کارگران، در هرکشوری قشر بزرگ و سازنده و قابل احترام می باشند. در  کشور ما نیز، این طیف اجتماعی از احترام و حیثیت بالا برخور داراند و همچنین از حقوق و وظایف معین و مشخص برخوردارمی باشند. حقوق کارگران تحت عنوان «حقوق کار»‌ یاد می شود و حقوق کار، ساعات کاری، قرارداد فیمابین کارگر و کارفرما،  مرخصی،‌ بازنشستگی وغیره را بیان می کند.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۲۹ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تاریخچه وحقوق کار در ایران. ۳

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران. ۷

جهانی شدن حقوق کار ۷

ویژگی های حقوق کار ۹

مهمترین ویژگی های حقوق کار ۱۰

۱-ویژگی تابعیت در کار ۱۰

۲- ویژگی نظم عمومی. ۱۰

۵. ویژگی یکنواختی حقوق کار : ۱۱

الف) کارگر ۱۲

ب) کارفرما ۱۲

ج) کارگاه ۱۲

قلمرو حقوق کار ۱۲

قرارداد کار ۱۳

پایان رابطه کارگری و کارفرما ۱۳

نگاهى به لایحه اصلاحى فصل ششم قانون کار ۱۳

بررسی طرح اصلاح قانون کار ۱۴

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار ۲۴

نتیجه گیری. ۲۷

منابع و مآخذ. ۲۹


خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

.

تاریخچه وحقوق کار در ایران

در ایران نیزمانند همه کشور های جهان آغاز  پیدایش حقوق کار زمانی است که مالکیت وسایل تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع کارفرما شد .حقوق کار  در دوره ایران باستان براساس اسنادی که از طریق لوح های دولتی زمان داریوش هخامنشی در تخت جمشید به دست آمده است مبتنی بر قوانین و مقرراتی بوده است که حداقل در زمینه نظام دستمزدی،نشان از نوعی حقوق کار دولتی دارد .

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح ۱۹۱۹ ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ گردید.

جهانی شدن حقوق کار
اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار: در دهه های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاکم بر حقوق بین‌المللی کار بوده‌ایم. مقررات حاکم بر کار جنبه فراملی و جهانی پیدا کرده اند.

ویژگی های حقوق کار
به دلیل تحولاتی که در قرن ۱۵ تا۲۰ در جهان به وجود آمد و به دنبال رخدادهای مهمی مانند انقلاب صنعتی و تحولات پس از آن، انقلاباتی به وقع پیوست که منجر به نابودی نظام اجتماعی – اقتصادی فئودالیته (ارباب رعیتی) وایجاد جوامع سرمایه داری شد

قلمرو حقوق کار
کلیه کارگران و کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. بنابراین؛ شمول قانون کار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی که شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر  بر او صدق کند، مشمول حقوق کار خواهد بود.

 نگاهى به لایحه اصلاحى فصل ششم قانون کار
آیا لایحه پیشنهادى وزارت کار توانسته است فارغ از اشکالات باشد؟ به نظر مى آید که چنین نیست و این لایحه و آیین نامه پیوست آن تکرار مکرر مواد و تبصره هایى است که اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد.

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.

آینده مبهم حقوق کار
گرچه حقوق کار به لحاظ اهداف و پیامدهای آن تاسیس نسبتاً جدیدی در ایران و جهان محسوب می شود اما باید یادآور شد این مهم ریشه در حقوق انسانی نیروی کار دارد و از ابتدای خلقت و فعالیت بشر این حق با او بوده و علاوه بر تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران حاکی از آرمان عدالت خواهی نیروی کار در پیگیری مطالبات است.

منابع و مآخذ:

۱.    برنامه امنیت اجتماعی -اقتصادی سازمان بین المللی کار (ILO) ،اداره کل امور بین المللی سازمان تامین اجتماعی،بهمن ۱۳۸۳.
۲.    عراقی، سید عزت االله ،حقوق کار، جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات سمت،تابستان ۸۴.
۳.    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۴.    قانون کار جمهوری اسلامی ایران .
۵.    هاشمی،سید محمد، نگرشی برقانون جدید  کار جمهوری اسلامی ایران، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره۹،۱۳۷۰ .
۶.    براتی‌نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کار، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۴۵.
۷.    عراقی، عزت الله؛ حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ اول، ج ۱، ص ۱۲.
۸.    رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق کار، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص ۱۹.
۹.    موحدیان، غلامرضا؛ حقوق کار (علمی- کاربردی)، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۱۹.
۱۰.    عراقی، سید عزت‌الله؛ حقوق کار، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱، چاپ اول، صص ۴۰-۲۰.
۱۱.    نیاکی، جعفر؛ حقوق کار ایران، تهران، چاپ خرمی، ۱۳۶۱، چاپ اول، صص ۵۵-۴۰.
۱۲.    احمدی، سید احمد؛ حقوق کار، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۸۱، چاپ اول،، ص ۸۰-۶۰.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

 

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + پنج =