راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

مطالعات نشان داده است که بشر اصولاً بکارگیری روشهای خلاق را در یادگیری ترجیح می دهد, روشهایی نظیر کاوش, لمس کردن, پرسش, آزمایش, دنبال مجهول رفتن و نظریه دادن, معلمین برخلاف متعلمین اغلب طرفدار دیکته کردن دانش و اطلاعات هستند.

مطلب راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی مشتمل۶۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 فهرست مطالب

چکیده تحقیق: ۲

جامعه آماری و حجم نمونه: ۳

ابزار گردآوری اطلاعات: ۳

خلاصه تحقیق: ۳

پیشنهادات: ۵

مقدمه۱: ۶

بیان مساله: ۸

اهداف پژوهش: ۸

سئوالات تحقیق: ۹

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۹

تعاریف عملیاتی متغیرها: ۱۰

شیوه های پرورش خلاقیت: ۱۰

مقدمه۱. ۱۱

تعریف و توصیف خلاقیت: ۱۳

نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان: ۱۸

دیدگاههای خلاقیت۱: ۲۲

ویژگی های افراد خلاق۱: ۲۷

موانع خلاقیت و نو آوری۱: ۲۹

روش پژوهش: ۳۶

جامعه و نمونه آماری پژوهش : ۳۷

توصیف وسایل و ابزار گردآوری اطلاعات: ۳۷

مقدمه: ۳۷

روش آماری : ۳۸

خلاصه تحقیق: ۵۹

محدودیت های تحقیق: ۶۱

پیشنهادات: ۶۱

منابع ومأخذ: ۶۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش تخصصی

خلاصه ای کوتاه از مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده تحقیق:

تحقیق انجام شده در رابطه با راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه۳ کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه از چه راهها وشیوه هایی قوه خلاقییت و ابتکار دانش آموزان دوره راهنمایی را رشد و تقویت نماییم.

خلاصه تحقیق:

در پایان پس از جمع آوری اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مشخص گردید که مدیران و معلمان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان می توانند ایفا نمایند.

پیشنهادات:

  • بهترین مکان جهت شناسایی و استعدادها همچنین رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان مدرسه است.
  • امکانات و تجهیزات بیشتری به مدارس اختصاصی داده شود که در رشد و پرورش و تقویت قوه خلاقیت دانش آموزان بسیار تاثیر گذار است.
  • پیشنهاد می شود جهت اطلاع و آگاهی هر چه بیشتر مدیران _ دبیران_ اولیا جلسات توجیهی توسط کارشناسان علوم مختلف از جمله روانشناسی ( پرورش خلاقیت) برگزار شود.

 مقدمه:

مطالعات نشان داده است که بشر اصولاً بکارگیری روشهای خلاق را در یادگیری ترجیح می دهد, روشهایی نظیر کاوش, لمس کردن, پرسش, آزمایش, دنبال مجهول رفتن و نظریه دادن, معلمین برخلاف متعلمین اغلب طرفدار دیکته کردن دانش و اطلاعات هستند.

شیوه های پرورش خلاقیت:

منظور ارائه راه کارهایی است که از آن طریق بتوانیم خلاقیت را در دانش آموزان رشد و شکوفا و همچنین تقویت نمائیم که در این راستا معلم_ مدیر و فعالیت های گروهی دانش آموزان و محیط نقش به بسزایی می توانند ایفا نمایند.

مقدمه

ددنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های بسیار فشرده جوامع گوناگون برای دست یابی به جدیدترین فن آوری و منابع قدرت هستیم, افراد تیز هوش_ خلاق و صاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا  به مثابه گران بهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند. 

تعریف و توصیف خلاقیت:

واژه خلاقیت عمر طولانی ندارد_ واژه نامه انگلیسی آکسفورد_ ظهور این کلمه را به سال ۱۸۷۵  میلادی در کتابی راجع به ادبیات نمایش انگلیسی, نسبت می دهد در این کتاب از قدرت خلاق شکسپیر سخن رفته است. خلاقیت واژه های بسیار مبهم و ارائه تعریفی از آن بسیار مشکل است_ پژوهشکران برداشت های متفاوتی از خلاقیت دارند و بالطبع, تعاریف متفاوتی از آن ارائه داده اند

چه عواملی در پرورش خلاقیت دانش آموزان می توانند موثر باشند؟

ذهنی که در جستجوی ثبات است راکد می ماند مانند همان آبگیر کنار رودخانه, این ذهن به زودی پر از فساد و پوسیدگی خواهد شد تنها ذهنی که دیوار, مانع, مکان استراحتی ندارد, بطور کامل با زندگی بدون وقفه درحال جلو رفتن, کشف و انفجار است تنها چنین ذهنی می تواند شادمان باشد و تا ابد نو, زیرا چنین ذهنی خود به خود خلاق است.

نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان:

۱)نقش مدیران درپرورش خلاقیت: سازمان خلاق نیازمند به مدیرخلاقی است که در ایجاد و حفظ فرهنگ اخلاق در درون سازمان و ترغیب, ترویج و بوجود آوردن انگیزه برای رفتار خلاق در افراد گروههای درون سازمان کوشا باشد. در این راستا, مدیران سازمانهای آموزشی باید هم از تجربه مفید در ایجاد چنین فرهنگی برخوردار بوده هم مورد تاکید کارکنان سازمان خود باشند, زیرا چنین تائیدی علاقمندی و اشتیاق افراد را افزایش می دهد.

اعطای جایزه به موفقیت های خلاق:

تحقیقات آموزشی نشان داده است که دانش آموزان تمایل زیادی به یادگیری در مسیرهایی دارند که در آنها جوایزی دریافت کرده اند اگر بخواهیم استعداد خلاق دانش آموزان شکوفا گردد, باید نمودهای خلاق آنان را تشویق کنیم دانش آموزان باید تشویق شوند که نظراتشان ارزش دارد این عمل با گوش دادن به نظرات آنها, توجه و آزمایش کردن آنها و بازگو کردن برای دیگران تحقق می یابد.

 دیدگاههای خلاقیت:

در مورد خلاقیت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد _ عده ای معتقدند که محصول نهایی فرآیند خلاقیت باید عینی و ملموس باشد و عده ای معتقدند که بیان یک اندیشه خلاق نیز رفتاری خلاق است.

دیدگاه محصول نهایی رفتار خلاق:

شاید این سئوال برا ی شما مطرح باشد که چه رفتاری خلاق  و چه رفتاری غیر خلاق است؟ دیدگاهی معتقد است که اگر محصول بدست آمده برای فردی که آن را ایجاد کرد

دیدگاه تجزیه و تحلیل رفتار خلاق:

این دیدگاه معتقد است که گاهی بر چگونگی یک رفتار خلاق برای ابداعات و اختراعاتی که می خواهیم انجام دهیم امری ضروری است, امروزه روان شناسان به این نکته رسیده اند که مغز بشر چگونه فعالیت می کند و چطور می توان توانمندی های بالقوه او را بالفعل در آورد.

دیدگاه ویژگی های شخصیتی و رفتار خلاق:

این سئوال مطرح است که آیا هر شخص با هر خصوصیتی می تواند یک شخص خلاق باشد؟ به این مثال توجه توجه کنید.

آیا فردی که قصد دارد بازرگانی موفق شود, می تواند شخصی خجالتی و کمرو باشد؟ آیا کسی که می خواهد خلبان شود می تواند ترس از بلندی داشته باشد و یا از دست دادن به کوچکترین عمل جسورانه واهمه داشته باشد؟

۲_ موانع اجتماعی خلاقیت:

موانع اجتماعی آندسته از موانع است که بطور مستقیم متاثر از محیط اجتماعی است و فرد خود به تنهایی نمی تواند به رفع آنان اقدام کند. این موانع بیشتر در محیط های خانوادگی وآموزش تجلی پیدا می کنند.

جامعه و نمونه آماری پژوهش :

جامعه آماری و منبع گردآوری اطلاعات در این پژوهش تعداد ۱۰ مدرسه راهنمایی ناحیه ۳ آموزش و پرورش شهرستان کرج است . جهت انجام پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردیده است .

توصیف وسایل و ابزار گردآوری اطلاعات:

جهت گردآوری اطلاعات از پرشسنامه حاوی ۲۰ سوال پاسخ بسته استفاده شده است که هر سوال دارای ۵ طیف (خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد ) می باشد . در پرسشنامه برای هر سوال تحقیق سوالات مخصوص به آنها تهیه و تنظیم گردیده است

پیشنهادات:

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان پیشنهادهایی را در جهت رشد و تقویت قوه خلاقیت دانش آموزان ارائه داد تا با تقویت وتاکید بر این نکات مثبت نقاط ضعف از بین برود .

۱)بهترین مکان جهت شناسایی استعدادها قوه خلاقیت وپرورش آنها محیط مدرسه است .

۲)امکانات وتجهیزات بیشتری به مدارس اختصاص داده شود که عامل مهمی در رشد وپرورش قوه خلاقیت وابتکار ددانش آموزان دارد.

منابع ومأخذ:

۱)پرورش خلاقیت: مؤلفان: ( بیژن علیپور ،علی شمسایی)

۲) پرورش استعداد همگانی ابداع وخلاقیت      مؤلفان : دکتر الکس اس . اسبورن   ترجمه : دکتر حسن قاسم زاده

۳)ماهنامه آموزشی- پژوهشی رشد معلم  شمار‎ه(۴) دی ماه ۷۵

۴)ماهنامه آموزشی –پژوهشی رشد معلم   شماره(۳)  آذر  ۷۷

۵)فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش بهار  ۱۳۷۹ –دوره هفتم

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش تخصصی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 − یک =