خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی

از ویژگی های مهم انسان قدرت اندیشه او و از عالی ترین جلوه های اندیشه انسانی، تفکر خلاق است، قدرتی که تا کنون با آن تصمیم گرفته وتوانسته است به حل مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل شود.

چکیده

معلمان، بزرگترین گروه یاد دهندگان هستند؛ چون یاد دادن، حرفه ی آنهاست ودراین راه به مهارتهایی رسیده اند  معلمان باید بدانند تدریس، فقط یاد دادن نیست. بلکه یاد گرفتن عمده ترین بخش تدریس است. معلمان باید دانش آموزان خود را به مرحله خودآموزی برسانند و فراگیران را با ذوق و عشق و علاقه به دنیای پرشکوه خلاقیت ها و ابتکار ها برسانند.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۶۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده. ۴

مقدمه. ۷

تعریف خلاقیت… ۸

خلاقیت وآموزش وپرورش…. ۱۰

رابطه ی میان خلاقیت و هوش…. ۱۲

رابطه خلاقیت با هوش وپیشرفت تحصیلی.. ۱۵

ویژگیهای شخصیت خلاق.. ۱۶

دانش آموزخلاق رابشناسید.. ۱۷

اصول پرورش خلاقیت در کلاس درس… ۱۹

ویژگی های معلم پرورش دهنده ی خلاقیت… ۲۰

عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت کودکان.. ۲۲

برنامه ریزی برای استفاده از تمرینات پرورش خلاقیت… ۲۳

کمک به دانش آموزان در خلاقیت… ۲۴

روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان.. ۲۵

آمادگی معلم ریاضیات برای آموزش در کلاس و ایجاد جو خلاق.. ۲۹

نقش تمرکز حواس در یادگیری مفاهیم ریاضی.. ۳۲

درس علوم تجربی و نقش آن در پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان.. ۳۲

عوامل موثر در خلاقیت و تاثیر آن بر محتوای کتب درسی.. ۳۳

موانع خلاقیت… ۳۸

موانع خلاقیت درمحیط مدرسه‏. ۴۱

موانع خلاقیت در محیط خانواده. ۴۴

تأثیر ارزشیابی توصیفی در بروز رشد و خلاقیت دانش آموزان.. ۴۴

روش های عملی پرورش خلاقیت… ۴۶

روش های پرورش خلاقیت… ۴۶

توصیه های کاربردی پرورش خلاقیت در کلاس درس… ۴۷

شناسایی علایق کاری.. ۴۹

شناخت نقاط قوت و ضعف خود. ۵۰

ارزیابی خود. ۵۱

روش تدریس مبتنی بر خلّاقیّت… ۵۲

مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر خلّاقیّت… ۵۲

روش تدریس آزمایشگاهی.. ۵۴

بهترین شیوه های آموزشی.. ۵۶

پشنهادها ۶۲

نتیجه گیری.. ۶۴

منابع وماخذ.. ۶۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

از ویژگی های مهم انسان قدرت اندیشه او و از عالی ترین جلوه های اندیشه انسانی، تفکر خلاق است، قدرتی که تا کنون با آن تصمیم گرفته وتوانسته است به حل مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل شود.

چکیده

معلمان، بزرگترین گروه یاد دهندگان هستند؛ چون یاد دادن، حرفه ی آنهاست ودراین راه به مهارتهایی رسیده اند  معلمان باید بدانند تدریس، فقط یاد دادن نیست. بلکه یاد گرفتن عمده ترین بخش تدریس است. معلمان باید دانش آموزان خود را به مرحله خودآموزی برسانند و فراگیران را با ذوق و عشق و علاقه به دنیای پرشکوه خلاقیت ها و ابتکار ها برسانند.

تعریف خلاقیت

صاحب نظران تعریف های متعددی از خلاقیت و نوآوری ارائه داده اند. «استیفن رابینز» خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان می کند.

خلاقیت و آموزش و پرورش

تعاریف خلاقیت گسترده و متعدد است. اما وجه اشتراک همه آنها «نو بودن و تازگی، ارزشمند بودن، وجود اکتشاف و نه الگوریتم است». بنا براین می توان خلاقیت را چنین تعریف کرد: هرچیز  تازه و نو، ارزشمند و مفیدی که به صورت اکتشافی به دست آمده باشد.

رابطه میان خلاقیت و هوش

اگر این را بپذیریم که خلاقیت یک فرآیند شناختی و اندیشمندانه است،  باید به این نتیجه برسیم که سطوح بالاتر خلاقیت با سطوح بالاتر هوش و فراست در ارتباط هستند.گرچه اندازه ای هوش و فراست برپایه نشان دادن خلاقیت در اغلب زمینه ها ضرورت دارد، بسیاری از اشخاص کاملاً باهوش، لزوما آدمهای خلاقی  نیستند.

ویژگی های شخصیت خلاق

هر چند خلاقیت یک توانایی همگانی است و همه ی انسان ها کمابیش از آن برخوردارند، اما افراد ی که خلاقیت بالایی دارند و به عنوان افرادی خلاق شناخته می شوند، دارای خصوصیات شخصیتی و رفتاری ویژه ای هستند که به وسیله ی این خصوصیات می توان آن ها را از سایر افرادی که از خلاقیت کم تری برخوردار هستند، تشخیص داد.

اصول پرورش خلاقیت در کلاس درس

عوامل، اصول و روش های زیادی وجود دارد که می تواند مستقیماً کیفیت آموزش های معلم را بهبود بخشیده و بازدهی فعالیت های یاددهی- یادگیری را در زمینه ی خلاقیت افزایش دهد. در این قسمت مهم ترین اصول و روش هایی که در این مورد وجود دارد.

ویژگی های معلم پرورش دهنده ی خلاقیت

مربی یا معلمی که می خواهد یک کلاس ویژه ی پرورش خلاقیت را اداره کند و یا این که علاقه مند است در جریان تدریس روزمره ی خود به طور جدی پرورش خلافیت دانش آموزان را هم مد نظر داشته باشد، اگر چنان چه از خصوصیات و نگرش های ویژه ای که با ماهیت و فرایند خلاقیت مناسبت دارد ، برخوردار باشد ، مطمئناً در کار خود بسیار موفق تر عمل خواهد کرد .

کمک به دانش آموزان در خلاقیت

۱-  در دادن تکلیف یا پروژه، از یک دستورالعمل اجمالی توجیهی یا یک محرک خنثی استفاده کنید،تا دانش آموزان در انجام آن به شیوه ی خودشان، از میدان وسیعی بر خوردار شوند ودریابند که تفاوت در نتیجه گیری، بخشی از فعالیت است.

روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان

تجارب دانش آموزان را به موقعیت های خاص محدود نکنیم کار های بدیع و تخیلات دانش آموزان را مورد تشویق قرار دهیم، سوالهایی از آنها بپرسیم که مشوق تفکر واگرا باشند، و از تکرار روش های معمول و متداول بپرهیزد.

موانع خلاقیت در خانواده

۱-تأکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه ی کودک

۲-  ایجاد رقابت میان کودکان

۳- تأکید افراطی بر جنسیت کودک

روش های علمی پرورش خلاقیت

هر یک از این روش ها می تواند خلاقیت دانش آموزان را پرورش دهد. در بهره گیری از این روش ها باید به ویژگی های روش خلاق توجه کرد:

۱- داستان گویی و قصه نویسی

۲- شرح حال نویسی و انشا نویسی

روش های پرورش خلاقیت

روش «بارش مغزی» و روش «بدیعه پردازی» است. با توجه به محدودیت زمانی در آموزش و پرورش ایران، مسأله مهم این است که معلم باید چه زمینه هایی را به منظور پرورش خلاقیت کودک فراهم کند.

شناخت نقاط قوت و ضعف خود

بعد از کشف علایق خود به دنبال بهره وری از فرصت ها باید بود. برای رسیدن به حداقل فرصت ها، نیاز دارید نقاط قوت و ضعف خود را چند بار مرور کرده و برای خواسته های نهایی از آن ها به نحو احسن استفاده کنید. نقاط قوت همان زمینه هایی است که علایق و توانمندی های شما را پوشش می دهد.

پیشنهادها

۱-وقتی سن ایجاد خلاقیت را قبل از ده سا لگی دانستیم، طبیعی است که راههای پرورش آن را باید در برنامه های آموزش ابتدایی جستجو کنیم. پس مرحله ی اول ، تغییر دیدگاه برای پرورش یا آموزش خلاقیت است.

نتیجه گیری

تا زمانی که بودجه مساله ی اصلی آموزش و پرورش است، حرف از ایجاد و پرورش خلاقیت، کاری بیهوده است چرا که در هر برنامه ریزی، در نهایت به این مساله بر می خوریم و اگر محل ایجاد خلاقیت را درسطوح بالای تحصیلی بدانیم، ظلم عظیمی در حق افردی که به دلایل متعدد از ادامه تحصیل محروم شده اند نیز روا داشته ایم.

منابع و ماخذ

– احمدیان.رویا، طرلانی.هادی، همایش معلم،دانایی وتوانایی، اردبیل، باغ اندیشه،۱۳۸۰

-افروز، غلامعلی. «مباحثی در روانشناسی تربیت کودکان و نوجوانان». تهران، انجمن اولیاء و مربیان ۱۳۷۱

– باباپور خیرالدین، جلیل، «توصیف، محدودیتها و روشهای ایجاد خلاقیت» ماهنامه پیوند، شماره ۲۴۱، آبان ۱۳۷۸

-حق شناسی، مرجان، خلاقیت در آموزش وپرورش، فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش، دوره ی ششم، ۱۳۷۸

– خانزادی، علی. «خلاقیت کودکان» مجله پویا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شماره ۵، سال ۱۳۵۵

– سلیمانی، افشین  « کلاس  خلاقیت » انتشارات  انجمن  اولیاء و مربیان.تاریخ انتشار:۱۳۸۱تابستان. چاپ اول

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =