مقالات رشته ورزش

خشونت ورزشی

امروزه ورزش و فعالیت های مربوط به آن، زمان و انرژی فراوانی از افراد هر جامعه را به خود اختصاص داده و جایگاهی مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است. رقابت های ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران را در وضعیت هایی قرار می‌دهند که ممکن است قواعد، هنجارها و تقسیم کارهای رایج به آسانی نقض و به رویارویی های پرخاشجویانه و خشونت آمیز منجر می‌شود.

مطلب خشونت ورزشی مشتمل۲۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

اهمیت و کارکردهای ورزش… ۲

کارکردهای جامعه شناختی ورزش… ۳

تعریف مفاهیم. ۴

انواع پرخاشگری در ورزش… ۵

انواع خشونت… ۹

چارچوب نظری پرخاشگری و خشونت در ورزش… ۱۲

تبیین خشونت… ۱۷

تبیین خشونت ورزشی.. ۱۹

اوباش‌گری و فوتبال.. ۲۱

خشونت و داوری مسابقات.. ۲۲

مطبوعات و خشونت ورزشی.. ۲۳

کنترل خشونت و راهکارهای پیشگیری آن.. ۲۴

منابع. ۲۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله خشونت ورزشی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

امروزه ورزش و فعالیت های مربوط به آن، زمان و انرژی فراوانی از افراد هر جامعه را به خود اختصاص داده و جایگاهی مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است. رقابت های ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران را در وضعیت هایی قرار می‌دهند که ممکن است قواعد، هنجارها و تقسیم کارهای رایج به آسانی نقض و به رویارویی های پرخاشجویانه و خشونت آمیز منجر می‌شود.

اهمیت و کارکردهای ورزش

ابعاد چندگانه اهمیت و کارکردهای ورزش عبارت است از:

۱- با فعالیت های ورزشی می‌توان به توانایی خود در زمینه های گوناگون از جمله پایداری، قدرت، سرعت و تحرک پی برد.

۲- ورزش به انسان می‌آموزد که بر ناکامی های خود غلبه کند و نیروهای خود را برای دست یابی به اهداف خاص تمرکز دهد.

کارکردهای جامعه شناختی ورزش

کارکرد ورزش در ابعاد فردی و گروهی موضوع، مطالعات و تحقیقات در جامعه شناسی ورزش است. کارکرد تربیت بدنی و ورزش در جامعه از دو جنبه قابل بررسی و مطالعه است:

الف ) کارکرد تربیت بدنی و ورزش در ابعاد فردی: در این نوع کارکرد تاثیر ورزش در پرورش صفات و ویژگی های فردی همچون پرورش خصوصیات اخلاقی، رشد شخصیت، اعتماد به نفس، پذیرش مسئولیت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تعریف مفاهیم

۱- ورزش

ارائه یک تعریف جامع و کامل از ورزش بسیار مشکل است بخصوص اگر قصد باشد این تعریف مورد قبول همگان واقع شود. پاول ویس  در تعریف ورزش می‌نویسد: ” ورزش به مجموعه فعالیت های منظم و حساب شده جسمانی اطلاق می‌شود که دارای قوانین و مقررات معین و مشخص، سازمان یافته و تشکیلاتی می‌باشد که در آن مهارت های حرکتی وتوانایی های جسمانی آشکار می‌گردد و تا حدودی انتفاعی می‌باشد.

انواع پرخاشگری در ورزش

پرخاشگری در عرصه فعالیت های ورزشی به شکل ابزاری و بازتابی و یا کلامی  فیزیکی تجلی می‌یابد و از سوی افراد حاضر و شرکت کننده در رویدادهای ورزشی در قبال سایر بازیکنان، تماشگران، مربیان، مقامات ورزشی، عامه مردم و اموال صورت می‌گیرد.

انواع خشونت

خشونت دارای انواعی است. طبقه بندی خشونت بر حسب انگیزه، هدف و یا مفهوم متغیر است.

الف ) خشونت خصومت آمیز و ابزاری

خشونت خصومت آمیز، خشونتی ات آشکار و مشهود که به قصد آسیب رساندن جسمانی یا روانی به دیگران یا خود انجام می‌گیرد. وقتی که عمل خشونت آمیز فرد منجر به آسیب جسمانی یا روانی به حریف می‌شود فرد احساس رضایت خاطر می‌کند و تقویت می‌شود.

چارچوب نظری پرخاشگری و خشونت در ورزش

نظریات متعددی به تحلیل پدیده خشونت، تهاجم و پرخاشگری در امور ورزشی پرداخته اند. عمده ترین این نظریات عبارتند از :

 • نظریه غرایز انسانی و خشونت

بر پایه این نظریه انسان در میان گورهی از غرایز زندگی می‌کند و یکی از آنها غریزه ستیزه جویی و خشونت است. در این دیدگاه مانند سایر غرایز، غریزه خشونت نیز می‌بایست ارضاء گردد.

تبیین خشونت

از علل بنیادین خشونت، ناکامی است. دولارد بر این عقیده است که فرد ناکام به هر شی یا انسانی که در نظر او علت ناکامی اش باشد، خشونت میک ند و در وراقع خشونت از محرومیت و ناکامی نشات می‌گیرد.

تبیین خشونت ورزشی

میادین ورزشی از بارزترین صحنه های اجتماعی است که خشونت های رفتاری را می‌توان مشاهده کرد.

بعضی از ورزشکاران ممکن است به لحاظ ژنتیکی مستعد خشونت باشند بویژه اینکه بعضی از ورزشکاران مرد ممکن است به صورت غیر معمول سطح تستوسترون بالایی داشته باشند.

اوباش‌گری و فوتبال

آشکارترین نمونه رفتار خشونت آمیز بین طرفداران فوتبال، پدیده ای موسوم به اوباش‌گری است که امروزه به شکل نسبتاً سازمان یافته ای در کشورهای فوتبال بویژه در اروپا رواج دارد. در انگلستان اوباش ها ( هولیگانها ) با عقاید و افکار تعصب آمیز به وجود آورنده وقیع فاجعه آمیز بسیاری در ورزشگاه ها بوده اند.

خشونت و داوری مسابقات

عوامل متعددی باعث حساسیت طرفدارن تیم ها نسبت به امر داوری می‌شود.از جمله این عامل ها می‌توان به این موردها اشاره کرد:

اهمیت نتیجه بازی و تاثیر ان در جدول رده بندی، واکنش بازیکنان داخل زمین نسبت به تصمیم گیری های داور، عملکرد رسانه ها به ویژه مطبوعات مورد علقه طرفداران نسبت به داور، باورهای کلیشه ای شکل گرفته درباره کیفیت داروی و میزان تاثیر گذاری تصمیم اتخاذ شده بر نتیجه بازی، معمولاً چند عامل به همراه هم، بر واکنش طرفداران تیم ها نسبت هب امر داوری تاثر می‌گذارند.

مطبوعات و خشونت ورزشی

رفتار پرخاشگری و خشونت جویانه ورزشکاران و تماشاگران تا حدی متاثر از واکنش ها و تحلیل های خبری و گزارشی مطبوعات، به خصوص تحلیل های حاشیه‌ای است. اوج تحریک های مطبوعاتی بر فضای ورزش به خوصوص فوتبال و علی‌الخصوص بازی های پرسپولیس و استقلال ( استقلال تهران ) مشاهده می‌شود. مطبوعات تلاش جدی و مفیدی برای آموزش رفتارهای مناسب در محیط ورزشگاه انجام نمی دهند.

کنترل خشونت و راهکارهای پیشگیری آن

عوامل بازدارندگی خشونت شامل موارد زیر می‌شود:

 • هزینه های خشونت ( محاسبه هزینه ها )
 • احاسات ( به عنوان مثال همدلی با قربانیان بالقوه ممکن است مانع از اعمال خشونت شود )
 • ارزیابی های شناختی که ارزش پاره ای از انگیزه های مربوط به اعمال خشونت را کاهش می‌دهدو از اهمیت و عقاید جزمی مانند من باید باشم نیز می‌کاهد.

منابع

 • ارونسون، الیوت ( ۱۳۶۹ ). روان شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد.
 • احمدی، حبیب ( ۱۳۸۲ ). جامعه شناسی انحرافات، تهران: سمت.
 • افتخاری، اصغر ( ۱۳۷۹ ). خشونت و جامعه، تهران: نشر سفیر.
 • دوفرانس، ژاک ( ۱۳۸۵ ). جامعه شناسی ورزش، ترجمه عبدالحسین ینک گهر، تهران: انتشارات توتیا.
 • سفرز، برنهارد ( ۱۳۸۳ ). مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه کرامت ال.. راسخ ،تهران: نشر نی .
 • طاهری، محمد علی ( ۱۳۸۵ )‌. خشونت ساختاری و فرآیند عدالت کیفری، تهران: انتشارات محراب فکر.
 • کریمی، یوسف ( ۱۳۷۳ ). روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات بعثت.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ورزش

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =