رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

مطلب رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مشتمل ۶۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق  ۲

الف – مسئله    ۲

ب – فرضیه  ۲

فایده تحقیق   ۳

روش انجام تحقیق ۳

پیش فرض ۴

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری ۴

روش آماری تحقیق ۵

روش جمع آوری داده ها  ۵

تعریف واژه ها  ۵

فصل دوم

تعریف افسردگی  ۸

علائم افسردگی  ۸

نشانه های افسردگی تب قطبی ۹

طبقه بندی افسردگی   ۱۰

دوره افسردگی ۱۰

فصل سوم

جامعه تحقیق ۱۲

نمونه برداری  ۱۲

ابزار تحقیق ۲۱

دستور اجرا   ۲۴

نحوه نمره گذاری  ۲۴

جدول تحقیق میزان افسردگی  ۲۴

طرح آزمایشی  ۲۵

شیوه اندازه گیری  ۲۶

کنترل ها  ۲۷

فصل چهارم

تحلیل نتایج  ۳۴

شیوه اندازه گیری. ۳۴

شیوه گروه بندی ۳۴

محاسبه لایه های آماری گروه اول  ۳۹

محاسبه لایه های آماری گروه دوم ۳۷

الف تدوین فرضیه  ۴۰

مسأله  ۴۰

فرضیه ۴۰

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل ۴۱

خطای استاندارد  ۴۱

فرضیه در این بخش  ۴۲

فرضیه صفر  ۴۲

فرض خلاف  ۴۲

نتیجه ۴۲

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری  ۴۵

خلاصه فصول ۴۶

مشکلات و محدودیتها ۴۷

پیشنهادات ۴۹

منابع ۵۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکاررا در زیر می توانید ببینید.

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌

۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

فرضیه :‌

افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

روش جمع آوری داده ها :‌

با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .

دو نوع اختلال افسردگی وجود دارد :‌

افسردگی یک قطبی طی آن فرد فقط از نشانه های افسردگی رنج می برند بدون اینکه اصلاً به مانی مبتلا شود .

دو نوع اختلال افسردگی وجود دارد :‌

افسردگی یک قطبی طی آن فرد فقط از نشانه های افسردگی رنج می برند بدون اینکه اصلاً به مانی مبتلا شود .

طبقه بندی افسردگی :

افسردگی دوره ای : بسیار متداول تر است ، کمتر از دو سال تمام افسرده است شروع آن مشخص است

ابزار تحقیق (وسایل و محرک) :

ابزار و وسایل این پژوهش تست افسردگی بک است این شکل کوتاه یا اختصاری تست بک در مقایسه با شکل اول آن دارای مزیت عمده است .

جدول تخمین میزان افسردگی :

در جدول زیر به ترتیب نمرات مبتنی بر تحلیل توزیع فراوانی اقتصادی است .

تدوین یافته ها

هدف اصلی این تحقیق این است که اطلاعاتی را که از طریق آزمایش اجراء شده کسب تا احتمالاً بتوان پاسخی را برای فرضیه تدوین شده در ارتباط با مسئله این پژوهش ارائه نمود .

منابع :

الف – دلاور علی – ۱۳۷۲ – روش آماری در روان شناسی و علوم تربیتی انتشارات دانشگاه نور تهران

ب – شاملو سعید – ۱۳۷۰ – آسیب شناسی روانی – تهران – انتشارات رشد

ج – گنجی ، حمزه – (مترجم) – فرانسوا برتیوم – اندره لامورد (نویسنده) مقدمه تحقیق در روانشناسی – انتشارات پناه افزای ۱۳۷۳

د – قراچه داغی – مهدی – (مترجم) دیود برنز (نویسنده) روانشناسی افسردگی تهران ، انتشارات روشنگر – ۱۳۷۰

هـ- نعمت زاده ماهانی – کاظم – بازبینی ادبیات و توصیه های نظری اثرات ضد افسردگی و ورزش

و – خلجی – حسن – فعالیت های جسمانی و فواید روان شناختی آن – ۱۳۷۲

ر – پور افکاری – نصرالله – نشان شناسی بیماری روانی – انتشارات تابش

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + هفده =