رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان استان خراسان شمالی

امام علی ابن ابی طالب (ع) در فرمان تاریخی و ارزشمند خویش به مالک اشتر ، آن سردار دلاور خویش را هشدار می دهد که آداب و سنن شایسته که سران این امت بر آن بوده اند و توده مردم خو گرفته اند مشکن نباید سنتی بنیانگذاری که به پاره ای از سنت های زیبنده گذشتگان آسیب رساند که پاداش او راست که آن نیکو منجر به بال تو راست که آن سنت شکنی .

مطلب رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان استان خراسان شمالی مشتمل ۷۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

بیان مسئله پژوهش : ۲

اهمیت وضرورت پژوهش : ۴

اهداف تحقیق : ۶

فرضیه اصلی : ۶

فرضیه های فرعی : ۶

متغییرهای پژوهش : ۷

تعریف اصطلاحات : ۷

تعاریف عملیاتی : ۱۰

مقدمه : ۱۲

الف : سازمان.. ۱۳

مفهوم و ضرورت ایجاد سازمانها : ۱۴

سازمان از دیدگاه پسامدرنیسم: ۱۵

ب: فرهنگ سازمانی.. ۱۸

تعاریف فرهنگ سازمانی: ۱۸

تعاریفی از فرهنگ سازمانی.. ۲۰

تاریخچه فرهنگ سازمانی : ۲۱

شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی : ۲۲

زنده نگهداشتن فرهنگ سازمانی : ۲۳

گزینش : ۲۳

مدیریت عالی سازمان : ۲۴

جامعه پذیری : ۲۴

شیوه شکل گیری (فرهنگ سازمانی ): ۲۶

ویژگی های فرهنگ سازمانی : ۲۷

تقسیم بندی دیگری از ویژگیهای فرهنگ سازمانی.. ۲۸

تقسیم بندی دیگری از ویژگیهای فرهنگ سازمانی.. ۲۹

استراتژی و فرهنگ سازمانی : ۳۰

انواع فرهنگ سازمانی : ۳۲

مجموعه ای پیشرفته از الگوها : ۳۷

نتیجه گیری : ۳۹

اهمیت روحیه در سازمان: ۴۰

۱/۲  مفهوم روحیه و اهمیت توجه به آن در مدیریت : ۴۲

۲/۲ تعاریف روحیه : ۴۲

عوامل موثر در ایجاد روحیه مثبت : ۴۳

۵/۲علائم ضعف روحیه در یک سازمان اداری : ۴۵

۶/۲ روشهای تعیین میزان روحیه کارکنان : ۴۶

۷/۲ سبک های مدیریت : ۴۷

۸/۲- انواع سبک ها از دیدگاه لیکرت (LIKERT) : 48

۹/۲- نحوه مدیریت و تائید آن در رضایت کارکنان : ۵۳

۱۰/۲ – چگونگی رضایت از نحوه مدیریت مدیر اداری : ۵۴

ج- پیشینه تحقیق : ۵۵

مطالعه انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج از کشور : ۶۱

تعاریف فرهنگ سازمانی از دیدگاههای مختلف : ۶۷

نتیجه گیری : ۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان استان خراسان شمالی را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله پژوهش :

امام علی ابن ابی طالب (ع) در فرمان تاریخی و ارزشمند خویش به مالک اشتر ، آن سردار دلاور خویش را هشدار می دهد که آداب و سنن شایسته که سران این امت بر آن بوده اند و توده مردم خو گرفته اند مشکن نباید سنتی بنیانگذاری که به پاره ای از سنت های زیبنده گذشتگان آسیب رساند که پاداش او راست که آن نیکو منجر به بال تو راست که آن سنت شکنی .

اهمیت وضرورت پژوهش :

در شرایط  زمانی کنونی تغییر در سازمانها به صورت امری روزمره در آمده است این تغییرات همواره فشارهایی را بر سازمانها وارد می کنند و این نشانه ها زمانی بازتاب بیشتری خواهد داشت که سازمان تجربه زیادی در رابطه با تغییر نداشته باشد به همین دلیل امروزه ، خیلی از سازمان ها تلاش زیادی را برای رفع این کاستی ها و سازگاری با محیط که به سرعت در حال تغییرات آغاز کرده اند .

فرهنگ مشارکتی :

در فرهنگ مشارکتی از اعضاء سازمان خواسته می شود . که در امور مشارکت کنند تا شرکت بتوانند از عهده انتظارات عوامل محیطی در حال تغییر برآید . در این فرهنگ به نیازهای کارکنان توجه می شود .

فرهنگ مشارکتی :

در این پژوهش منظور از فرهنگ مشارکتی همکاری و شرکت کارکنان در فعالیتهای سازمان می باشد که موجب افزایش تعهد و احساس مسئولیت افراد نسبت به هدفهای سازمان شود .

تعریف سازمان :

سازمان جمع پریشانی از افراد انسانی نیست بلکه واحدی است مستقل که از یک سلسله نقشها ، ارزش‌ها ، مراتب و مقاماتی که بر مبنای نهادها و نیازهای اجتماعی پی ریزی گردیده اند به وجود آمده است . بنابراین می توان سازمان را چنین تعریف کرد

مفهوم و ضرورت ایجاد سازمانها :

آدمی برای پاسخ به نیازهای متعدد و گسترده معنوی و مادی خود ناگزیر است از همفکری ، همکاری و تشریک مساعی با انسانهای دیگر در قالبها و نظامهای خاصی استفاده کند که امروز به آن سازمان می گویند .

سازمان از دیدگاه پسامدرنیسم:

همان طور که سازمان های دوره قبل از صنعتی شدن در پی اهداف و غایتی بودند برای سازمانهای عصر مدرن و صنعتی هم اهداف و غایتی وجود دارد . زمانی که تاکید اساسی برساخت ماشین های ساده و تولید انبوه کالاها و خدمات در یک مفهوم برتکنولوژی صنعتی است .

تعاریف فرهنگ سازمانی:

با اینکه از دیر باز فرهنگ سازمانی برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کاربرده می شود . درباره آن سخن بسیار گفته شده است ولی درباره فرهنگ سازمانی و یا آنچه که خمیرمایه کار و رفتار مردمان در سازمان است تا این سالها سخن اندک و کوتاه گفته شده است .

تاریخچه فرهنگ سازمانی :

با آن که استفاده از اصطلاح فرهنگ سازمانی ، جدید بوده و تقریباً در اوایل قرن بیستم آغاز گردید . اما توجه فرهنگ گروه کار موضوع جدیدی نیست . فرهنگ سازمانی موضوعی است که اخیراً در قلمرو رفتار سازمانی و بالندگی سازمانی مطرح است .

شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی :

رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان استان خراسان شمالی

آداب ، رسوم ، سنت ها و شیوه ای که یک سازمان کارها را انجام می دهد . تا حد زیادی به گذشته آن و تجربیات موفقیت آمیزی که آن سازمان در این تلاش ها داشته است . بستگی دارد . این موضوع ما را به منبع اصلی فرهنگ سازمانی یعنی بینانگذاران آن رهنمون می شود .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − دوازده =