر به نوشتن خواسته های خود در قالب جملات و بصورت مکتوب نیستند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده ۲

مقدمه. ۳

توصیف وضعیت موجود. ۴

گردآوری اطلاعات شواهد ۱. ۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۷

معیارهای ارزشیابی.. ۱۵

انتخاب راه حل جدید (موقتی) ۱۶

اجرای راه حل جدید و نظارت برآن. ۱۷

گردآوری اطلاعات شواهد ۲. ۲۰

ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتباربخشی آن. ۲۱

تجدید نظر و تصمیم نهایی و پیشنهادی.. ۲۲

خلاصه نتایج. ۲۲

نتیجه گیری.. ۲۴

پیشنهادها ۲۷

پیوستها ۲۷

منابع و مآخذ.۲۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی راهکارهای مناسب برای تقویت درس انشا را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

هدف از درس انشا، آشنایی با شیو های تحقیق، انبساط ذهن، تبادل اندیشه ها، آموزش سخنوری و خطابه نویسی،پرورش ذوق وتقویت تخیل، برداشت از محیط اطراف، محل عرضه اندیشه ها و تجارب، راه برقراری ارتباط وتمرین واظهار درجمع است وبه عنوان یک درس مستقل در برنامه درسی گنجانده شده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چکیده[/highlight]

انشا و یا نگارش در دنیای امروز به عنوان وسیله تفکر، بیان و مهمترین وسیله ارتباطی و اطلاع رسانی می باشد و تاثیر بسزایی درزندگی فردی و اجتماعی و پیشبرد فرهنگ وتمدن بشری دارد.آموزش انشا با همه ی اهمیت و ضرورتی که دارد، همواره مورد غفلت واقع شده است و عدم صحیح آموزش آن ، یکی ازعلل اصلی ناتوانی دانش آموزان در نوشتن محسوب گشته و حاصل آن در بررسی های فعلی و بروندادهای مدارس ،همان فارغ التحصیلان هستندکه با مدارک بالا قادر به نوشتن خواسته های خود در قالب جملات و بصورت مکتوب نیستند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]گرداوری اطلاعات شواهد[/highlight]

تصمیم گرفتم این موضوع را با دانش آموزان خودم درمیان بگذارم. برای این کار فکرکردم بهتر است اول ازخود دانش آموزان سوال کنم.یک روز پس از اینکه یکی ازدانش آموزان، انشایش را خواند رو به آنان ایستادم و پس ازطرح موضوع (علل ناتوانی دانش آموزان در نگارش انشا) نظاره گر حرکات و رفتارشان شدم و ازآنها خواهش کردم درباره این موضوع، نظرشان را بطور دقیق و متقن بیان فرمایند و گوشزد نمودم که بیان نظرات واضح و متقن شما دانش آموزان عزیز،ما را درکشف مشکلات مختلف نوشتن انشا یاری خواهد نمود چراکه نوشتن جزء جدانشدنی زندگی ما هستند و هرکسی به طریقی از نوشتن در زندگی اش استفاده می کند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجزیه و تحلیل داده ها[/highlight]

پس از بحث و شور با همکاران، صاحب نظران فن و مطالعه کتب فراوان، مطالعه پاسخ پرسشنامه ها ، علل ناتوانی دانش آموزان در نگارش انشا از دیدگاه دانش آموزان، عوامل مدرسه و اولیا و اطلاعات حاصل ازاین فرآیند بشرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اصول و مبانی انشا نویسی[/highlight]

در تدریس انشا، مثل هر درس دیگر باید، اصول و مبانی ویژه ای را در نظر گرفت: از آن جمله این که:

۱) در انشا نویسی بیش از آنکه دغدغه درست نویسی از نظر املا و دستور زبان فارسی داشته باشیم، باید تلاش کنیم فکر نویسنده، خلاقانه ومدون و به صورت منطقی و هنرمندانه بیان شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]معیار های ارزشیابی [/highlight]

گاه دیده می شود که دانش آموزی از نمره ای که در درس انشا گرفته است خشنود نیست، رنجیده و دلخور است، می پندارد که درباره ی او حق کشی و بی عدالتی شده، و ازاین بابت از معلم خودگله مند و از نوشتن دل سرد است

[highlight txtcolor=”#eded00″]اجرای راه حل جدید و نظارت بر ان[/highlight]

سعی کردم آموزش انشا را با جمله های ساده وکوتاه آغازکنم مثلاً ازدانش آموزان خواستم که در سرکلاس پنج جمله زیبا در باره پائیز، طبیعت یا علم و یا نامه ای به یک اداره برای استخدام و…

[highlight txtcolor=”#eded00″]نظر خواهی از دانش آموزان[/highlight]

از خود دانش آموزان نظر خواهی کردم که آیا از روش جدید در کلاس راضی هستند؟ آیا متوجه تغییری در رفتار خود شده اند؟ آیا در کلاسهای دیگر غیر از ساعت انشا نیز قادر به نوشتن نظرات خود هستند بیشتر دانش آموزان از وضعیت جدید راضی بودند و اظهار می داشتند

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشی آن[/highlight]

شواهدجمع آوری شده ،نتایج مقایسه نوشته های دانش آموزان ،مقایسه نمرات آنها و رضایت اولیا و همکاران و مدیر و خود دانش آموزان، دراین مرحله نشان داد که راه پیشنهادی و مورد عمل مناسب و موثرو مفید بوده است و هر چه تمرین و تفکرو درایت دانش آموزان درباره موضوع بیشتر می شد مهارت آنان نیز در نوشتن افزایش پیدا می کرد و مهمتر از این ،آن است که دانش آموزان یاد می گیرند مدرسه می تواند جایی برای پیداکردن و شناخت خودشان باشد

[highlight txtcolor=”#eded00″]خلاصه نتایج[/highlight]

از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که با اجرای این روش:

-۱ دانش آموزان خود قادر به نوشتن انشا شدندواعتماد به نفس لازم را در نوشتن پیدا کردند. و نکته مهم، نوشتن انشا در سر کلاس ودر حضور معلم است نه در منزل.

-۲ با اجرای این روش، دانش آموزان با اصول انشا نویسی و مراحل شکل گیری آن وهمچنین با اصول و قواعد نامه نگاری و ارکان یک نامه آشنا شدند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight]

سیری در گنجینه های ادب پارسی این حقیقت را بر ما آشکار می سازد که قلم توانای ادیبان و نویسندگان، در قرون متوالی چه خدماتی به فرهنگ و هویت ایرانی کرده است. هر یک از آثار ارزشمند و شاخص ادبیات ما،که برخی چهره جهانی دارند،نمو و نبوغ و تراوش اندیشه هایی است که جان مایه های دانش خود را برکاغذ نگاشته اند

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهاد ها[/highlight]

با توجه به داده های بدست آمده امید می رود که مسئولین ودست اندرکاران بیش از پیش به این درس توجه کرده تا زمینه ی ایجاد جامعه ای خلاق از طریق افرادی خلاق بوجود آید. در کنار رشته زبان وادبیات فارسی، رشته آموزش زبان فارسی در دانشگاهها ایجاد شود تا معلمین متخصص در درس انشا ومهارت نوشتاری آموزش یابند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و ماخذ[/highlight]

-۱ انوری، حسن، (۱۳۶۶)،آیین نگارش، تهران،انتشارات رسام

-۲ ایوبی، مریم،(۱۳۷۰) نگاهی تازه به درس انشا اما…، مجله رشدآموزش ادب فارسی

-۳ برومندفر، ناهید،(۱۳۸۴)، چگونه انشابنویسیم، تهران، انتشارات مهررایان

-۴ جلالی،مجید،(۱۳۸۴)چه بنویسیم وچگونه بنویسیم (آموزش انشانویسی)، ناشر:شرکت توسعه کتابخانه های ایران، چاپ اول

-۵ حسینی نژاد، سیدحسین،(۱۳۸۳) ،نوشتن روش اندیشه، انتشارات لوح زرین

-۶  ذوالفقاری، حسن،(۱۳۷۶) کتاب کارانشا و نگارش، جلد ۱و ۲، تهران، انتشارات اساطیر

-۷ سرامی، قدمعلی، اهمیت درس انشا، نشریه زمزمه، ص ۵

-۸ قاسمی پویا ، اقبال ،( ۱۳۸۲ )، راهنمای علمی پژوهش در عمل ،تهران، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت

-۹مولودی، عباسعلی،( ۱۳۸۰ )، انشا و نامه نگاری ابتدایی، ناشر: حافظ نوین، چاپ اول

-۱۰یاحقی محمدجعفر، ناصح محمدمهدی،( ۱۳۸۰ )، راهنمای نگارش وویرایش، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ هفدهم__

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 1 =