درمان مستقیم – شناخت درمان مستقیم و شناخت نحوه پذیرش – پرشین مقاله

درمان مستقیم

اداره کل درمان مستقیم با دارا بودن ۶۹ بیمارستان اختصاصی با تعداد ۸۱۶۱ تخت فعال، ۲۴۱ پلی کلینیک و درمانگاه عمومی، ۹ دی کلینیک و ۷ کلینیک دندانپزشکی و با حضور حدود ۴۷۰۰ نفر پزشک متخصص و عمومی و ۴۷۰ نفر دندانپزشک خدمات درمانی موردنیاز را به بیمه شدگان ارائه می نماید.

مطلب شناخت درمان مستقیم و شناخت نحوه پذیرش مشتمل۸۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

تحقیق ( اداره کل درمان مستقیم ) شناخت درمان مستقیم و شناخت نحوه پذیرش…. ۰

نمودار سازمانی گروههای تخصصی اداره کل درمان مستقیم.. ۳

امکانات موجود: ۴

شناخت  وظایف اداره کل درمان مستقیم: ۴

وظایف اصلی مدیر کل درمان مستقیم: ۶

انجام برنامه ریزی در خصوص موارد ذیل: ۶

اجرای فعالیتها: ۶

نظارت و ارزشیابی فعالیتها: ۷

تحقیق و توسعه: ۸

ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها: ۸

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و نظارت: ۸

برنامه ریزی : ۹

اجرای فعالیتها: ۹

نظارت و ارزشیابی : ۱۰

تحقیق و توسعه : ۱۰

ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها : ۱۰

شرح وظایف گروه امور کلینیکی: ۱۱

اجرائی.. ۱۱

نظارت و ارزشیابی: ۱۲

تحقیق و توسعه: ۱۲

ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها: ۱۲

شرح وظایف گروه ارزیابی و هماهنگی امور واحدها: ۱۲

اجرائی: ۱۳

نظارت و ارزشیابی: ۱۳

تحقیق و توسعه: ۱۴

برنامه ها و اقدامات اجرایی گروههای کلینیک و ارزیابی.. ۱۴

مفاهیم و تعاریف در سازمان تامین اجتماعی: ۱۵

درمانگاه تخصصی.. ۱۵

مراکز درمانی استیجاری.. ۱۶

بیمارستان عمومی : ۱۷

بیمارستان تک تخصصی: ۱۷

واحد رادیولوژی (پرتونگاری) ۱۷

تحلیل چگونگی ساختار عرضه خدمات بخش در گروه پرستاری و مامایی.. ۱۸

تعریف پرستار ۱۹

سلسله مراتب کادر پرستاری: ۲۰

نحوه ارتباط  درمانی کادر پرستاری بابیماران.. ۲۰

اخلاق و آئین رفتاری کادر پرستاری  و مامایی.. ۲۸

«پیامبر اکرم (ص)». ۲۸

دستورات اخلاقی برای کادر پرستاری          NURSING ETHICS.. 29

خصوصیات یک پرستار ۳۰

سلامت و بهداشت فردی : ۳۲

انتظارات بیمار از کادر پرستاری.. ۳۳

بیماران انتظار دارند که پرستار : ۳۳

گروه پرستاری و مامایی اداره کل درمان مستقیم.. ۳۴

شرح وظایف رئیس گروه پرستاری ومامایی.. ۳۵

شرح وظایف کارشناس متخصص آموزش گروه پرستاری ومامایی.. ۳۶

شرح وظایف کارشناس متخصص بالینی اداره پرستاری و مامایی.. ۳۸

شرح وظایف کارشناس ارشد بالینی اداره پرستاری و مامایی.. ۴۰

شرح وظایف کارشناس ارشد مامایی گروه پرستاری ومامایی.. ۴۲

گزارش وضعیت موجود، برنامه ها، مشکلات و پیشنهادات آموزشی.. ۴۴

گروه پرستاری و مامایی اداره کل درمان مستقیم.. ۴۴

برنامه ها و وضعیت موجود آموزش ضمن خدمت گروه پرستاری و مامایی: ۴۵

دستورالعمل های  استاندارد گروه پرستاری و مامایی: ۴۸

دستورالعمل های در دست اقدام و تهیه: ۵۰

گروه مدیریت بیمارستانی.. ۵۱

ستاد توزیع بیمار ۵۳

طرح تکریم سالمندان.. ۵۴

اهم وظایف کارشناس دارو: ۵۶

اهم وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی : ۵۷

امور ازمایشگاهها : ۵۷

امور پرسنلی آزمایشگاهها : ۵۸

امور فیزیوتراپی : ۵۹

وظایف اصلی ( برنامه ریزی ، نظارت ، هماهنگی ، اجرا) : ۵۹

اهم وظائف… ۵۹

درمان مستقیم.. ۶۲

شرایط برخورداری از خدمات درمانی سازمان.. ۶۲

چگونگی پرداخت حق بیمه و حق سرانه درمان.. ۶۳

تعهدات درمانی و نحوه استفاده بیمه شدگان اختیاری از امکانات درمانی سازمان.. ۶۳

آشنایی با اداره مدارک پزشکی: ۶۴

مقاصد اصلی تشکیل پرونده پزشکی: ۶۶

خط مشی های پذیرش عبارتند از: ۶۷

انواع رضایت نامه: ۶۸

واحد بایگانی و مدارک پزشکی.. ۷۰

آمار بیمارستانی.. ۷۰

واحد کدگذاری.. ۷۰

مدارک لازم جهت بستری شدن در مراکز درمانی.. ۷۲

توزیع ، اعزام و ارجاع بیمار ۷۲

کمک هزینه های سفر واقامت بیمار و همراه ۷۴

شرایط لازم برای دریافت هزینه سفر و .. ۷۴

نکات مهم درباره خدمات درمانی سازمان.. ۷۵

دفترچه درمانی.. ۷۸

نکات زیر  باید درخصوص دفترچه تامین درمان رعایت گردد. ۷۹

آنچه بایددرباره دفترچه درمان  بدانیم.. ۸۰

مقاله شناخت درمان مستقیم و شناخت نحوه پذیرش در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شناخت درمان مستقیم و شناخت نحوه پذیرش را در زیر می توانید ببینید.

امکانات موجود:

اداره کل درمان مستقیم با دارا بودن ۶۹ بیمارستان اختصاصی با تعداد ۸۱۶۱ تخت فعال، ۲۴۱ پلی کلینیک و درمانگاه عمومی، ۹ دی کلینیک و ۷ کلینیک دندانپزشکی و با حضور حدود ۴۷۰۰ نفر پزشک متخصص و عمومی و ۴۷۰ نفر دندانپزشک خدمات درمانی موردنیاز را به بیمه شدگان ارائه می نماید.

شناخت وظایف اداره کل درمان مستقیم:

اداره کل درمان مستقیم تحت نظارت کلی معاونت امور درمان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است:

  • بازدید و نظارت بر واحدهای تابعه و ارزیابی علمی واحدهای درمانی (Approve).
  • بررسی، تدوین و نظارت بر توسعه مراکز درمانی.

وظایف اصلی مدیر کل درمان مستقیم:

– مسئولیت، راهبری، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای مرکز مستقل و کلینیکهای طب کار، طب فیزیکی خانه های بهداشت کارگری، بهداشت حرفه ای و فعالیتهای مربوط به امور کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر استانها و توانبخشی از کارافتادگان جهت

توزیع، اعزام و ارجاع بیمار

درمان مستقیم بخش توزیع وارجاع بیمار یکی از مهم ترین بخش هایی است که هر بیمه شده باید با آن آشنا شود، زیرا هر گاه بیمه شده ای نیاز به درمان  در مراکز  خارج از استان و یا شهرستان خود داشته باشد تقسیم بیمار از این بخش به واحدهای

نکات مهم درباره خدمات درمانی سازمان

  • برای درمان و مراجعه به مراکز درمانی حتماً باید دفترچه درمانی شما دارای اعتبار باشد.
  • برای بهره گیری از خدمات سازمان رابطه شما با سازمان (براساس پرداخت حق بیمه) قطع نشده باشد

دفترچه درمانی

دفترچه تامین درمانی دفترچه ای است که توسط شعب به بیمه شدگان اجباری ، اختیاری و مشاغل آزاد، طرح های بیمه ای خاص، رانندگان برون شهری ، مقرری بگیران، بیمه بیکاری، انواع مستمری بگیران وافراد تحت تکفلشان داده می شود درمان مستقیم

آنچه بایددرباره دفترچه درمان بدانیم

  • دفترچه، شناسنامه بیماری وچگونگی درمان بیمه شده محسوب می شود، بنابراین درحفظ آن کوشا باشید.
  • عکس دفترچه باید کاملاً قابل تشخیص و مطابق با چهره بیمه شده باشد.

 

نظرات بسته شده است.