خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی

خلاقیت و چگونگی پرورش آن موضوعی است که در نظام آموزش ما به ان توجهی نمی شود و اهمیت بسزایی را که دارد نادیده می گیرند. بدون شک بخشی از ناکارآمدی این نظام هم مربوط به همین کوتاهی و بی توجهی است.

چکیده

باید دانش آموزان را به دانش، ایده ها، اندیشه ها وتفکرات جدید وبکر تشویق نمود. معلم لازم است در تمامی دروس علاوه بر اینکه خودش اندیشه های جدید و بکری را ارائه می دهد پذیرای ایده های جدید دانش آموزان خود باشد و به اندیشه های آنان احترام بگذارد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۵۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده. ۳

مقدمه. ۴

اهداف…. ۴

بیان مسئله. ۴

تعریف خلاقیت…. ۵

اهمیت و ضرورت خلاقیت در آینده. ۸

عوامل موثر بر خلاقیت…. ۱۲

ویژگی های افراد خلاق.. ۱۹

آموزش و پرورش و خلاقیت…. ۲۰

ویژگی‌های دانش آموز خلاق.. ۲۲

معلم خلاق و نقش او در پرورش خلا قیت دانش آموزان.. ۲۴

خلاقیت در کلاس…. ۲۶

روش‌های ایجاد تفکر خلاق.. ۲۷

راهکار عملی برای رشد و پرورش خلاقیت در مقطع ابتدایی.. ۳۳

روش تلفیقی یکی از راهکارهای تقویت خلاقیت در کلاس توسط معلمان و مدارس…. ۴۲

پیشنهادهایی برای بهبود خلاقیت در دانش ‌آموزان.. ۴۵

نتایج نظرسنجی از تعدادی معلمان در زمینه خلاقیت…. ۴۶

چند توصیه. ۴۷

خلاصه و نتیجه گیری… ۴۹

منابع.. ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

خلاقیت و چگونگی پرورش آن موضوعی است که در نظام آموزش ما به ان توجهی نمی شود و اهمیت بسزایی را که دارد نادیده می گیرند. بدون شک بخشی از ناکارآمدی این نظام هم مربوط به همین کوتاهی و بی توجهی است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چکیده[/highlight] باید دانش آموزان را به دانش، ایده ها، اندیشه ها وتفکرات جدید وبکر تشویق نمود. معلم لازم است در تمامی دروس علاوه بر اینکه خودش اندیشه های جدید و بکری را ارائه می دهد پذیرای ایده های جدید دانش آموزان خود باشد و به اندیشه های آنان احترام بگذارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تعریف خلاقیت[/highlight] قبل از ورود به موضوع بررسی راه‌های ایجاد خلاقیت، ارائه تعاریف گوناگونی که از آن شده است و نیز عوامل موثر بر آن ضروری می‌نماید. دانشمندان و صاحبنظران تعاریف متعدد و متنوعی از خلاقیت ارائه داده‌اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌نماییم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اهمیت و ضرورت خلاقیت در آینده[/highlight]

وقتی در جهان با مسائل نامتجانس و ناهمگون، منابع محدود و پایان یافتنی، سرعت تغییرات و مسائل دیگری از این قبیل مواجه می شویم، نیاز به خلاقیت و شعله های بینش درونی آشکارتر می شود. با این که هیچ یک از ما دقیقاً نمی  دانیم در آینده چه چیزی در انتظار ماست، برخی حقایق و نیازهای آینده به نحو فزاینده ای برای ما روشن تر می شوند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]عوامل موثر بر خلاقیت[/highlight]

کارل راجرز، چگونگی عوامل موثر در خلاقیت را به طریق تحلیلی بیان کرده است و در این زمینه می‌گوید: واضح است که خلاقیت را نمی‌توان با فشار بوجود آورد بلکه باید به آن اجازه داده شود تا ظهور کند. او معتقد است که با فراهم کردن امنیت روانی و آزادی، احتمال ظهور خلاقیت سازنده را می‌توان افزایش داد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]عوامل که مانع خلاقیت می شوند[/highlight]

«گیلفورد» در این باره ویژگیهای زیر را نام برده است که عبارتند از: سلطه‌گری، منفی‌بافی، مقاومت، ترس، عیب‌جویی، انتقاد از دیگران، سازشکاری، تسلیم در برابر قدرت کمرویی.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ویژگی های افراد خلاق [/highlight]

▪ افراد خلاق مسائل و وضعیت‌هایی را می‌بینند که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته‌ است. آن‌ها افکار، عقاید ودیدگاه های جدیدی ارائه می‌دهند که دیگران از آن عاجزند.

▪ اندیشه، فکر و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط داده‌، آن‌ها را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند و به خلق آثار جدید می‌پردازند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]آموزش و پرورش و خلاقیت[/highlight]

از آنجا که دانش‌آموزان مدت زیادی را در مدرسه سپری می کنند و تجارب زیادی را در مدرسه فرا می‌گیرند، می‌توان مدعی شد آموزش و پرورش و مدرسه نقش مهم و اساسی در تحقق خلاقیت در دانش‌آموزان برعهده دارند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ویژگی هایدانش آموزان خلاق[/highlight]

خلاقیت، عبارت از قدرت استدلال، درک سریع مفاهیم و حافظه‌قوی در دانش‌آموز خلاق است.

شاگردان خلاق لزوماً در آزمون‌های هوشی نمره چندان فوق‌العاده‌ای کسب نمی‌کنند. اما در آزمون‌های مربوط به سنجش مهارت‌های تفکر واگرا نمره بالایی به دست می‌آورند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]معلم و نقش او در پرورش خلاقیت دانش آموزان[/highlight]

بسیار می شنویم می خوانیم و مشاهده می کنیم که همه درباره شیوه های پرورش خلاقیت دانش آموزان بحث می کنند. در حالی که دانش آموزان در مقام فراگیرنده و شکل پذیر آموزش و پرورش به شدت تحت تاثیر رفتار معلم قرار دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهاد هاییبرای بهبود خلاقیت در دانش آموزان[/highlight]

اغلب گمان می‌کنیم که خلاقیت یعنی پدیدآوردن چیزی نو از هیچ و فقط افراد ویژه‌ای هستند که چنین توانایی را دارند. اما خلاقیت اغلب یعنی برداشتی دیگر از اندیشه‌های پیشین، مقایسه‌ی اندیشه‌ها برای رسیدن به اندیشه‌ی تازه، آمیختن طرح‌های پیشین برای رسیدن به طرحی نو، تعریف دوباره‌ی رابطه‌ها و قانون‌ها، کشف رابطه میان اجزای از پیش موجود، و چیزهایی از این دست.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چند توصیه[/highlight]

– به عنوان معلم شخصاً به فعالیت های خلاق علاقه نشان دهید و با دانش آموزان خود در انجام تمرینات خلاقیت مشارکت نمایید.

– در مورد ماهیت خلاقیت و مفاهیم آن، به دانش آموزان اطلاعات لازم را بدهید.

[highlight txtcolor=”#eded00″] خلاصه و نتیجه گیری[/highlight]

همانطور که می دانیم سوال در واقع انعکاسی از مغز تشنه ای است که می خواهد با دریافت جواب از فردی که بهتر از او می داند، خود را سیراب کند. اگرچه احتیاج باید فوراً برآورده شود ولی کمی مکث بین سوال و جواب، غالباً می تواند افکار و ایده های مفیدی برای مباحثه به بار آورد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع[/highlight]

۱- اسکوئیلر، نادر و همکاران، ماهیت و ساختار هوش-  تهران: انتشارات کیوان،۱۳۷۲

۲ -افروز، غلامعی، جهش‌های تحصیلی و آفرینش‌های ذهنی، مجله استعدادهای درخشان، شماره ۱۰،۱۳۷۳

۳ – سام خانیان. محمد ربیع و همکاران، خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی.  تهران: انتشارات اسپند هنر،۱۳۸۱

۴- اتکینسون، ریتال، «زمینه روانشناسی»، جلد دوم، انتشارات رشد، ۱۳۶۸.

۵-  حائری زاده، خیریه بیگم، «تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله» نشرنی، ۱۳۸۱.

۶- شعبانی، حسن، « مهارتهای آموزشی و پرورشی»، انتشارات سمت، ۱۳۷۱.

۷- ماهنامه پیوند، شماره ۲۷۹، دی ماه ۱۳۸۱ و شماره ۲۷۵، تابستان ۱۳۸۱.

۸- ماهنامه رشد معلم، شماره۳، سال بیست و یکم، آذرماه ۱۳۸۱، شماره ۳، سال نوزدهم آذرماه ۱۳۷۹.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 7 =