رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین

آیا احساس ارزشمندی (عزت نفس) فرزندان یااحساس حقارت آنان یا نگرشهای تربیتی والدین مرتبط است ؟ آیا می توان از روی سبک تربیتی خانواده به میزان عزت نفس فرزندان پی برد ؟ هر انسانی به تناسب موقعیت و شرایط زندگی، یک تجربه ذهنی از خود و دیگران دارد و زیر کیفیت، استواری و ثبات این تجربه ذهنی که از آن به «عزت نفس» تعبیر می شود. شالوده و زیر بنای شخصیتی هر انسانی است که اگر خدشه دار شود، اثرات ناگواری بر عملکرد زندگی فرد می گذارد.

این تحقیق دانشجویی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین مشتمل بر  ۱۰۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول – معرفی پژوهش….. ۳

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۵

اهمیت تحقیق… ۹

اهداف پژوهش….. ۱۴

فرضیه های پژوهش….. ۱۴

متغیرهای اساسی تحقیق… ۱۵

متغیر مستقل و وابسته. ۱۵

متغیرهای کنترل.. ۱۶

متغیرهای مزاحم.. ۱۶

تعریف مفاهیم.. ۱۶

فصل دوم – ادبیات پژوهش….. ۱۹

بخش اول : عزت نفس….. ۱۹

بخش اول : مفاهیم و تعاریف عزت نفس….. ۱۹

عوامل مؤثر در افزایش و کاهش عزت نفس….. ۲۸

تأثیر عوامل مهم در تحول عزت نفس….. ۳۲

بخش دوم : شیوه های فرزند پروری… ۳۵

بخش سوم : دیدگاههای نظری… ۶۴

بخش چهارم – سوابق پژوهش : ۸۳

فصل سوم – روش پژوهش : ۹۳

روش پژوهش : ۹۳

جامعه آماری… ۹۳

روش نموئه گیری و انتخاب نمونه. ۹۴

ابزار اندازه گیری… ۹۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

آیا احساس ارزشمندی (عزت نفس) فرزندان یااحساس حقارت آنان یا نگرشهای تربیتی والدین مرتبط است ؟ آیا می توان از روی سبک تربیتی خانواده به میزان عزت نفس فرزندان پی برد ؟

هر انسانی به تناسب موقعیت و شرایط زندگی، یک تجربه ذهنی از خود و دیگران دارد و زیر کیفیت، استواری و ثبات این تجربه ذهنی که از آن به «عزت نفس» تعبیر می شود. شالوده و زیر بنای شخصیتی هر انسانی است که اگر خدشه دار شود، اثرات ناگواری بر عملکرد زندگی فرد می گذارد.

دیدگاههای نظری

۱ ) نظریه ابراهام مازلو

 مازلو هدف و آرمان اصلی را تربیت و تقلای او رادر دست یافتن به مرتبه والای انسانی و همانا تحقیق خویشتن را خودشکوفایی می داند. ولی مراتبی را برای دسترسی به این آرمان به صورت سلسله مراتب نیازها تدوین نموده که یکی از این مراحل را احساس ارزشی و احساس عزت نفس بیان می دارد که در ذیل ضمن بحث و بررسی نظریات مازلو، پیرامون عزت نفس، سایر سلسله مراتب نیازها را به طور مختصر بیان خواهیم نمود.

سوابق پژوهش در داخل کشور

براساس تحقیقی که در سال ۷۰ – ۶۹ ، توسط اسماعیل بیابانگرد در تهران با عنوان رابطه عزت نفس و منبع کنترل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان انجام شده است، همانند تحقیق کوپر اسمیت ۱۹۶۷ ، نشان می دهد که افراد با عزت نفس بالا بیشتر از افراد با عزت نفس پایین، احساس اطمینان، خلاقیت، با استعداد بودن و ابراز وجود می کنند. وی بین سه متغیر مذکور رابطه معناداری مشاهده نمود.

ابزار اندازه گیری

جهت سنجش میزان عزت نفس دانش آموزان از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و جهت تعیین نوع شیوه تربیتی والدین از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین استفاده شد.

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این پرسشنامه دارای درجه بالایی از اعتبار و روایی است و دارای امتیاز «بین فرهنگی» بودن نیز هست. زیرا هم بر روی دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی انگلیسی نرم گیری شده و هم بر روی دانشجویان عرب در دانشگاه عربستان سعودی انجام شده است.

روش اجرای پژوهش

رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین

 جهت اجرای پرسشنامه پژوهشی لازم بود که در ۴ دبیرستان دخترانه در منطقه ۵ شهر تهران آزمون به عمل آید. با گرفتن معرفی نامه از دانشگاه به منظور گردآوری اطلاعات به آموزش و پرورش کل مراجعه و با روجوع به اسامی مدارس، ۴ مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و برای آنها از اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ معرفی نامه گرفته شد. محقق با ارائه معرفی نامه به مدیر مدرسه خواستار همکاری آنها در انجام تحقیقات شد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.