حقوق زندانی ها – بررسی حقوق زندانی ها در زندان ها – پرشین مقاله

حقوق زندانی ها

انسانها همیشه به دنبال به کیفر رساندن و مجازات متخلفین و متجاوزین از حدود خود بوده اند . جوامع اولیه شدیدترین و غیر انسانی ترین مجازاتها را در مورد مجرمین اعمال می کردند . این کار باعث کاهش جرم نشد از این رو جوامع به فکر کیفر حبس افتادند .

مطلب بررسی حقوق زندانی ها در زندان ها مشتمل ۴۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

فصل اول. ۳

کلیات بخش اول : ۳

گرفتن آزادی وتاثیر زندان بر زندانی.. ۳

بخش دوم :‌ ۱۱

بخش سوم :‌طرز شناسای شخصیت بزهکاران. ۱۴

بخش چهارم : مجازاتهای جایگزین حبس… ۱۵

فصل سوم. ۱۸

بخش چهارم : روشهای اجرای مجازات.. ۳۳

بخش پنجم : حقوق زندانی  ـ اشتغال ـ آموزش و پرورش  در زندان و حمایت از زندانی آزاد شده  الف ) : حقوق زندانی.. ۳۵

نتیجه. ۴۱

پیشنهاد: ۴۳

فهرست منابع و مآخذی که مورد تحقیق قرار گرفتند : ۴۴

مقاله بررسی حقوق زندانی ها در زندان ها در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی حقوق زندانی ها در زندان ها را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

حقوق زندانی ها انسانها همیشه به دنبال به کیفر رساندن و مجازات متخلفین و متجاوزین از حدود خود بوده اند . جوامع اولیه شدیدترین و غیر انسانی ترین مجازاتها را در مورد مجرمین اعمال می کردند . این کار باعث کاهش جرم نشد از این رو جوامع به فکر کیفر حبس افتادند .

گرفتن آزادی وتاثیر زندان بر زندانی

مهمترین مصداقهای سلب آزادی که در قوانین کشورهای مختلف پیش بینی شده عبارتند از : دستگیری ـ حبس ـ جلب ـ توقیف یا بازداشت ـ نگهداری در بیمارستان ـ تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت ـ احقاء ـ ربودن ـ بردگی ـ اسارت ـ تبعید ـ منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ـ اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین .

فصل دوم

تغییرات حاکم بر اجرای مجازات حبس از مرحله صدور حکم تا انقضاء مدت آن در کشورهای ایران ـ انگلیس و فرانسه .

بخش اول : آزاد کردن زندانی قبل از اتمام مدت محکومیت آزادی مشروط ، عفو عمومی و عفو خصوصی از جمله این موارد هستند که مستقیما در مورد هر کدام و به صورت تطبیقی در کشورهای انگلیس و ایران و فرانسه و کشورهایی که نظیر این دو کشور قوانین حاکم بر جامعه دارند بررسی می شود .

بخش دوم :‌

حقوق زندانی ها طرز اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در محیط باززندانی در محیطی بسته از تماس با اجتماع محروم و به محیطی عادت میکند که دائم طرز کار و رفتارش تحت کنترل است . بی مسئولیت میشود ـ اداره زندانها نیازهای اولیه او را تامین میکند .

بخش سوم :‌طرز شناسای شخصیت بزهکاران

به عقیده دانشمندان طرز زندگی مجرم ـ وضع محیط خانوادگی ـ روابط با دیگران ـ مسکن ـ شغل و پیشینه کیفری و . . .  مجرمین باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد .

روش شناسایی بزهکار برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در آرژانتین و در سال ۱۹۱۹ در بلژیک اجرا شد . و در سال ۱۹۲۵ در کنگره بین المللی علم زندانها در لندن تایید شد . حقوق زندانی ها

بخش اول : سازمان اداره زندانها

دربرخی کشور ها قضات بعد از صدور حکم محکومیت و قطعی شدن حکم . گاهی از زندان و زندانیان بازدید میکنند ولی عملا در طرز اجرای کیفر دخالت نداشته و اداره زندانها وابسته به سازمان پلیس که زیر مجموعه وزارت کشور است ، میباشد

بخش چهارم : روشهای اجرای مجازات

اداره هر زندان نیازمند برنامه و نظام ویژ های متناسب با اهداف و امکانات زندان است . از این رو کلیه زندانهای کشورهای مختلف دنیا تابع برنامه و نظام خاص خود می باشند .

ـ نگهداری به شیوه دسته جمعی .

ـ نگهداری به شیوه انفرادی و تک به تک

نتیجه :

در تحقیق ارائه شده سعی برآن شد تا کیفیت اجرای مجازات حبس را به صورت تطبیقی در دو کشور ایران و فرانسه بررسی شود . در مجازات حبس اصلی ترین هدف در همه جوامع همان اصلاح و تربیت زندانی ـ در جوامع امروزی ـ می باشد .

پیشنهاد:

حقوق زندانی ها در پایان با ارائه یک پیشنهاد و طرح که فقط به صورت ابتدایی در حد نظر و اندیشه ای است این امر را خاطر نشان می کنیم که بزهکار هم یک انسان خلق شده از طرف خداوند است که هم احساس دارد ـ محبت دارد ـ درک و فهم و شعور دارد و . . .

فهرست منابع و مآخذی که مورد تحقیق قرار گرفتند :

ـ آئین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰

ـ گزارش سالیانه سازمان زندانهای فرانسه ـ سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ میلادی .

ـ گزارش از رژیم حقوقی حاکم بر زندانهای فرانسه . مرکز آموزشی و پژوهشی اداره پژوهشهای ازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران .

 

 

 

نظرات بسته شده است.