خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

این تحقیق دانشجویی خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه مشتمل بر۵۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

 • شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲
 • نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸
 • نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲
 • مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

 • نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

 • نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

 • مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

 • ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

 • مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

۱-شناخت مال مشاع

۱) شناخت ماهیت مشاع در ابتدای کار می تواند کمک موثری در فهم مطالبی کند که در این تحقیق به آن پرداخته می شود؛ زیرا موضوع اصلی این تحقیق پیرامون مال مشاع و نحوه تصرف و انتفاع از آن است.

۲) بهترین راه شناخت مال مشاع ارائه یک تعریف قانونی از آن است ولی قانون مدنی ما علی رغم استفاده از واژه «مشاع» در مواد مختلف[۱] در هیچ ماده ای به تعریف آن نپرداخته است. در عین حال در تعریف مال مشاع گفته شده است

۲-انتفاع از ملک مشاع

۱-اجبار شریکان به انتقاع مشترک: یعنی اگر شریکان مانع از انتقاع یکی دیگر از شریکان شوند، مالک محروم می تواند تسلیط خود را بر مال مشترک بخواهد و دادگاه نمی تواند هیچ شریکی را از تصرف در مال مشاع ممنوع سازد و دادگاه به درخواست شریک (مدعی) دیگران را مجبور می کند که مانع از استفاده و انتفاع او نشوند. بنابراین نظر هر شریک حق دارد در مال مشاع تصرف کند مشروط بر اینکه هدف معهود از اشاعه را تغییر دهد و مانع و مزاحم تصرف دیگران نشود.

۳-نحوه اداره ملک مشاع

۱۷) طبق ماده ۵۶۷ ق . م که می گوید: « طرز اراده کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود»، اگر بین شرکاء قراردادی موجود باشد مطابق آن عمل می شود و معمولاً در قراردادها مدیری برای اداره مال مشترک معین می کنند و به او اختیاراتی را اعطا می کنند ولی بحث ما بیشتر معطوف به جایی است که بین شرکاء قراردادی وجود ندارد، همانطور که در دو فصل گذشته گفته شد در این مورد شرکاء باید با اذن جمعی به تصرف در مال مشاع بپردازند و اراده آن تابع اراده جمعی است

نتیجه گیری و پیشنهادات

مهمترین نتیجه این تحقیق که در متن هم به آن اشاره شد همان رد رای تجدید نظر و تأیید رأی بدوی در هر دو قسمت از نظر نگارنده بود و علی رغم ایرادات مورد اشاره در متن که به رای وارد است کلیت رای درست است و در دادگاه تجدید نظر به ناروا نقص و تغییر عنوان یافته است. در خلال بحث در مورد آراء موجود در این تحقیق نیز نکاتی بدست آمد که شاید بتواند مورد استفاده خوانندگان محترم و نگارنده حقیر قرار گیرد از جمله اینکه عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی، بیشتر بودن قضات آن و یا با سابقه‌تر بودن قضات آن کافی نیست

کتب مورد استفاده در حقوق

 • امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
 • ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵
 • –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

–، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

تحقیق ها و پروژه های مورد استفاده

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

 • دانشکده علوم قضایی، نحوه صدور و اجرای احکام خلع ید از ملک مشاع، محقق: سکینه خواجه، استاد راهنما: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، استاد داور: دکتر کریمی- ۸۴- ۸۳، شماره ۷۲۴
 • دانشکده علوم قضایی، مقایسه شرایط و آثار دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید، محقق: حسن فرامرزی پلنگر، استاد راهنما: دکتر مرتضی نجفی اسفاد، استاد داور: دکتر مسعود مرادی ۸۴- ۸۳، شماره ۶۵۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =