دانشجویان پزشکی

اولین قدم در توصیف وتحلیل داده های آماری به طور معمول معرفی داده ها به صورت یک جدول یانمودار است. این راه آسانی برای خلاصه کردن داده هاست وبرای خواننده خصوصیات اصلی داده ها را مشخص می کند این طریقه در عمل ، داده ها را در یک شکل منسجم برای خواننده می کند

مطلب دانشجویان پزشکی مشتمل۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

مقدمه ۱

اهمیت آمار در پزشکی ۴

انواع داده ها ۶

داده ها و جدول فراوانی ۷

نمودار میله ای بر حسب Fi (فراوانی مطلق) ۹

نمودار میله ای بر حسب F نسبی ۱۰

نمودار میله ای بر حسب درصد F نسبی ۱۱

نمودار میله ای بر حسب F تجمعی ۱۲

نمودار مستطیلی بر حسب Fi (فراوانی مطلق) ۱۳

نمودار مستطیلی بر حسب F نسبی ۱۴

نمودار مستطیلی بر حسب درصد F نسبی ۱۵

نمودار مستطیلی بر حسب F تجمعی ۱۶

نمودار چندبر میله ای ۱۷

نمودار چندبر مستطیلی ۱۸

نمودار دایره ای بر حسب درجه و درصد ۱۹

نمودار ساقه و برگ ۲۰

شاخص های مرکزی ۲۲

میانگین وزنی ۲۴

نمایه ۲۵

منابع ۲۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله دانشجویان پزشکی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

اولین قدم در توصیف وتحلیل داده های آماری به طور معمول معرفی داده ها به صورت یک جدول یانمودار است. این راه آسانی برای خلاصه کردن داده هاست وبرای خواننده خصوصیات اصلی داده ها را مشخص می کند این طریقه در عمل ، داده ها را در یک شکل منسجم برای خواننده می کند

اهمیت آمار در پزشکی :

اولین قدم در تحلیل آماری یک مطالعه ی ویژه آزمون نتایج آن است.

بررسی نتایج هر مطالعه معمولاَ با بکار گیری روشهای ساده آمار توصیفی امکان پذیر است وانجام آن نیاز به اطلاعات زیادی از آمار پزشکی ندارد البته این نکته شاید عجیب به نظر برسد که برخی اوقات یک محقق از آزمون ساده نتایج صرفه نظر می‌کند

نمودار مستطیلی بر حسب Fi (فراوانی مطلق) :

برای رسم نمودار مستطیلی همواره محور افقی را حدود دسته و محور عمودی را متغیر در نظر می گیریم که در این مورد محور عمودی را فراوانی مطلق (Fi) در نظر می گیریم .

نمودار چندبر میله ای :

برای رسم این نمودار ابتدا نمودار میله ای را رسم می کنیم . سپس سر میله ها را به یکدیگر وصل می کنیم و از دو طرف نمودار به اندازه‌ی طول دسته به محور x ها وصل می کنیم .

نمودار چندبر مستطیلی :

در این نمودار ابتدا نمودار مستطیلی را رسم می کنیم سپس وسط مستطیل ها را از بالا به هم وصل می کنیم و از دو طرف نمودار به اندازه نصف طول دسته به محور X ها وصل می کنیم و حتماً باید نمودار چندبر به محور X ها وصل شود .

نمودار ساقه و برگ

برای رسم این نمودار ابتدا اعداد را مرتب کرده از کوچک به بزرگ و عددهایی که دهگان آنها یکی است را پیش هم می نویسیم . سپس دهگان را در قسمت ساقه و یکان ها را در قسمت برگ می نویسیم .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − دوازده =