روش تحقیق

رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

 

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

این تحقیق دانشجویی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی مشتمل بر  ۷۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۳

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۵

اهمیت موضوع. ۵

فرضیه. ۶

متغیرها ۷

فصل ۲. ۸

رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی.. ۹

مقدمه. ۹

مبانی حسابداری.. ۹

مبنای نقدی (کامل) ۱۰

مبنای تعهدی (کامل) ۱۰

مبنای نیمه تعهدی.. ۱۱

مبنای تعهدی تعدیل شده ۱۱

مبنای نقدی تعدیل شده ۱۲

مزایای مبنای تعهدی.. ۱۲

حسابداری تعهدی.. ۱۴

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری.. ۱۷

فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها ۱۸

تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته. ۲۰

  • تجزیه و تحلیل و تشریح مطالب توسط مدیریت MD & A.. 24

سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا ۲۷

گزارشهای مالی تعهدی.. ۲۹

سیستمهای مدیریتی تعهدی.. ۳۰

گزارشگری جامع دولت.. ۳۱

بودجه بندی تعهدی.. ۳۲

دیدگاههای موافق و مخالف.. ۳۳

ناسازه ها و تضادها ۳۶

حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟ ۳۸

اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی.. ۳۸

ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی.. ۴۰

مفاهیم اساسی : ۴۱

اهداف صورتهای مالی: ۴۲

تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی.. ۴۵

اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی : ۴۶

مفاهیم و تعریف وجوه نقد. ۴۷

مزایای صورت جریانهای نقدی : ۴۸

ماهیت صورت جریانهای نقدی.. ۴۹

فعالیتهای عملیاتی : ۵۰

فعالیتهای تامین مالی.. ۵۰

تجزیه تحلیل و صورتهای مالی : ۵۱

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: ۵۲

نسبتهای مالی : ۵۲

سوابق موضوع تحقیق. ۵۴

فصل سوم. ۶۳

روش تحقیق. ۶۴

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات : ۶۵

چگونگی گرد آوری اطلاعات : ۶۵

اطلاعات مورد نیاز: ۶۶

اندازه گیری متغیرها ۶۶

منابع: ۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .

فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.

در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است  اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .

متغیرها

الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند.

 مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است.

انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. (‌باباجانی،۱۳۸۵‌)

گزارشگری جامع دولت

همانند گزارشهای سالانه ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد. برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیتهای مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به کار می رود. به نظر می رسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه گیری کند.

بودجه بندی تعهدی

بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت می گیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی می تواند با اهمیت باشد.

دیدگاههای موافق و مخالف

منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیتهای خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و مانده ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجیها»، «اثربخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات می کند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه ریزی شده نگهداری می شوند.این استدلا‌ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا‌حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیقتری از خدمات دولت ارائه می کند. گفته می شود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه های غیرنقدی مانند استهلا‌ک را حذف می کند.

ناسازه ها و تضادها

واقعیت این است که سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینه های مشترک میان برنامه ها ارائه نمی کند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلا‌عات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود.

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :

اندازه گیری متغیرها :۱. نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه سود وزیان ) ۲.نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی .

 

از طریق اندازه گیری ۱. نسبتهای مالی اسخراج شده از ترازنامه سود وزیان ۲.نسبتهای مالی استخراج شده از جریانهای نقدی ۳.نسبتهای ترکیبی از همه نسبتهای فوق

منابع:

رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

http://mehrabkarimi.persianblog.ir/

http://www.tehran.ir

http://nvsn.blogfa.com/

http://network.penco.ir

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 19 =