در مورد آیا بین سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا تفاوت وجود دارد

هرکسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به تعیین محدودیت های موفقیت ، خوشی و خرسندی  در زندگی  شما کمک می کند . ما درباره شخصیت  صحبت می کنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی  از مهمترین   موهبت های  شماست گزافه گویی نکرده ایم . شخصیت شما  تا حالا هم به شکل گیری بسیاری از جنبه های  زندگی شما کمک کرده است و در آینده  نیز به همین کار  ادامه می دهد .

این تحقیق دانشجویی در مورد آیا بین سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا تفاوت وجود دارد مشتمل بر۹۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

در مورد آیا بین سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا تفاوت وجود دارد

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶

اهداف پژوهش… ۷

تعریف مفاهیم. ۷

فصل دوم. ۹

تاریخچه  سلامت روانی.. ۱۰

تعریف سلامت  روانی.. ۱۲

اهداف سلامت روانی.. ۱۴

دید گاهها و نظریه ها در سلامت روانی.. ۱۸

شاخصهای سلامت روانی.. ۲۱

ویژگی  افراد سالم از لحاظ روانی.. ۲۲

سلامت روان از دیدگاه آدلر. ۲۳

سلامت روان از دید گاه اریکسون ۲۳

سلامت روان از دیدگاه  اریک فروم. ۲۴

نگاهی به مفهوم شخصیت.. ۲۴

نظریه های  شخصیت.. ۲۸

طبقه  بندی  شخصیت  در قالب گونه های  بدنی.. ۳۵

تیپ های شخصیتی  آیزینگ… ۳۷

نظریه یونگ راجع به شخصیت.. ۴۰

روش های اساسی سنجش شخصیت.. ۴۵

  1. برای پی بردن به چگونگی تغییر شخصیت بر حسب سن یا ارتباط های اجتماعی . (۰شعاری نژاد ،۱۳۷۱ ). ۴۷

نظریه مورد قبول اینجانب درباره تیپ شخصیتی درونگرا – برونگرا ۴۷

نظریه مورد قبول اینجانب  درباره سلامت روانی.. ۴۸

تحقیقات انجام شده مشابه  پژوهش حاضر و مشابه موضوع پژوهش… ۴۹

فصل سوم. ۵۰

مقدمه. ۵۱

روش نمره گذاری.. ۵۴

روش اجرا ۵۴

روشهای تجزیه و تحلیل آماری.. ۵۵

فصل چهارم. ۵۶

مقدمه. ۵۷

محاسبات.. ۶۴

تفسیر نتایج. ۶۴

فصل پنجم. ۶۵

خلاصه پژوهش… ۶۶

محدودیتهای پژوهش… ۶۷

پیشنهادات پژوهش… ۶۸

فهرست منابع. ۶۹

پیوست ها ۷۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله در مورد آیا بین سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا تفاوت وجود دارد را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

هرکسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به تعیین محدودیت های موفقیت ، خوشی و خرسندی  در زندگی  شما کمک می کند . ما درباره شخصیت  صحبت می کنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی  از مهمترین   موهبت های  شماست گزافه گویی نکرده ایم . شخصیت شما  تا حالا هم به شکل گیری بسیاری از جنبه های  زندگی شما کمک کرده است و در آینده  نیز به همین کار  ادامه می دهد .

اهمیت و ضرورت پژوهش

هر قدر بشر به  طرف تکامل  پیش می رود و سطح اطلاعات  مردم   وسیعتر  می شود انسان به شناسایی روحیات حقیقی اشخاص احتیاج  بیشتری پیدا می کند در زمانی  که مرد روح های پاک  و بی الایش  و افکار ساده تری داشتند برای شناختن غرایز و احساسات یکدیگر  در جستجوی  وسایل مختلفی بودند  که از همه آنها رایج تر ، قیافه شناسی و دقت روی اعمال  و گفتار اشخاص بوده شاید در آن  زمان ها این وسایل برای شناختن روحیات اشخاص کافی بوده ولی امروزه وسایل فوق ارزش خود را از دست داده اند .

تاریخچه  سلامت روانی

با توجه به بیماریها ی روانی  از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصا زندگی اجتماعی  را شروع کرده همواره بوده است در حقیقت روان پزشکی را می توان  قدیمی ترین  حرفه و تازه ترین  علم  به شمار آورده قدیمی ترین ،چون بیماران  روانی  را مانند  بیماران جسمی باید  درمان  کرد علل سر شتی و فرضیه مزاجها از همان  بقراط و جالینوس وجود داشته و اهمیت تاریخی دارد . تازه ترین علم  ، برای آنکه  تقریبا از سال ۱۹۳۰ بعد از تشکیل اولین  کنگره بین المللی  ( CONGRESS INTERNATIONAL )  بهداشت روانی  کار خود را شروع کرده از اسناد و مدارک موجود  چنین  استنباط  می شود

 تعریف سلامت  روانی

برای سلامت روانی  تعاریف  زیادی  از سوی متخصصین مربوطه ارائه شده است  با توجه  به پیچیدگی های روان انسان و دشواری شناخت انسان  به طور کلی ، هر یک  از تعاریف به جنبه هایی از روان انسان توجه کرده و بنابراین نمیتوان  تعریف جامع  و  مانعی برای سلامت روانی عرضه کرده اما  به برخی از آنها اشاره می کنیم .

۱ – علم و هنر نگهداری و به حداکثر رساندن سلامت  روانی و پیشگیری از بیماری های روانی . (شاملو،۱۳۶۰)

اهداف سلامت روانی

در اکثر  کتب درسی اهداف  و مقاصد سلامت  روانی همان  اهداف  و مقاصدی است که بهداشت عمومی  سعی در عمل کردن به آنها دارد ،  با این تفاوت که سلامت روانی با حفظ سلامت روان و بهبود وضع روانی سرو کار دارد در حالی که محور  اصلی بهداشت عمومی  سلامت جسمی افراد جامعه است . ما اهداف سلامت روانی را در اینجا ذکر  می کنیم . و اکثر متخصصین درباره اهداف  با هم   توافق دارند . که این  اهداف عبارتند از :

۱- ایجاد سلامت به وسیله  پیشگیری از بروز  بیماریهای  روانی .

تیپ های شخصیتی  آیزینگ

هنس یوگن آیزینگ برای  شناخت حدود اصلی شخصیت و در نتیجه نوع آن به نظرات یونگ و کرچمر بی توجه نبود و نتایج حاصله آن بسیاری از نظرات یونگ را تایید می کند او نخستین تحقیقات خود را در هنگام جنگ جهانی اول، با ده هزار افراد بهنجار و افراد روان نژند صورت داد و در نتیجه به کشف دو متغیر یا عامل اساسی نائل آمد که عبارت بودند از: ۱- درون گرایی و برون گرایی از یکسو و روان  نژندی از سوی دیگر چندی بعد عامل روان پریش به آن دو عامل اضافه گردید

روش های اساسی سنجش شخصیت

۱-مشاهده    ۲ – مصاحبه     ۳- پرسشنامه     ۴- مقیاس ها      ۵- فنون برون شکنی    ۶ – شرح حال

آیزینگ ( ۱۹۷۴ ) پژوهشهای خود را از راه  تحلیل داده هایی که از ۷۰۰ سرباز روان آزرده بدست آمده بود آغاز کرد . وی در این پژوهش  به دو عامل اساسی یعنی عامل روان آزردگی گری رو عامل برونگرا و درونگرا دست یافت از آن زمان به بعد مقدار بسیار زیادی از بررسی های مو لفان دیگر نشان داده ا ند که این دو عامل معرف ابعاد اساسی شخصیتند ( منصور،۱۳۶۹ ) .

ابزار پژوهش

۱- تست شخصیت  آیزینگ    ۲- تست Scl-90

۱-پرسشنامه شخصیت آیزینگ  : این پرسشنامه را « اج ، ج »  آیزینگ  و سبیل ب آیزینگ  در ارتباط  با سنجش گونه ها  و صفاتی از مجموعه شخصیتی افراد ساخته اند . هدف آن سنجیدن حالت های برونگرا یی و درونگرا یی آیزینگ  شامل  ۵۷ سول است و سن  اجرای آن از ۱۶ سال به بالاست اجرای آزمون  محدودیت  زمانی ندارد و معمولا  ۱ تا ۱۵ دقیقه برای اجرای  آن وقت کافیست .

محدودیتهای پژوهش

۱-  یکی از محدودیتها زمینه اطلاعاتی آزمودنی  ها است .  این عامل اثر متغیر ها  را به مخاطره  می اندازد . البته این عامل خود عوامل  فراوانی  را در بر  می گیرد  ، نظیر درک و فهم و آزمودنیها  از تحقیق  ، بیم ارزشیابی  ، وجدان  اخلاقی  ، تاثیرات کاذب .

۲-عدم همکاری کتابخانه های دانشگاه دولتی با دانشجویان  دانشگاه آزاد

۳- عدم وجود روحیه همکاری  با پژوهشگر

پیشنهادات پژوهش

به کلیه پژوهشگرانی که قصد انجام تحقیقاتی در این زمینه را دارند  پیشنهاد می شود که :

۱- از منابع لاتین در تهیه و تدوین تحقیق خود استفاده کنند .

۲- کنترل سایر  عوامل تاثیر گذار  بر سلامت روانی دانشجویان اعم از شرایط اجتماعی ، شغلی ، خانوادگی  و اقتصادی

فهرست منابع

در مورد آیا بین سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا تفاوت وجود دارد

۱- دکتر پارسا /  محمد ۱۳۶۶ زمینه روانشناسی تهران انتشارات پیوند

۲- لارنس / ۱۹۹۴ روانشناسی شخصیت  ترجمه جوادی جعفر / خدمات فرهنگی سیاسی

۳- شاملو / سعید / ۱۳۷۴ مکتبهای نظریه های در روانشناسی شخصیت – تهران / رشد

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.