خواص آب

آب حالت محلول ترکیبo۲H می‌باشد یازده درصد وزنی آب را هیدروژن و ۸۹ درصد آن‌را اکسیژن تشکیل می‌دهد. آب خالص در طبیعت یافت ‌نمی‌شود و همیشه با مقداری مواد خارجی همراه است.

مطلب خواص آب مشتمل  ۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی

فهرست

خواص‌آب.. ۲

خواص فیزیکی آب‌های آشامیدنی. ۲

آزمایش آب.. ۳

روش‌های تصفیه آب: ۴

شبکه آشغال‌گیر. ۵

روش ته‌نشین کردن مواد خارجی آب.. ۵

ته‌نشینی با استفاده از مواد شیمیایی. ۶

کاربرد روش‌های گوناگون تصفیه آب.. ۷

انواع منبع‌های ذخیره آب.. ۱۰

کلر باقیمانده به روش کالیمتری DPD : 11

نیاز اکسیژن بیوشیمیایی BoD: 12

معرف‌ها و تجهیزات مخصوص: ۱۲

روش کار. ۱۴

تقاضای شیمیایی اکسیژن (‍CoD) 15

اندازه‌گیری BoD و CoD.. 16

نکاتی که در انتخاب محل تصفیه خانه باید مورد توجه قرار گیرد ذکر می‌شود: ۲۱

آزمایشگاه آب و فاضلاب قائم‌شهر. ۲۲

دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه آب و فاضلاب قائم‌شهر. ۲۴

آزمایشاتی که در آزمایشگاه انجام می‌شود : ۲۵

روش ساخت محیط کشت: ۲۹

فهرست منابع. ۳۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  خواص آب  را در زیر می توانید ببینید.

برای بررسی کیفیت آب در تصفیه خانه گام‌های زیر برداشته می‌شوند:

نمونه‌برداری از آب: در یک تصفیه خانه و یا یک منبع طبیعی آب، نمونه‌برداری از آب باید منظم و در چند نقطه از مسیر جریان آن انجام گیرد.

معمولاً دو گروه آزمایش روی آب انجام می‌گیرد:

نخست، آزمایش‌های روزمره- آزمایش‌های روزمره در یک تصفیه خانه شامل تعیین خواص فیزیکی نظیر تعیین درجه گرماـ رنگ‌ـ بو و  مزه آب و تعیین خواص شیمیایی نظیر درجه سختی آب‌ـ درجه اسیدی‌ـ مقدار گازهای محلول در آب و مقدار ترکیب‌های شیمیایی گوناگونی که ممکن است در آب از حد مجاز بیشتر باشند.

روش‌های تصفیه آب:

آبی که در طبیعیت بدست می‌آید معمولاً قابل استفاده نبوده و باید تصفیه گردد. این کار به ویژه برای آب‌های روی زمین خیلی لازم است.

شبکه آشغال‌گیر

پیش از ورود آب به تصفیه‌خانه با کمک این شبکه‌هی فلزی مواد بزرگ شناور در آب گرفته می‌شوند. از این رو تنها برای برداشت از منبع روی زمینی مانند رودخانه‌ها به کار می‌روند.

روش ته‌نشین کردن مواد خارجی آب

ته‌نشین ردون استفاده از مواد شیمیایی: تصفیه در استخرهای ته‌نشینی را معملولاً تصفیه مقدماتی آب نیز می‌نامند. چون آب‌های موجود د رطبیعت درارای مقداری مواد معلق می باشند ۀ‌که در مرحله‌ی نخست باید از آب گرفته شوند

ته‌نشینی با استفاده از مواد شیمیایی

برای کوتاه کردن مدت زمان ته‌نشنی و نیز برا ی کم کردن مقدار نمک‌های محلول در آب غالباً استخرهای ساده‌ ته‌نشینی کفایت نکرده و کاربرد مواد شیمیایی جهت تصفیه آب لازم می‌گردد.

کاربرد روش‌های گوناگون تصفیه آب

بسته به نتایج آزمایش آب خام باید یک رشته تصفیه‌هایی برای آن   پیش‌بینی نمود تا از نظر بهداشتی مناسب برای آشامیدن گردیده و تا آنجا که ممکن است جواب گوی‌نیازهای دیگری نیز مانند شستشوی روزانه و کاربرد در کارخانه‌ها باشد.

انواع منبع‌های ذخیره آب

مقدار مصرف شهری زیر تأثیر یک رشته نوسانهایی قرار می‌گیرند که مهم ترین آنها عبارتند از نوسان‌های سالانه و نوسنان‌های رزانه و نوسان‌های ساعتی و از سوی دیگر آب‌دهی منبع‌های طبیعی تهیه آب نیز بع علت تغییرات فصلی و سالانه در مقدار بارندگی نوسان‌هایی به همراه دارند.

کلر باقیمانده به روش کالیمتری DPD :

وقتی N-N دی اتیل P فنیلن دی‌آمین (DPD ) را به عنوان آب شامل کلر آزاد باقیمانده اضافه کنیم. واکنش فوری صورت می‌گیرد. و رنگ قرمز حاصل می‌شود.

نیاز اکسیژن بیوشیمیایی BoD:

آزمایش BoD مقدار نسبی اکسیژن برای اکسیداسیون بیولوژیک فاضلاب‌ها، پس‌آب ها و آب‌های آلوده را تعیین می‌کند.

تقاضای شیمیایی اکسیژن (‍CoD)

خلاصه روش: اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، معیاری از اکسیژن معادل با مقدار ماده‌ آلی موجود در نمونه که قابلیت اکسید شدن با یک اکسید کننده‌ شیمیایی قوی را دارد، به دست می‌دهد

اندازه‌گیری BoD و CoD

مهمترین عواملی که در تعیین شدت آلودگی فاضلاب یا پساب دخالت دارد و اندازه‌گیری آنها در آزمایشگاه نهایت ضرورت را خواهد داشت تعیین مقادیر BoD (Biochemical oxygen Demand)  و CoD (Chemical oxygen demand)  و (permangnat value) می باشد.

بورت ساده یا اتوماتیک ۵۰ میلی‌لیتری.

در صورت وجود مواد معلق در نمونه توصیه کرده‌اند عمل رقیق نمودن در نمونه صاف شده بوسیله کاغذ صافی انجام گیرد.

روش ساخت محیط کشت:

داخل لوله آزمایش cc10 محیط کشت می‌ریزیم درش را با پنبه محکم می‌بندیم داخل اتوکالو می‌گذاریم با درجه حرارت c ْ ۱۲۱ و با فشار bar2 به مدت ۲۰ دقیقه با بخار آب استریل می‌شود.

مراحل انجام آزمایشات شیمیایی:

آزمایش شیمیایی بیشتر رنگ سنجی است. اگر معرف آهن باشد شدت رنگ بیشتر باشد آن عنصر در نمونه زیاد است.

فهرست منابع

خواص آب

۱- آبرسانی شهری – نوشته دکتر محمد تقی منزوی – انتشارات دانشگاه تهران

۲- اصول تصفیه آب – نوشته دکتر محمود حالکش امیری- انتشارات اردکان اصفهان

۳- اصول طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و پساب صنعتی- نوشته مهندس سید مرتضی حسینیان

۴- راهنمای آزمایش آب و فاضلاب- نوشته‌ و – دین آدامز- ترجمه خانم دکتر صادقی – انتشارات سازنان حفاظت محیط زیست.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − یک =