پایان نامه

رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است

مطلب  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل  مشتمل  ۹۹  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول.. ۵

«کلیات پژوهش». ۵

مقدمه: ۶

طرح مساله و چهارچوب نظری آن: ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۳

هدف پژوهش : ۱۴

فرضیه های پژوهش: ۱۴

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: ۱۵

تعریف نظری متغیرها ۱۵

تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۶

فصل دوم. ۱۷

«ادبیات و پیشینه پژوهش». ۱۷

شغلچیست؟. ۱۸

حرفه: ۱۹

وظیفه: ۱۹

گروه شغلی: ۲۰

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی.. ۲۰

تاریخچه روان شناسی کار در ایران.. ۲۵

فشار روانی یا استرس چیست؟. ۲۶

عوامل موثر در ایجاد استرس…. ۳۰

رابطه بین استرس و عملکرد. ۳۳

استرس شغلی.. ۳۳

زیان ها و هزینه‌های ناشی از استرس شغلی.. ۳۶

مراحل فشار روانی.. ۴۱

نشانه های سازگاری عمومی:‌ ۴۵

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی: ۴۵

الزامات شغلی : ۴۶

الزامات فیزیکی: ۴۷

الزامات نقش…. ۴۸

الزامات مراوده با دیگران.. ۴۸

پی‌آمدهای فشار عصبی.. ۴۹

پی آمدهای فردی.. ۵۰

پی‌آمدهای رفتای: ۵۰

پی‌امدهای روانی: ۵۲

پی‌امدهای جسمی: ۵۲

عملکرد: ۵۲

کناره‌گیری: ۵۳

طرز تلقی ها: ۵۴

واماندگی: ۵۴

استرانژی‌های مقابله با فشار روانی.. ۵۸

استراتژیهای مقابله فردی.. ۵۹

مدیریت نقش: ۶۱

گروه‌های پشتیبان: ۶۲

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان.. ۶۳

کاهش تعارض و روشن نمودن نقش سازمانی: ۶۴

طرح بهبود کار راهه شغلی و ایجاد مشاوره: ۶۴

هدف از مشاوره روانی چیست؟. ۶۷

تقویت مبانی دینی.. ۶۷

فرسودگی شغل چیست؟. ۶۹

فرسودگی شغل چه زمانی رخ می‌دهد. ۷۲

نشانه‌های فرسودگی شغلی.. ۷۳

انواع فرسودگی: ۷۴

پژوهش‌های انجام شده در ایران: ۷۶

پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور ۷۸

نتیجه نهایی: ۸۰

فصل سوم. ۸۱

«روش پژوهش». ۸۱

جامعه آماری: ۸۲

نمودار آماری: ۸۲

روش نمونه‌گیری: ۸۲

ابزار پژوهش…. ۸۳

پرسشنامه استرس: ۸۳

نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه استرس: ۸۴

اعتبار و روایی پرسشنامه: ۸۶

روش اجرا: ۸۶

طرح پژوهش: ۸۷

فصل چهارم. ۸۸

فصل پنجم.. ۸۹

«بحث و نتیجه‌گیری». ۸۹

مقدمه: ۹۰

محدودیت‌های پژوهش…. ۹۳

پیشنهادات پژوهش: ۹۴

فهرست منابع.. ۹۵

پیوست‌ها ۹۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله   رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل  را در زیر می توانید ببینید.

طرح مساله و چهارچوب نظری آن:

هر چند فشار روانی به شکل‌های مختلفی تعریف شده است اما زمینه مشترک همه آن تعاریف این است که علت ایجاد فشار عصبی وجود محرکی به صورت فیزیکی یا روانی است که فرد به طریق خاصی نسبت به آن عکس‌العمل نشان می دهد.

شغل چیست؟

کلمه شغل غالباً بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش از تعریف شغل لازم است پست توضیح داده شود.

استرس شغلی

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل‌های استرس‌زا و آن گونه وضعیت‌های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند.

مراحل فشار روانی

سلیمه که توجه خود را بر پاسخ بدن در برابر خواست هایی که بر‌آن وارد می‌شوند متمرکز کرده بود معتقد بود که این پاسخ، پاسخ غیر اختصاصی است.

پی آمدهای فردی

پی آمدهای فردی نتایجی هستند که عمدتاً بر فرد اثر می گذارند. هر چند ممکن است سازمان نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این پیامد متاثر شود ولی این فرد است که بهای اصلی را می‌پردازد.

طرز تلقی ها:

یکی دیگر از پیامدهای مستقیم سازمانی فشار عصبی کارکنان به طرز مربوط می‌شود رضایت شغلی، روحیه و تعهد سازمانی همزمان با انگیزش فرد از فشار عصبی صدمه می بیند.

گروه‌های پشتیبان:

آخرین استراتژی مقابله با فشار عصبی ایجاد حفظ گروههای ؟؟ است یک گروه پشتیبان گروه ساده‌ای متشکل از اعضا خانواده یا دوستامی است که فرد می تواند وقت خود را با آنها بگذراند.

فرسودگی شغل چیست؟

کریستینا مسلچ،معتقد است که فرسودگی شغلی پاسخی است که به استرسورهای مزمن شغلی، مقابله با عوامل استرس زای مزمن شغل بسیار مشکل است.

طرح پژوهش:

نوع طرح پژوهش مورد نظر پس رویدادی است و تجزیه وتجلیل داده های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی است.

فهرست منابع پایان‌نامه‌ها

رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

ـ تیموری، مینا ( ۱۳۸۳) بررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

ـ دباغ، پارمشیاه (۱۳۷۳) بررسی تاثیر روانی و کارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =