دست مصنوعی سیبرنتیکی

انسان از دیر باز در جستجوی رفع معلولیت خویش بوده است و برای معلولیت عضوهایی مانند دست و پا،قطعات چوب و فلز را برای جایگزینی این اعضا استفاده نموده است.اما بطور مشخص پیشرفت تکنیک طراحی پروتز دست به روش الکتریکی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردیده است.

مطلب  دست مصنوعی سیبرنتیکی  مشتمل ۶۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

مقدمه. ۲

یکی شناخت دست طبیعی و چگونگی عملکرد آن ودیگری کنترل حرکت… ۶

بررسی عملکرد دست طبیعی.. ۸

شکل مغز. ۹

سیستم ارتباط.. ۱۳

انسان- ماشین.. ۱۳

سیستم ارتباط انسان-ماشین.. ۱۴

پروتز سیبرنتیکی و مکانیکی ورباتیک… ۱۶

شکل (۱-۳) حرکتهای اصلی واولیه یک دست کامل.. ۲۰

شکل (۱-۶) صورت کلی ایده سیبرنتیک… ۲۳

سطوح معلولیت اندام بالایی.. ۲۴

دست های مکانیکی: ۲۷

۲-دست نیوماتیکی: ۲۹

۳-دست الکترومغناطیسی: ۳۰

۴-دست مایوالکتریکی (دست ریتر RreTer): 31

۵-دست وادوز Vaduz: 34

۶-دست روسی: ۳۶

۷-دست سوئدی SVEN: 37

۸-دست ادینبورگ Edinborgh Arm: 38

۹-پیشرفت در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷: ۴۰

۱۰-دست بوستون Boston Arm یا BA: 43

۱۱-دست یوتا Utah Arm: 44

۱۲-دست فیدر و میشگان Feeder Arm-michigan Arm: 45

الکترود ۴۹

نحوه الکترودگذاری: ۵۱

تقویت  کننده: ۵۲

نویز در EMG و فیلتر میان گذر: ۵۳

مجموعه آزمایشگاهی – مکانیکی – الکترونیکی- نرم افزاری: ۵۴

استفاده از روشهای گوناگون کنترل در دست مصنوعی.. ۵۵

نوع درمان ورودی.. ۵۵

روشهای گوناگون کنترل: ۵۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله دست مصنوعی سیبرنتیکی را در زیر می توانید ببینید.

یکی شناخت دست طبیعی و چگونگی عملکرد آن ودیگری کنترل حرکت

اولین حرکت منجر به ساخت دستهای تکامل یافته تر نظر Epp ,EMG گردید وحرکت دوم با توجه به تکنولوژی روز به بهبود کنترل پرداخته است.

بررسی عملکرد دست طبیعی

زمانی که سخن از دست مصنوعی با کنترل ارادی گفته می شود باید ابتدا محدوده کار ،توانایی ها ،پارامترها و چگونگی دست طبیعی مورد بررسی قرار گیرد.

شکل مغز

مخچه بخشی از مغز است که نقش اصلی آن شرکت در اجرای ماهرانه حرکات ارادی است بعد از اراده انجام یک حرکت و ووقوع آن خطای حاصل شده در حین حرکت باعث یادگیری می شود. این کار در قشر مخچه صورت می گیرد، از این رو مخچه می تواند در حرکات ارادی ماهرانه شرکت کند.

سیستم ارتباط انسان-ماشین

انسان یک سیستم پیچیده جمع آوری وپردازش اطلاعات می باشد که توسط کانالهای ارتبای متفاوتی با محیط خود ارتباط داد.

پروتز سیبرنتیکی و مکانیکی ورباتیک

پروتز سیبرنتیکی از یک استراتژی طبیعی بین اعصاب مرکزی انسان وپروتز ماشینی استفاده می کند.

حرکتهای اصلی واولیه یک دست کامل

دست سیبرنتیکی به دستی گفته می شود که بتوان عمل دست سالم را در شخص معلوم انجام دهد و برای آنکه این نقش واضح تربیان گردد بطور مختصر به مکانیزمهای احتمالی در کنترل حرکت دست اشاره می گردد.

سطوح معلولیت اندام بالایی

معلولیت های سطح بالا نیاز به پروتزهای پیچیده و گران را طلب می کند و در پروتزهای پچیده مشکلات استفاده از آنها زیاد است بطور کلی سطوح معلولیت در شکل زیر نشان داده شده است.

دست های مکانیکی:

پیش از جنگ جهانی دوم بعلت اینکه قطع عضو بالای آرنج به تعداد زیادی و جود داشت پروتزی ساخته شدکه با بدن حرکت کند. این پروتز جانشین ساعد وآرنج می شد.

دست نیوماتیکی:

اولین پروتز پرقدرت، دست نیوماتیکی بودکه اختراع آن در کمال رد سال ۱۹۱۵ به ثبت رسید.

دست الکترومغناطیسی:

اولین دست الکتریکی است که نیروی الکترومغناطیسی از طریق آهنربا تولید شده وبا تغییر مکان میله فلزی بالای آن توسط حرکت مکانیکی اعضا سالم بدن، چرخ دنده های مورب (مخروطی شکل ) انگشتان را به حرکت در می آورد.

دست روسی:

بعد از جنگ جهانی دوم ۱۹۴۵ برای اولین مرتبه دستهای زیبایی مورد استفاده قرار گرفت که شامل لوله های کائوچوئی در میان مفاصل بود این دست شامل فیدبک حرکت و کابلهای سبکی برای خم وصاف کردن انگشتان بود

دست ادینبورگ Edinborgh Arm:

صدمه دیدن تشکیل اندامها بطور مادرزادی که با خوردن قرص تا لیدومید Thalidomide ایجاد می شد در دهه ۱۹۶۰ موجب گردید که کار روی پروتزهای پرقدرت بیشتری انجام شود.

پیشرفت در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷:

دهه ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷ را بعنوان دهه رشد تکنولوژی ساخت پروتز می توان ذکر نمود زیرا سال ۱۹۶۷ سالی است که خرید پروتز پرقدرت بصورت تجاری در آمریکا امکان پذیر شد.

دست بوستون Boston Arm یا BA:

اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ آزمایشات و پیشرفتهای زیادی در زمینه پروتز با قدرت الکتریکی خارجی انجام شد.

تقویت  کننده:

حداکثر دامنه ولتاژ مایوالکتریک از چند میلی ولت تجاوز نمی نماید و در نتیجه این سیگنال ابتدا می بایست تقویت گردد تا برای پردازش های بعدی آماده شود.

استفاده از روشهای گوناگون کنترل در دست مصنوعی

دست مصنوعی سیبرنتیکی

کنترل مطلوب دست مصنوعی وابسته به عوامل متعددی است که از جمله آنها نوع فرمان ورودی، روشن کنترل و سیم تحت کنترل می باشد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.