حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است.

مطلب حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)  مشتمل۳۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۲

وضعیت زن در پیش از اسلام: ۵

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم. ۵

در ایران. ۵

رفتار و کرداری که در مورد زن در جوامع و ممالک مختلف در قدیم وضع بود ۷

وضعیت و حقوق زنان در جامعه عرب.. ۸

نتایجی که در بالا اقتباس می شود: ۹

بعضی تفاوت های حقوقی زن و مرد در اسلام (به طور اختصار): ۱۱

حقوق زن در اسلام ۱۴

الف: حقوق عمومی (به طور مختصر): ۱۴

حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی: ۲۸

اصل بیستم: ۲۹

اصل بیستم و یکم: ۲۹

نتیجه گیری: ۳۰

منابع و مآخذ. ۳۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است.

وضعیت زن در پیش از اسلام:

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

در ایران

زن به شهادت تاریخ، بدترین و شوم ترین و نکبت بارترین دوران حیات اجتماعی خود را در دوره پیش از اسلام گذرانده است و به ندرت به عنوان موجودی انسانی – که از حیث کرامت و ارزش انسانی با مرد همسنگ باشد مورد توجه قرار گرفته است بلکه غالباً به مثابه موجودی اهریمنی و شیطانی و نجس تلقی می شده است که پیوسته روح و روان مرد از او در آزار و اذیت بوده است.

رفتار و کرداری که در مورد زن در جوامع و ممالک مختلف در قدیم وضع بود

ایتالیا: زن حیوان پلید و نجسی است‎؛ نه روح دارد و نه ابدیت، اما بر بندگی و خدمتگزاری بر مرد واجب است.

یونان: پدری که پسر نداشت و دارای چند دختر بود می توانست برای یکی از دختران خود شوهری انتخاب کند و او را به جای پسر، وارث خود قرار دهد و هر گاه دختری شوهر می کرد از میراث پدر مرحوم می شد و در سهم الارث احتمالی شوهر هم هیچ گونه اختیاری نداشت.

وضعیت و حقوق زنان در جامعه عرب

در جامعه عرب برای زن نه استقلالی در زندگی قایل بودن و نه حرمت و شرافتی؛ زنان در عرب ارث نمی بردند و تعداد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود همچنان که در یهود نیز چنین بود و در مسئله طلاق برای زن اختیاری نبود و دختران را زنده به گور می کردن اولین قبیله ای که چنین کار را کرد قبیله بنوتمیم بود و به خاطر پیشمادی بود که در آن قبیله رخ داد و آن این بود که با نعمان بن متند جنگ کردند و عده ای از دخترانشان اسیر شدند و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند

نتایجی که در بالا اقتباس می شود:

اول اینکه:‌ بشر در آن دوران درباره زن دو تفکر داشت: یکی اینکه زن را انسانی را در سطح حیوانات بی زبان می دانست و دیگر اینکه او را انسانی پست و ضعیف در انسانیت می پنداشت انسانی که مردان، یعنی انسان های کامل در صورت آزادی او از شر و فسادش ایمن نیستند و به همین جهت باید همیشه در قید تبعیت مردان بماند و مردان اجازه ندهند که زنان آزادی در زندگی خود کسب کنند. نظریه اول با سیره اقوام وحشی و نظریه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب تر است.

 بعضی تفاوت های حقوقی زن و مرد در اسلام (به طور اختصار):

با توجه به تفاوت های طبیعی موجود بین زن و مرد «تساوی در حقوق» را نادرست دانسته و نوع دیگری حقوق را به نام حقوق طبیعی مورد توجه قرار می دهد و آن را در تمام احکام و قوانین مربوط به زن و مرد جاری می سازد.

۱- جهاد: جهاد یا پیکار مسلحانه با دشمن به اجماع فقها برای زن واجب نیست. در روایت آمده است از گفتارهای پیامبر اسلام: زنی که جنین در شکم دارد اجرش با اجر جهاد در راه خدا یکسان پنداشته شده و یا زنی که تکالیف زناشویی خود را به درستی بر جای می آورد همسان با مجاهد راه خدا اجر می برد.

حقوق زن در اسلام

الف: حقوق عمومی (به طور مختصر):

  • همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی: در این مورد؛

دو موضوع قابل تفکیک است: ۱- شخصیت انسانی و شرافت روحانی زن که از نظر قرآن و سنت، هسمان و برابر با شخصیت و شرافت روحانی مدد است؛ این موضوع اساس «دعوت دینی» را تشکیل می دهد و به هیچ روی تابع «ساخت اجتماعی» نیست. ۲- حقوق مدنی و مالی زن، که تحت الزامات اجتماعی- در مواردی خاص در قرآن و سنت نسبت به حقوق مدنی و مالی مرد نقصان دارد این امر هیچ ارتباطی با نابرابری نفس الامری و جوهری زن و مرد از دیدگاه اسلام ندارد

ب: حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر):
۱- آزادی زن در انتخاب همسر:

حقوق اسلامی – به اجماع جمهور فقها- آزادی کامل زنان را در ازدواج مجّددشان بدون کسب اجازه از «ولی» تضمین کرده است. در ازدواج اول رضایت پدر شرط است و در هر حال باید رضایت دختر نیز تحصیل شود و به اجبار به ازدواج تن ندهد.

نتیجه گیری:

سبک نگارش در این تحقیق بدین صورت بوده است تمامی موضوعات به طور مختصر در مورد حقوق زمان بررسی و نگاشته شده است و برای رعایت قواعد ادبی و قواعد مقاله نویسی نتیجه ای را در پایان که از مطالب مندرج در تحقیق است ذکر شده تا رعایت اصول نیز شده باشد:

قضاوت زن: خلاصه آن که در برخی امور حضور زن نارواست نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد این گونه موارد سهم مختص مرد است داوری زن در آن صحیح نیست. اما در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان می باشد لیکن مستلزم هیچ ؟؟؟ از قبیل تماس با نامحرم نمی باشد البته مطلب مذبور در جایی است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.

منابع و مآخذ

کتاب خانواده در بهشت (نویسنده: دکتر احمد بهشتی)

کتاب زن در آیینه جلال و جمال: ( نویسنده: آیت الله عبدلله جوادی آملی)

کتاب مبانی نظری قانون اساسی (نویسنده: شهید محمد حسین حسینی بهشتی)

کتاب مجموعه آثار (نویسنده: شهید مرتضی مطهری)

کتاب ترجمه تفسیرالمیزان: (نویسنده: استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی)

کتاب ترجمه المیزان (نویسنده: علامه طباطبایی)

حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد: (نویسنده: محمد حکیم پور)

رژه پیره: روان شناس اختلافی زن و مرد: (ترجمه: محمد حسین سروری)

حقوق زن در اسلام: (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری)

آیاتی هم از قرآن کریم و روایات پیامبر (ص) اقتباس شده است.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.