رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می باشد در این پروژه سعی شده است که این سیاست را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

تاریخچه انبوه سازی : ۴

اهداف تحقیق.. ۷

اهمیت تحقیق.. ۸

ارزیابی انبوه سازی و کوچک سازی (معایب انبوه سازی) ۱۰

آثار محیطی و کالبدی : ۱۵

مزایای انبوه سازی.. ۱۹

بررسی مسکن یزد. ۲۰

علل توسعه بی رویه شهر یزد بعد از انقلاب  اسلامی با تأکید برمهاجرتهای روستایی.. ۲۴

تولید مسکن در یزد. ۲۶

پاسخگویی به فرضیات… ۲۸

نتیجه گیری : ۳۲

ارائه پیشنهادات : ۳۸

منابع و مآخذ. ۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت  را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه:

همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می باشد

در این پروژه سعی شده است که این سیاست را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

تاریخچه انبوه سازی :

 • جهان ، ۲- ایران ۳ – یزد
 • جهان :

روش انبوه سازی و کوچک سازی ریشه در تاریخ و شرایط خاص دارند شاید بتوان سابقه این امر را در دوران مصر باستان بازیافت . در آن دوران برای هزاران نفر کارگری که ساختن اهرام ثلاثه را بر عهده داشته اند مجموعه مسکونی متراکم وانبوهی با حداقل امکانات بنا شده بود .

اهمیت تحقیق

شهر یزد در حال حاضر به عنوان یک کانون جمعیتی مهم در استان یزد مطرح است این شهر نیمی از جمیعت شهری استان و ۹۰ درصد شهرنشینان یزد را در خود جای داده است علاوه بر تمرکز جمعیت دراین شهر ، امکانات و تأسیسات بسیاری نیز چه در خود شهر و چه در پیرامون آن متمرکز و مجتمع شده است

ارزیابی انبوه سازی و کوچک سازی (معایب انبوه سازی)

برای ساختمانهای همسان و کوچکی به عنوان طرحهای انبوه سازی و کوچک سازی و باهدف تأمین مسکن ارزان برای اقشار کم در آمد ساخته می شوند تبعاتی را می توان برشمرد که مستقیماً بر انسان ( فرد و خانواده ) بر فرهنگ او و بر کالبد شهر اثر می گذارند . این تبعات در سه گروه «آثار انسانی »،«‌آثار فرهنگی و اجتماعی » و «‌آثار محیطی و کالبدی » قابل طبقه هستند :

آثار محیطی و کالبدی :

هر گونه ساخت و ساز وتغییرات در محیط طبیعی تبعات ( غالباً‌منفی ) را در پی دارد که در جهت مصون داشتن جامعه از این تبعات ، مد نظر قرار دادن آنها در طول برنامهر یزی و اجرا و در حین بهره برداری ضرورت دارد پروژه های بزرگ انبوه سازی در شهرها از جهات بسیاری آثار زیانباری بر محیط زیست انسان دارند  جهت اول اینکه به دلیل استفاده از حاشیه‌شهرها که عموماً از بهترین زمینهای کشاورزی می باشند خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست طبیعی وارد می شود

مزایای انبوه سازی

در واقع ، ساخت انفرادی که همان ساخت سنتی است در اجرای هر یک از مقوله های بالا رد نقطه مقابل ساخت انبوه قرار می گیرد به بیان دیگر ، در ساخت سنتی ، دسترسی به منابع مالی محدود اتلاف در مصرف مصالح زیاد ، سرعت ساخت در حد پایین ، ارتقای تکنولوژی کند و… است که این محدودیت ها و اتلاف منابع با روح زمانه ما بهره وری بالایی مطالبه می کند .

بررسی مسکن یزد

از آن جایی که بخش بزرگی از زمینهای شهری به کاربری مسکونی اختصاص می یابد و به دلیل نقش ویژه مسکن در زندگی شهرنشینان بررسی خصوصیات آن از ضرورت های انجام هر گونه برنامه ریزی و طراحی شهری است .

همچنین اغلب سیاستهایی که به مرحله اجرا می رسد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مسکن شهرها را هدف قرار داده است به همین منظور به طور خلاصه در این بخش به بررسی وضعیت عمومی مسکن در شهر یزد می پردازیم :

علل توسعه بی رویه شهر یزد بعد از انقلاب  اسلامی با تأکید برمهاجرتهای روستایی

دریزد در سال ۶۵ متوسط اتاق در واحد مسکونی ۰۲/۴ و متوسط تعداد خانوار در واحد مسکونی ۰۹/۱ و متوسط نفر در اتاق ۲۵/۱ ودر سال ۷۵ متوسط اتاق خانوار در واحد مسکونی ۰۸/۱ و متوسط نفر در واحد مسکونی ۶۷/۴ و متوسط نفر در اتاق ۰۲/۱ بوده است

تولید مسکن در یزد

با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر تشویق سازندگان به انبوه سازی مسکن جهت ساخت و عرضه مسکن ساخته شده به بازار مصرف و بر اساس برنامه های توسعه و مطرح شدن الگوی مصرف و حمایت دولت از سازندگان و بهره برداران واحدهای مسکونی زیر بنای محدود روند ساخت و ساز شکل جدیدی یافت در پی آن پروژه های حمایتی و استیجاری (‌اجاره به شکل تملیک ) مطرح گردید :

پاسخگویی به فرضیات

فرضیه اول

انبوه سازی در یزد در تأمین نیاز مسکن مردم یزد تأثیر بسزایی داشته است.

با توجه به موارد ذکر شده در فصل سوم تحقیق ( بررسی وضع موجود مسکن یزد ) می توان گفت که انبوه سازی مسکن در یزد نقش چندان مهمی در تأمین مسکن خود مردم یزد نداشته است و تحقیقاتی که قبلاً دراین مورد انجام شده از جمله این تحقیقات و بررسی ها پژوهش مهندس ناصر مشهدیزاده با موضوع بررسی زمینه‌های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی آپارتمانشینی و اپارتمان سازی در شهر یزد خود دلیل بر صحت این مطلب است

نتیجه گیری :

نتیجه گیری بر اساس پرسشنامه :

 • اکثر خانوارهای ساکن در آپارتمان ها در یزد شغل دولتی دارند
 • اکثر خانوارها ساکن در آپارتمانها دارای میزان درآمد ۱۰ الی ۲۰۰ هزار تومان هستند که طبقه متوسط جامعه را تشکیل می دهند
 • اکثر خانوارهای ساکن در آپارتمانها دارای جمعیت بین ۲ الی ۴ نفر بوده اند (۹۱%) که نشان دهنده این است که افراد ساکن در آپارتمان خانواده های هسته ای‌و کم جمعیت هستند
 • افراد ساکن در آپارتمان در یزد یزدی اند ۵۱% و بقیه ۴۹ غیر یزدی
 • نحوه گذراندن اوقات فراغت خانواده های آپارتمان نشین اکثراً درخارج مجتمع مسکونی تأمین می شود (۳۳% به بیرون رفتن از خانه اوقات فراغت خود را می‌گذرانند .)
 • اکثر افراد آپارتمان نشین در صورت داشتن مسکن ویلایی ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را در خانه و آبیاری باغچه بگذرانند .

ارائه پیشنهادات :

 • متحد الشکل بودن پروژه های انبوه سازی موجب عدم مطلوبیت آن شده است چون به سلامت ، فرهنگها و مسائل فرهنگی واجتماعی توجه ندارد و باید پروژه های انبوه سازی در قالب برنامه ریزی جامع و همه سونگر اجرا شود تا سبب تبعات منفی فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی محیطی نگردد
 • وجود متراژ بیش از ۹۰ متر برای واحد مسکونی در یزد شاید یکی از راهکارهای باشد که بتواند آپارتمان نشینی را تشویق کند و در تأمین نیازهای خانواده وانتظارات خانواده از مسکن کمک کند
 • ایجاد فضای باز مشترک بیشتر امکانات فضای سبز ، فضای بازی کودکان و محل تجمع و تعامل اجتماعی مثل سالنهایی با کاربریهای مختلف می تواند در رفع مشکلات مسکن آپارتمانی مردم یزد کمک کند چونکه با توجه به پاسخهای خود افراد ساکن اپارتمان و مشاهده میدانی مشخص شد که موارد ذکر شده یا وجود ندارد و یا نسبتاً ناقص است

منابع و مآخذ

۱- اسمعیل پور ، فاطمه ، علل توسعه بی رویه شهر یزد ، بعد از انقلاب با تأکید بر مهاجرتهای روستایی ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا سال ۸۰.

۲- سازمان  مسکن و شهرسازی استان یزد، دست در دست خشت بر خشت ، صفحه ۱۵۷.

۳-کیهان زاده ، آرش ، بررسی مجتمع های مسکونی بلند مرتبه از دیدگاه اجتماعی مجله انبوه سازان ، مسکن شماره ۶ ، ص ۱۸-۱۵.

۴- نقی زاده ، محمد ، انبوه سازی و پسامدهای آن مجله مسکن انقلاب شماره ۱۰۵، صفحه ۴.۳.

۵- صادقی، افسانه ، رویکردی به تأثیرات انبوه سازی مسکن دربافت جدید بر توسعه درون شهری ؛ مجله انبوه سازان مسکن شماره ۶، ص ۶

۶- مشهدیزاده ، ناصر ، بررسیهای زمینه اقتصادی اجتماعی و کالبدی آپارتمانشینی و آپارتمانسازی در شهر یزد ، مجموعه مقالات سمینارهای توسعه مسکن ،ص ۲۴۲،۳۴۳.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 3 =