خلاقیت ونواوری درمدیریت

توسعه سرمایه انسانی به افزایش سطح دانش و معلومات، مهارتها و مفنون و استعدادهای کلیه آحاد اطلاق می شود. اگر این واژه را بخواهیم از نظر اقتصادی مورد تعریف قرار دهیم باید بگوییم افزایش و گرد آوردن سرمایه های انسانی و استفاده مؤثر و مطلوب از آن در توسعه اقتصادی است.

این تحقیق دانشجویی خلاقیت ونواوری درمدیریت مشتمل بر۱۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

 فصل اول –  مقدمه

مقدمه    ۱

«آشنایی با دانشگاه پیام نور در ایران» ۴

روش ارائه آموزش ۶

بیان مسأله : ۹

هدف تحقیق : ۹

فرضیه : ۹

تعریف مفاهیم به صورت عملیاتی :  ۱۰

تعریف دانشجو :  ۱۰

تعریف افت تحصیلی :  ۱۰

شاخصهای افت تحصیلی در دانشگاه پیام نور عبارتند از : ۱۰

فصل دوم – افت تحصیلی و دلایل آن

افت تحصیلی ۱۱

علل افت تحصیلی در دانشجویان   ۱۲

ارائه راهکارهای کاهش افت تحصیلی ۱۸

خسارت های ناشی از افت تحصیلی ۲۰

عوامل روانشناختی  ۲۲

نتیجه گیری ۲۳

فصل سوم – روش تحقیق

روش اجرای تحقیق :  ۲۴

روش جمع آوری اطلاعات :۲۴

محدودیتهای تحقیق :۲۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پروژه کارآفرینی روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله خلاقیت ونواوری درمدیریت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

امروز این اندیشه قوت گرفته است که اگر جامعه ای بخواهد نظام اقتصادی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را با مقتضیات و نیازمندیهای جدید همساز نماید. ناچار است که سیاست جامعی در توسعه نیروی انسانی داشته باشد و این امر میسر نیست مگر اینکه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود.

«آشنایی با دانشگاه پیام نور در ایران»

برای اولین بار در ایران پس از انجام مطالعات و بررسیهای اولیه در خلال سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶ دانشگاه پیام نور تأسیس شد. ابتدا مدرسه عالی دماوند سابق که در اختیار دانشگاه علامه طباطبائی قرار گرفته بود به عنوان محل سازمان مرکزی این دانشگاه ابوریحان بیرونی سابق نیز که در اختیار دانشگاه علامه طباطبائی قرار گرفته بودند به این دانشگاه جدید التأسیس منتقل شدند. همچنین بخشی از تجهیزات و امکانات این دانشگاه طبق نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات (۲۵/۹/۶۵) و (۲۸/۸/۶۵) با ایجاد دانشگاه پیام نور برای اجرای نظام آموزش از راه ئور جهان ونیل به این اهداف موافقت نمود.

روش ارائه آموزش

ارائه آموزش در دانشگاههای از راه دور جهان به روشهای مختلف صورت می گیرد. علاوه بر کتابهای خودآموز که محور اصلی آموزش محسوب می شود از روشهای دیگری از قبیل کلاسهای رفع اشکال گروهی حضوری در روزهای تعطیل، جلسات رفع اشکال فردی در همه روزهای هفته، رفع اشکال از طریق مکاتبه، کنفرانس تلفن سئوال تلفنی برنامه های تلویزیونی، نوارهای تصویری، نوارهای صوتی، آموزشگرهای کامپیوتری کیت های آزمایشگاهی، و بالاخره تشکیل آزمایشگاهها و کارگاههای حضوری نیز استفاده می شود روش سنجش و ارزیابی در دانشگاهپیام نور به دو طریق صورت می گیرد:

بیان مسأله :

مسأله افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر با توجهبه محیط ججغرافیایی، وضعیت اقتصادی و خانوادگی دانشجویان، امکانات و تجهیزات و سیستم خاص دانشگاه پیام نور مطرح گردیده است این دانشگاه به علت دور بودن محل سکونت بعضی از دانشجویان، تضمین نبودن شغل آینده دانشجویان، استفاده نکردن دانشجو از برنامه کلاسی و دز نظر نگرفتن فعالیتهای دانشجو در طول ترم بعنوان یک مسأله در افت تحصیلی دانشجویان شناخته شده است تا دانشجویان نتوانند به نحو بهتر و مطلوبتری به تحصیل بپردازند و در مدت زمان قانونی موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردند.

تعریف دانشجو :

دانشجو شخص هدفداری است که برای رسیدن به آرمانها و ساختن آِندۀ جامعه خود را در مکانی مثل دانشگاه به تحصیل مشغول می باشد.

روش اجرای تحقیق :

جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر می باشند و روش اجرا به صورت نمونه گیری تصادفی می باشد که صد نفر از دانشجویان بصورت تصادفی انتخاب شده اند و مورد آزمون قرار گرفته اند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پروژه کارآفرینی روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 3 =