جمهوری اسلامی – مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی – پرشین مقاله

جمهوری اسلامی

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند.

مطلب مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی مشتمل ۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

۱- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری. ۳

۲- جایگاه و نقش مقام رهبری. ۸

۳- جایگاه و نقش رئیس جمهوری. ۱۱

۴- جایگاه و نقش شورای نگهبان. ۱۴

۵- جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی. ۱۶

۶- ضرورت رفع ابهام از سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران: ۲۰

دکتر احمد توکلی: ۲۱

برنامه راهبردی نظام اداری کشور: ۲۲

دکتر محمود سریع القلم: ۲۴

حجت‌الاسلام محمد خاتمی ریاست جمهوری: ۲۴

دکتر محسن رضایی: ۲۵

منابع و مآخذ. ۳۶

مقاله  در پرشین مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند.

جایگاه و نقش رئیس جمهوری

جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رئیس جمهوری مستقیماً از طریق مراجعه به آرای عمومی برگزیده می‌شود و علاوه بر ریاست قوه مجریه مسؤل اجرای قانون اساسی و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است

ضرورت رفع ابهام از سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران:

آنچه تا به حال مطرح شد توضیح ابهاماتی است که از جمله ابهامات مدیریتی است و به سازمان و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. البته جوان بودن نظام سیاسی و بدیع بودن حکومت جمهوری اسلامی دلیل عمده این موقعیت است.

برنامه راهبردی نظام اداری کشور:

جمهوری اسلامی علی‌رغم وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر قانون اساسی و نظام حکومتی، اقدام مشخص در جهت طراحی نظام مدیریتی مناسب برای تحقق سیاست‌های کلان در قوه مجریه صورت نگرفته است.

دکتر محمود سریع القلم:

در میان دولتمردان ما اجماع سیاسی وجود ندارد. داشتن سند و مکتوب کردن استراتژی ملی کار سختی است. از همین رو در حیطه برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزان ما علاقه‌مندند که مبهم کار کنند. چرا که حوزه مانورشان را افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی

احزاب سیاسی بزرگ در ایران فدرال

احزاب نیرومند درایران فدرال عبارت خواهند بود از: احزاب دموکرات در ایالتهای فدرال، احزاب سوسیال‌ دموکرات در ایالتهای فدرال، احزاب لیبرال (آزادیخواه) در ایالتهای فدرال ، احزاب سبزها در ایالتهای فدرال، احزاب چپ و غیرو.

منابع و مآخذ

(۱) دکتر محسن رضایی، روزنامه صبح امروز یکشنبه ۲۵/۷/۱۳۷۸.

(۲) خبرگان رهبری درقرائت‌های مختلف از حکومت دینی، عصر ما، چهارشنبه ۱/۷/۱۳۷۷.

(۳) دکتر سعید حجاریان، تبیین رابطه مردم و خبرگان رهبری، روزنامه ایران، چهارشنبه ۲۹/۱۰/۱۳۷۸.

(۴) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه صبح امروز، پنج‌شنبه ۶/۹/۱۳۷۸.

(۵) مهندس محمدرضا باهنر، روزنامه همشهری، چهارشنبه ۲۲/۷/۱۳۷۷.

(۶)  آیت الله عباس واعظ طبسی، روزنامه آریا، چهارشنبه ۲۲/۷/۱۳۷۷.

 

 

 

نظرات بسته شده است.