دعا وباورهای مردم

دعا از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و روش زندگی مردم گذاشته است وهمیشه از ارکان مهم زندگی مردم بوده است . هر چه به عقب بر می گردیم دعا ، دعا نویسی ، جادو و امثالهم در فرهنگ و آیین ها پررنگ تر دیده می شود .

مطلب دعا وباورهای مردم مشتمل۱۰۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

بیان مسأله : ۲

روش تحقیق : ۳

مشکلات تحقیق : ۳

جادوگری و پیدایش آن : ۴

_جادو و تعریف آن : ۱۲

انواع جادو : ۲۰

جادوی لفظی : ۲۰

جادوی عملی : ۲۱

جادوی تقلیدی و تهدیدی : ۲۲

جادو میان بدویان : ۲۶

جادوگری در کتابهای مقدس : ۳۱

رابطه ی دین و جادوو دعا : ۳۵

دیدگاه تکاملی درباره ی دین و جادو : ۳۶

دیدگاه جامعه شناسی در مورد دین وجادو : ۳۸

جادوگری در ایران : ۴۰

طلسم : ۴۲

تعویذ : ۴۳

تقسیم بندی انواع طلسم : ۵۱

عناصر طبیعی : ۵۲

اعضای بدن حیوانات : ۵۶

اعضای بدن انسان : ۵۷

شبدر چهاربرگ… ۶۰

سنگ : ۶۱

طلسم های ساخت دست بشر : ۶۵

نقش : ۶۵

حروف : ۶۷

حروف ابجد : ۶۷

نقش و حروف : ۷۰

انواع خطوط و الفاظ.. ۷۹

ذکر : ۸۰

اشیاء شخصی : ۸۱

تقسیم بندی از نظر عملیات : ۸۳

جنس مواد به کار رفته در طلسم ها : ۸۴

تقسیم بندی از نظر اوقات استفاده : ۸۴

تقسیم بندی از نظر موارد استفاده : ۸۶

دعا : ۸۷

شرایط دعا : ۸۹

دعاهای مختلف و کاربرد آنها : ۹۰

صیدور : ۹۶

دعا  و دعا نویسی دربین مردم  زمان ما : ۹۸

نتیجه : ۱۰۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله دعا وباورهای مردم را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسأله :

دعا از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و روش زندگی مردم گذاشته است وهمیشه از ارکان مهم زندگی مردم بوده است . هر چه به عقب بر می گردیم دعا ، دعا نویسی ، جادو و امثالهم در فرهنگ و آیین ها پررنگ تر دیده می شود .

مشکلات تحقیق :

با وجود اینکه دعا در زندگی روزمره مردم ایران نقش ارزنده ای دارد ولی متأسفانه منابع واطلاعات بسیار کمی در این مورد در ایران وجود دارد و اطلاعات به راحتی و سهولت در رست رس قرار نمی گیرد و همچنین دعا نویسان و کسانی نیز که در این باره اطلاعات زیادی دارند به راحتی اطلاعات خود را در اختیار کسی قرار نمی دهند ،

جادوگری و پیدایش آن :

همانطور که ذکر شده جادو و جادوگری در زندگی بدویان نقش مهمی داشته است . جادو برای رسیدن به اهداف بسیار گوناگونی مورد استعمال قرار می گرفته است ، مثل مسلط کردن اراده ی انسانی بر پدیده های طبیعی و حفظ فرد از گزند دشمنان و خطرات احتمالی و بالا بردن قدرت تخریب او در مبارزه با دشمنان واز این قبیل .

انواع جادو :

جادو در جایی آغاز می گردد که تکنولوژی مکانیکی وجود ندارد . هر فرد از اهالی ملانزی می داند که جادو برای او بذری نخواهد کاشت ، لذا خود این کار را می کند . وی همچنین می داند که هر چقدر با مهارت شخم بزند و تخم بکارد باز عوامل ناشناختنی بسیاری مانع رشد و فراوانی محصول می گردند ، و کنترل این نیروها از عهده ی او خارج است .

جادوی عملی :

جادوی عملی از راه بعضی اعمال و به کاربردن اشیاء ، طلسمات و تعویذات معمول می شود . از این رو از جادوی لفظی هم مشکل تراست .

جادوی عملی به مرحله تخصصی رسیده و مخصوص به جوامع اواخر و اوایل عصر فلز ، از حدود ده هزار تا سه هزار سال پیش از میلاد یعنی آغاز عصر کشاورزی و چوپانی در آستانه شهرنشینی است .

جادوی لفظی :

جادو کاری چه درزمان قدیم و چه در زمان حاضر به طور کلی از دو راه معمول شده است . یکی به وسیله ی الفاظ ، کلمات و جملات ، مانند اوراد واذکار ، نفرین و دیگری به وسیله ی اعمال ، حرکات و اشیاء . از این رو با ید جادو کاری را به دو قسمت تقسیم کرد .

جادوی تقلیدی و تهدیدی :

هر یک از جادوهای لفظی و عملی یا تقلیدی هستند یا تهدیدی، جادوی تقلیدی چنان است که انسان ابتدایی چون همه ی موجودات را مانند خود دارای نفس واراده تصور می کند از آنها می خواهد که دوستانه کارهایی را که جادوگر می خواهد و به عنوان الگو انجام می دهد ، آنها نیز از او تقلید کنند و چنان نمایند .

جادو میان بدویان :

ذهن مردم بدوی چون قادر به تحلیل منطقی رویدادها نبود برای ارضای خاطر خود و برگرداندن خیالی جریان امور به نفع خویش به و جادو پناه برد .چنانکه سحر و جادو در تارو پود زندگی مردم بدوی نفوذ بسیاری داشت و جادوگران نیز تأثیر بسیار زیادی در چنین جوامعی داشتند .

جادوگری در کتابهای مقدس :

در تمامی کتابهای مقدس جادوگری به شدت محکو م شده است و جادوگران منفور و مطرود هستند . گروهی از دانشمندان یهود به ویژه در دوران های اولیه تلمود برای ریشه کن نمود فساد ، سحر و جادو که جامعه را مورد تهدید قرارداده بود با شهامت و شدت تمام مبارزه کردند ولی این مبارزات به جایی نرسید و ساده لوحی بر عقل و ایمان چیره شد .

دیدگاه تکاملی درباره ی دین و جادو :

جادو هرگز به مرحله ای نرسید که بتواند در جامعه سازمانهای متشکلی به خود اختصاص دهد هر چند دین های متشکل ممکن است تا حدی جادو و مراسم مربوط به آن را به غیر مستقیم به کار گرفته باشند . دین مخالف جادو است و جادوگر به خاطر دخل وتصرف در اراده ی و قدرت الاهی کافر و مشرک شمرده می شود .

دیدگاه جامعه شناسی در مورد دین وجادو :

علمای علم ادیان در جامعه شناسی ادیان ، مذاهب و دین گونه هایی را که از بدو تشکیل جامعه تا امروز ایجاد شده است حال حق یا باطل به نام دین خوانده اند . اما علمای دیندار میان دین هایی  که متکی و مرتبط به پیامبران و وحی هستند و آنهایی که به عنوان فرهنگ جامعه محصول زندگی اجتماعی اند تفاوت قائل هستند .

تقسیم بندی انواع طلسم :

دسته بندی طلسم و تعویذ ما را در شناختن آنها یاری می کند . به همین منظور چند دسته بندی به شکل های زیر صورت گرفته است . مشخصاً این تقسیم بندی ها کامل نمی باشند و فقط در حد مطالعات این پایان نامه تنظیم شده اند .

اعضای بدن حیوانات :

مار از عمده ترین تصاویر مثالی سرچشمه حیات و تخیل است. این جانور خاکی یا زمینی هم مورد اعزاز و پرستش بوده است و هم موجب وحشت و نفرت . ظهور اسرار آمیزش بر زمین و غیب شدن ناگهانی آن در جهان  ناشناخته زیر زمین مایه خیالبافی و قصه پردازی بوده است . بدین وجه که مار را موجودی مافوق انسان و طبیعت که از ارواح و جانهای نیاکان مدد می گیرد ، پنداشته اند .

اعضای بدن انسان :

اعضای بدن انسان نیز کاربرد زیادی درطلسم  سازی داشته است . به همین منظور نگه داشتن ناخن ، مو و دندان شدیداً تأکید شده است . یکی از عملیات جادوگری که امروزه در میان یهودیان نیز رایج است به نام دنبه گراز مشهور است .

طلسم های ساخت دست بشر :

به نظر عده ای از صاحب نظران سیر تکاملی تمدن باعث جایگزین شدن شیوه های جدیدی از جادوگری شده است . بدین معنی پدیده های اولیه یعنی همان گرایش به ماوراء طبیعه و ترس از نیروهای مافوق ادراک انسان به شکل های جدیدی و صورتهای تغییر یافته  پدیدار شد .

انواع خطوط و الفاظ

بدان که انواع خطوط و الفاظ بسیار و هر طایفه را اصطلاحی است به جهت اخفاء مطلب و از آن جمله این طریق است که خط عرضی کشند و حروف را به قلم هندسه نویسند . یعنی به اعداد آنچه دنباله آن به خط عرضی نرسد ، آحاد بود و آنچه برسد ، تجاوز نکند .

جنس مواد به کار رفته در طلسم ها :

یکی از مسائل مهم در تهیه طلسم و تعویذ ،جنس آنها است .به علت اینکه قدرت جادوئی اجسام ذاتی در درون آنها است باید جواهرات از ماده اصلی تهیه شوند و رنگها کیفیت اثر را برای نیازهای متفاوت منتقل کنند .گاهی اوقات مفاهیم نگارشی باید برروی پوست ، کاغذ ، یا حتی دانه های رنگی با جوهر مخصوص در موارد مشخص نوشته شوند .کاغذ ، سنگ ، پارچه ،خاک ، فلز ، آب و چوب بیشترین استفاده را دارند .

نتیجه :

دعا وباورهای مردم

در یکی از پایان نامه هایی که در حین تحقیق به آن برخوردم ، دانشجویی در یکی از بیمارستانهای خارج از تهران اعتقادات مردم را سنجیده بود تا دریابد چه تعداد از آنها علت بیماری خود را از دعا می دادند، که نتیجه این بود که حدود ۷۰ درصد بیمارها علت بیماری خود را از دعا نوشتن برای آنها می دانستند و این اعتقاد در میان مردان بیشتر از زنان بوده است ( حدود ۴۰درصد) و همچنین ۷۰ درصد این افراد جزو افراد زیر دیپلم بوده اند ، یعنی میزان تحصیلات تأثیر بسزایی در باورهای مردم دارد .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.