خط مشی پولی و (مالی)چرخه های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت

این مقاله مقدماتی و کلی نباید به عنوان نشانی از دیدگاه های Imfگزارش شود. دیدگاه ما کدر این مقاله مقدماتی ارائه شدند، مواردی از بیانات نویسندگان و الزاماً نشان دهده نظریات مربوط به Imf یا سیاست های مر تبط با آن می باشند. مقالات کلی، تحقیقاتی را توسط نویسندگان توصیف می کنند و برای استنتاج نظریات و مباحثات بیشتر منتشر می شوند.

این تحقیق دانشجویی خط مشی پولی و (مالی)چرخه های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت مشتمل بر۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۲

I : مقدمه. ۳

II : ویژگی های چرخشی و اطلاعات : ۶

III : قیمتهای نفت، چرخه های خروجی و خط مشی مالی : ۹

IV : چارچوب پانل VAR : 11

V ) آزمایشات درجه حساسیت و توسعه و امتداد آن : ۱۵

VI : نتایج.. ۱۷

ضمیمه B : آزمایشات ریشه ای واحد : ۱۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله خط مشی پولی و (مالی)چرخه های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده نفت بطور عمده بر پیشرفت های حاصله در قیمت های نفتی جهانی بستگی دارد. رشد اقتصادی، حتی رشد محصولات غیر نفتی، برای اوج گرفتن در طی دوره های افزایش قیمت نفت و برای نزول در زمان پایین آمدن قیمت ها تمایل دارد. اطلاعات مشترک و کلی از ۱۰ کشور صادر کننده نفت، یک ارتباط محکم و از نظر آماری اساسی، یعنی حدود ۴/۰ را بین رشد GDP غیر نفتی واقعی و تغییرات قیمت نفت در دهه گذشته و نیمی از دهه بعدی (جدول ۱) نشان می دهد. این ارتباط، حتی در کشورهائی که بخش نفتی سهم نسبتاً بالائی از اقتصاد را به خود اختصاص داده، قویتر استنمونه شامل کشورهائی است که بخش نفتی را برای سهم قابل توجهی از اقتصاد در نظر می گیرند . و اطلاعات حداقل تا ۱۹۹۰ در دسترس می باشد. این نمونه شامال الجزایر، ایران ، لیبیا، نیجریه، نروژ، عمان ، عربستان صعودی، امارات متحده عرب و سمین می باشد.شاهد تجربیبر اثرات جنبش ها و تغییرات، در بهای کالا یا شرایط تجاری بر چرخه های محصول، به خوبی مستند شده است.

ویژگی های چرخشی و اطلاعات :

کشورهای تولید کننده نفت در اینجا به علت داشتن سهم عمده ای از ذخایر نفت جهانی تحلیل شدند. از نظام اقتصادی در نمونه مورد نظر مسئول حدوداً ۴۰ درصد از محصول در سال ۲۰۰۷ بوده و تقریباً ۵۰ درصد از نفت دنیا صادر می وشد. بر حسب ذخایر نفتی موجود جهانی، سهم و نقش نمونه مورد نظر، بالاتر از ۵۰ درصد است اطلاعات بکار رفته در این تحلیل از آمار مالی بین المللی گرفته شده اند که توسط اطلاعات ناشی از گزارشات پرسنل Imf انتشاری و از پایگاه های اطلاعات کشور تکمیل شدند.

چارچوب پانل VAR :

به منظور تحلیل اثرات پویایی تغییرات در قیمت های جهانی نفت از ددیگاه مالی و چرخه اقتصادی، یک شکل یا فرم کوچک پانل VAR ازفرم زیر برآورد شد :

آزمایشات درجه حساسیت و توسعه و امتداد آن :

نتایج تجربی عمده اخذ شده از چارچوب واکنش تغییر و VAR، آزمایشات و توسعه درجه حساسیت متنوع را متحمل می کند. تغییرات جزئی در دورهنمونه مورد نظر و افزودن یک لک (تأخیر) بیشتر در VAR، بر یافته ها اثری نداشت توسعه بیشتر و اصلی شامل کاربرد محرک مالی، بجای تغییرات اعمال در نسبت مصرف دولتی، به علاوه تغییرات محصول واقعی نفت نسبت به مشخصات VAR می باشد. و همچنین استفاده از اندازه متناسب مربوط یه جزئ دایره ای (چرخه ای) محصول غیر نفتی.

نتایج

تحلیل مذکور، حمایت تجربی محکمی در برابر این ایده و دیدگاه فراهم می کند که واکنش های خط مشی مالی به شوک های حاصل از بهای نفت، چرخه تجارت زیر بنائی در کشورهای صادر کننده نفت، بویژه مواردی که اندازه بخش غیرنفتی نسبتاً جزی و کوچک است را تشدید میکند. ممکن است شعاری از دلایل محکم وجود داشته باشد اینک چرا کشورهای صادر کننده نفت باید در افزایش مصرف و در واکنش به صعود و افزایش بهای نفتی توجه ودقت داشته باشند ولی توجه کند که آنرا که ممکن است به فشارهای چرخشی افزوده شود، یکی از آنها نیست. در کشورهائی که مصرف عمومی (علنی) در بخش بزرگی از نظام اقتصاد رخ می دهد، افزایش مصرف، الگوی مصرف، تقریباً با تعریف جزء چرخشی محصول افزایش خواهد یافت.

آزمایشات ریشه ای واحد :

آزمایشات افزایشی دیسک – فولر (ADF) برای ریشه های واحد، برای G/yNo , yNo و برای هرکشور و تمام قیمتهای نفتی انجام شد. برای نظام سری های زمانی بجزء یمن (yNo) و ایران (G/yNo)، قادر نبودیم که وجود یک ریشه واحد (جدول B) را رد کنیم.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.